Eicel van Maria

Dr. C. A. van der Sluijs / 23 reacties

24-12-2013, 16:26

Vraag

Jezus kan toch nooit uit een eicel van Maria zijn geboren, want dan was Hij toch alsnog ‘half’ zondig (erfzonde)? Dus dat Heilige moet zonder ei- en zaadcel zijn geweest?

Antwoord

Uiteraard. Dat wil zeggen: uit de aard van deze heilige zaak. Toch is bij nader inzien je vraag niet zo spitsvondig als hij lijkt. Jezus is inderdaad uit een eicel van Maria geboren, want zij was uit het zaad van David (vgl. Micha 5:1 en Joh. 7:42). De gedachte achter jouw vraagstelling is dat het menselijke vlees of de lichamelijkheid (annex seksualiteit) als zodanig zondig zou zijn. Dit is niet het geval. Dat is een dwaalleer of ketterij die in de Oude Kerk door de kerkvaders is afgewezen. Het Woord is immers vlees geworden en het heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid” (Joh. 1:14). In de Romeinenbrief staat het vlees tegenover de Geest, en dan heeft vlees de betekenis van alles wat zich tegen de Geest van God verheft. Maar nogmaals: vlees als lichamelijkheid is niet zondig. Daarbij komt dat Maria werd overschaduwd door de Heilige Geest (vgl. Luk. 1:35 ). En dan volgen die wonderlijke woorden: “dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.”
 
Je mag dit ook lezen in het licht van onze wedergeboorte. Door het werk van de Heilige Geest, die uitgaat van de Vader en van de Zoon zijn wij volmaakt en zonder enige zonde in het oog van God (vgl. Kol 2:10). Uit genade en door het geloof. De Heid. Cat. Zondag 14, vr. 36 belijdt dit zo: “Dat Hij onze Middelaar is, en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.”

Want  (vgl. Heid. Cat. Zondag 1) ik ben dan en naar lichaam en ziel het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker. Het wonder van de wedergeboorte reflecteert de wonderlijke geboorte van Jezus uit Maria door de Heilige Geest.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geslachtsregisterMaria
23 reacties
drj
24-12-2013 / 09:29
Hoe God het heeft gedaan staat niet in de bijbel. We hoeven niet tot in het kleinste detail te weten hoe alles is gebeurd. God is groter dan technische details en de erfzonde hangt niet af van een zaad- of eicel.
God is souverein en kan beschikken dat dit wonder gebeurd is, eicel, of geen eicel.
John61
24-12-2013 / 10:23
Vraagsteller, bijzondere vraag die je stelt, met een bijzondere conclusie die je trekt. Twijfel niet aan het mens-zijn van Jezus, hij noemt zichzelf 40 x de mensenzoon in het Nieuwe Testament. Jezus had, net als wij, de keus om voor een zondig leven te kiezen, dat deed hij (gelukkig) niet.
emaildfj1atgmailpuntcom
24-12-2013 / 17:05
Hallo Vraagsteller,
kan iemand eigenlijk zonde erven, of wordt hij alleen schuldig als hij zelf zondigt?

Deut 24: 16 De vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de kinderen, en de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders. Ieder zal alleen om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.

Laat dat niet zien dat je alleen schuldig bent voor je eigen zonden?
Zou ook gemeen zijn. Iemand anders zondigt en God zegt tegen jou: waarom heb je dat gedaan? Dan zeg je toch: dat heb ik niet gedaan. Zie ook Ezechiel 18.
Reactie: emaildf1@gmail.com
mortlach
24-12-2013 / 18:17
Maria was toch onbevlekt - dus zonder erfzonde- ontvangen?
handelingen2_21
24-12-2013 / 18:52
zomaar een gdachte, maar miscchien is het gen voor erfzonde gewoon recessief?
@mortlach? waar staat dat?
Jvslooten
24-12-2013 / 20:45
Jezus kon via Maria geen erfzonde erven, omdat erfzonde altijd via de mannelijke geslachtslijn loopt, en niet de vrouwelijke. Zie Genesis 3:17a, Romeinen 5:12a, Romeinen 8:20, 1 Korinthe 15:22a.
Ruben92
25-12-2013 / 08:48
Ik heb daar laatst iets heel interessants over gelezen. Wat Jvslooten zegt sluit ik me bij aan, daarom was het de HG die Maria heeft bevrucht en niet Jozef, maar daarbij is het ook belangrijk om te weten dat het bloed van Jezus onbevlekt was/is. Dat moest ook anders had Zijn offer geen zin gehad, of was het niet voldoende geweest. Het grappige is dat de wetenschap dit punt ondersteund (het feit dat Jezus geen zonde mee droeg) want wanneer het kind in de buik zit, gaan er alleen voedingsstoffen enz naar het kind. Lang werd verondersteld dat de moeder ook bloed gaf aan het kind, dit is dus niet waar, het kind maakt zelf bloed aan (zo dat het bloed onbevlekt was en bleef!!) . En daarbij dus dat de erfzonde via de mannelijke lijn loopt.

Dus Gods plan is dus aardig waterdicht, zoals altijd :)

Gezegende dagen iedereen!
mortlach
25-12-2013 / 11:25
Echt, Ruben? Je wilt de wetenschap hier voor je geloofswagentje spannen? Waar, wetenschappelijk gezien, zit die erfzonde dan precies in het DNA?

Vrolijk kertfeest verder...
43843
25-12-2013 / 12:15
Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Vanmiddag gaan we het belijden in de gemeente; niet ik begrijp het of ik kan het uitleggen, maar ik geloof het. Ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. De Heilige Geest zal over u komen en de Allerhoogste zal u overschaduwen, daarom ook , dat Heilige dat uit u geboren zal worden zal Gods Zoon genaamd worden.
Komt laten wij aanbidden, die Koning
Ruben92
25-12-2013 / 14:48
@mortlach, wauw wat kan jij goed antwoorden verdraaien, echt heel erg jammer. Als je mijn antwoord goed leest zeg ik dat ik het 'grappig' vindt. Er zijn overigens genoeg dingen in de Bijbel die de wetenschap erkent of ondersteunt, dat vind ik 'grappig'. Ik heb nooit gezegd dat ik meer waarde hecht aan de wetenschap dan aan De Schrift. Maar jammer dat mijn antwoord op deze manier een nare nasmaak krijgt, terwijl ik vraagsteller/vraagstelster gewoon probeer uit te leggen dat Jezus geen (zondig) bloed van Maria kreeg, maar zelf onbevlekt bloed aanmaakte, dat mogen wij best aannemen toch?

Ik bid dat je een gezegend kerstfeest zal hebben!
Omega
25-12-2013 / 20:23
Uitermate scherpzinnige opmerking van @Mortlach Erfzonde heeft immers niets met genetica te maken. Dat zou impliceren dat je dit gen kunt isoleren en (uiteindelijk) verwijderen of uitschakelen.

Mooie uitleg van @jvslooten Nog niet eerder gehoord.
Ruben92
25-12-2013 / 20:31
Pff , vermoeiend dit. Ik heb nooit gezegd dat de erfzonde al dan niet in het DNA zit, dat maken jullie er weer van.
Pcrtje
25-12-2013 / 21:42
@Ruben92, toch deed je dat wel degelijk. Je zegt namelijk dat een kind zélf bloed aanmaakt en dat dit niet uitgewisseld wordt met de moeder. En waar is de informatie tot het assembleren van bloed opgeslagen..? :-)
Ruben92
25-12-2013 / 22:10
Ik word hier zo verdrietig van, mijn woorden worden gewoon verdraaid. Dat zeggen medici ja, (http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/zwangerschap/30098-placenta-en-navelstreng.html) en ik neem dat aan ja. Tenzij de Bijbel iets anders hier over zegt, dan corrigeer me graag. Maar hoezo zeg ik dat wel degelijk volgens jou? Graag beargumenteer. Ik heb het woord DNA niet eens gebruikt in mijn eerste reactie, wel vreemd dus. Ik had het alleen over dat een kind zelf bloed aanmaakte en dat de moeder haar bloed niet doorgeeft. Als jullie geloven dat de moeder wel bloed doorgeeft, betekent dat toch dat het bloed van Jezus wat voor ons is gegoten dan niet onbevlekt was toch? Het zou immers het bloed van Maria in zich hebben (zondig bloed), en daarom zeg ik: Nee dat geloof ik niet, ik geloof dat het bloed van Jezus meer dan genoeg is voor onze zonden, het volmaakte offer. En vind ik het nogmaals grappig dat de wetenschap bevestigd dat het kind zelf bloed aanmaakt.

Nogmaals vind ik het heel erg jammer dat er zo'n misopvatting ontstaat over mijn reactie die op een bizarre wijze omslaat in een DNA discussie en dat wetenschap boven het Woord zou staan... Wat ik nooit hebt gezegd of bedoeld. Ik zal anders de vraag over of de moeder al dan niet bloed doorgeeft aan het kind wel stellen aan een arts van Refoweb, als jullie dat gerust stelt.
drj
26-12-2013 / 03:44
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347697800145
http://en.wikipedia.org/wiki/Fetal-maternal_haemorrhage

Het spijt mij sommigen van jullie te moeten teleurstellen, maar bij vrijwel alle zwangerschappen is er sprake van uitwisseling van minimale hoeveelheden bloed tussen moeder en kind.

Wat mij verbaast, is, dat dit een punt van discussie is. Staat niet in het nieuwe testament, dat de mens niet onrein wordt door dat wat hij inneemt, maar door dat wat uit zijn mond komt? Woorden en daden laten zien welke geest er in ons leeft. Zoals in de bijbel staat, zou God ook uit stenen
Kinderen van Abraham verwekken kan?

Laten we God niet beperken door ons kleine geloof en door beperkte voorstellingskrachtt. Hij is almachtig.
drj
26-12-2013 / 10:40
@Ruben, het idee van onbevlekt gaat toch over zondeloosheid en niet over het bloed.

En afgezien daarvan, zou je door deze redenering zondig kunnen worden door een bloedtransfusie.
mortlach
26-12-2013 / 11:14
Ruben, ik reageer puur op je opmerking dat de wetenscahp zou ondersteunen dat Jezus zondeloos was. Volgens mij doet de wetenschap daar helemaal geen uitspraken over. En dan begin jij over bloed, dat blijkbaar zondig is. ikvraag dan waar die zondigheid wetenschappelijk precies zit. En hoeveel bloed denk je dat een vader doorgeeft aan het embryo?

Vraag het gerust aan een refoweb-panel. Die zal het vast zo verwoorden dat je nietvan je geloof zal vallen als het antwoord tegenvalt.
drj
26-12-2013 / 11:25
Het probleem ontstaat als we details uit de bijbel uit de context trekken en vervolgens oonze fantasien daarover als waarheid beschouwen.
karlo
26-12-2013 / 11:51
Hebben we echt niets beters te vragen en te antwoorden?! Waar zitten we in vredesnaam in te wroeten!?
Ruben92
26-12-2013 / 19:03
@drj ,tja je bronnen... wikipedia en een dagboek uit 1997. Maar maakt voor mij alsnog niets uit wie wat zegt, gaat er mij om wat de Schrift zegt. En zondig worden door bloedtransfusie is overbodig want wij zijn toch al zondig?

@mortlach, nogmaals, ik zeg dat ik het grappig vind dat de wetenschap dit (kennelijk) zou ondersteunen. Jij zegt meteen dat mijn geloof gebaseerd is wetenschap, wat ik nooit heb gezegd of bedoeld. Het feit dat ik het 'grappig' noem zegt ook wel genoeg over hoeveel waarde ik hecht aan wetenschap lijkt mij?

Ik zal het wel aan een arts van refoweb vragen ja. Maakt mij niets uit wat het antwoord is, ik ben niet zo bang dat ik van mijn geloof af zal vallen ook al zegt elke wetenschapper (wat vaak ook zo is) dat God niet bestaat, zal ik mij alsnog vasthouden aan de Schrift, dus laat dat duidelijk zijn.

Welnu, om alle verwarring te voorkomen, laat ik nu een hele duidelijke statement maken >: " Ik geloof, dat Jezus zondeloos is omdat Hij de geboden van de Vader heeft gehouden. Ik geloof ook dat zijn bloed onbevlekt is, of de wetenschap dit nou ondersteund of niet"

(1 Petrus 1:18-19 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is;
Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;)

(Openbaring 1:5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen der aarde. Hem, die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,)

Lees ook Leviticus maar, staat genoeg in over de offers en het bloed. Jezus is het volmaakte offer.

Hoe dan ook, ik hoop dat ik nu mijn punt heb gemaakt en ik heb respect voor jullie mening, maar ik hoop ook dat mijn mening wordt gerespecteerd.

Alvast een Gezegend Nieuwjaar!

Terug in de tijd

Aan dr. M. J. Paul. Ik vraag me al een tijdje af hoe Jezus de invulling van Zijn teken aan Jona zag. Hij zou de Messias ...
geen reacties
24-12-2010
Aan ds. M.A. Kempeneers. Wat ik me blijf afvragen is waarom de pil géén geoorloofd middel is voor geboortebeperking en p...
geen reacties
24-12-2008
Ik heb tot mij negende jaar in de Ger. Gem. gezeten en ben daar ook gedoopt. Mijn familie en vrienden zitten daar ook no...
geen reacties
24-12-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering