Vragen van panellid

Dr. C. A. van der Sluijs

Geachte dominee C. A. van der Sluijs. In een vraag aan u met als titel “Alexander Comrie” was een link aanwezig naar een lezing. Ik heb deze lezing met veel zegen mogen beluisteren en zou de andere le...
1 reactie
02-06-2014
Aan dr. C. A. van der Sluijs, In deze lezing over de zaligsprekingen hebt u het ook over “Het ABC des geloofs” van Comrie. U noemt hem dan de evangelische Comrie. Ik begrijp dat u ook een andere Comri...
1 reactie
12-05-2014
"Onderzoek de schriften" was de oproep in een via internet beluisterde preek op Tweede Paasdag. Jezus zei tegen de leidslieden van het volk: "Gij onderzoekt de schriften, ja gij onderzoekt de schrifte...
2 reacties
30-04-2014
Laatst was ik op de Nederland Zingt-dag in Utrecht. Vond het echt mooi om met elkaar God groot te maken en te zingen tot Zijn eer. Wat me ook opviel was dat verschil tussen kerkverbanden wegviel en we...
5 reacties
16-04-2014
Aan ds. C. A. van der Sluijs. In onze kerkelijke gemeente zeggen ze dat zondag 7 (vraag 21) in de weg van een christen vooraf gaat aan zondag 23. Naar mijn beleving heb je iets met de catechismus in z...
Geen reacties
14-03-2014
Binnen een jaar tijd zijn mijn opa en oma overleden. Binnen hun familie werd weinig over het geloof gesproken. Wel gingen ze naar de kerk en zijn ze er mee op gegroeid. Nu is mijn vraag in hoe verre j...
2 reacties
21-02-2014
Misschien kan ds. C. A. van der Sluijs ingaan op mijn vragen over de waarde en betekenis van het Oosterse christendom voor onze reformatorische kerken. Zelf worstel ik al lange tijd met de algemene de...
Geen reacties
31-01-2014
Een tweetal vragen aan ds. Van der Sluijs. 1. Wat krijg ik in de kinderdoop extra ten opzichte van de beloften in het Nieuwe Testament? 2. In welk bijbels verbond kom ik terecht als ik als kind gedoop...
Geen reacties
23-01-2014
Jezus kan toch nooit uit een eicel van Maria zijn geboren, want dan was Hij toch alsnog ‘half’ zondig (erfzonde)? Dus dat Heilige moet zonder ei- en zaadcel zijn geweest?
23 reacties
24-12-2013
Aan ds. Van der Sluijs. Enkele weken geleden hadden wij een predikant die om bepaalde gebeurtenissen in de dienst een beetje boos was. Het dankgebed leed daar duidelijk onder. Mag een gebed zo beïnvlo...
Geen reacties
23-11-2013
Geachte dominee C. A. van der Sluijs, Hartelijk dank voor uw duidelijke antwoord betreffende de droefheid van de goddeloze. Mag ik nog een extra vraag hierover stellen? Een andere predikant sprak over...
Geen reacties
19-10-2013
Graag zou ik een vraag stellen aan dominee C. A. van der Sluijs. Een tijdje geleden werd in een kerk aan de rechterflank in een gebed het volgende gezegd: “Och dat wij eens een goddeloze zouden worden...
6 reacties
15-10-2013




website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering