Jeugdkerk

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

26-11-2004, 00:00

Vraag

Wat is er mis met een jeugdkerk? Mensen aanbidden daar toch God? Ze menen het zelf allemaal erg serieus. Is er dan wat mis mee?

Antwoord

Beste vrager,

Wat is er mis met een jeugdkerk? Het is weer een nieuw fenomeen aan de kerkenhemel. Er is al heel wat geëxperimenteerd op het gebied van kerkdiensten. Jeugddiensten waren er in het verleden ook al, maar die werden dan nog ambtelijk geleid. Het type “jeugdkerk” van nu is vaak georganiseerd door jongeren zelf. Dat is mijn eerste bezwaar. Het ambtelijke karakter van de dienst verdwijnt. Het is een organisatie van de jongeren zelf, waar men eigenlijk een beetje ‘kerkje speelt.’

Ten tweede: vaak heeft het een interkerkelijk karakter, waarin vooral de evangelischen van zich laten horen. Het confessionele karakter verdwijnt, d.w.z. wat in de belijdenisgeschriften als de Catechismus, de Ned. Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels verwoord wordt is, is niet meer leidinggevend. Vaak zijn de bezoekers jongeren in de leeftijd van de catechisatie, die op deze manier een andere benadering krijgen dan op de catechisatie en eigen kerkdiensten. Ik denk dat het dan een losweken wordt van de eigen kerkelijke gemeente, zo niet van het christelijke geloof zelf. Want op een jeugdkerk raakt men ook weer uitgekeken. Men wil steeds weer nieuwe prikkels hebben. Het eigenlijke waar het om gaat in de kerkdienst spreekt niet meer aan.

Ten derde: Alle leeftijden horen samen in dezelfde dienst aanwezig te zijn. Niet een dienst, apart voor kinderen, apart voor tieners, voor bejaarden, zakenlui, intellectuelen, enz. In de Bijbel lezen we steeds dat allen aanwezig zijn, waar de Heere spreekt. Een gemeente is in feite een gezin waar we allen naar Gods Woord luisteren.

Ten vierde: Vaak worden de diensten gehouden op dezelfde tijd als de eigen gemeente bijeenkomt. Dan wordt de eigen dienst verzuimd, wat niet is naar Gods Woord.

Ten vijfde: Jeugdkerken zijn een teken van individualisme. Ik doe wat ik wil, men houdt steeds minder rekening met de ander. Dat is tegen het beginsel van “de gemeenschap der heiligen.”

Ten zesde: De keuze van de liederen is vaak eenzijdig. Alleen opwekking. De psalmen zoals wij die in de diensten zingen vindt men vaak maar oubollig. Maar kijk vooral wat er in die liederenkeuze gemist wordt aan diepgang. In het echte leven met God is het niet alleen loven, maar ook smeken. Niet alleen blij zijn maar ook weten van een bitterlijk bedroefd zijn. Niet alleen het evangelie, maar ook de wet. Niet alleen de genade, maar ook zonde. Niet alleen Jezus, maar ook God de Vader en het werk van de Heilige Geest.

Ten zevende: De losse sfeer laat iets zien van het ongebondene. De eredienst vraagt ook om een stijl in overeenstemming met de heiligheid van God. We komen daar voor Gods aangezicht.

Tenslotte: laat de eigen gemeente de liefde van je hart hebben. Laat er wel rekening gehouden worden met de jongeren in je gemeente. Vaak zijn er vanuit het landelijke jeugdwerk avonden waar je met elkaar bijbelse en actuele vragen kunt bespreken. Doe daar aan mee! Zoek het daar waar de Heere je een plaats gegeven heeft en vraag je altijd af of iets in overeenstemming is met Gods Woord en de belijdenis daarop gegrond.

Je schreef dat men in de jeugdkerk toch ook God aanbidt. Ik denk dan aan Paulus voor zijn bekering. Hij aanbad ook God, maar later moest hij zeggen, dat hij God niet kende. Hij meende het serieus. Maar het feit dat iemand het echt meent, wil nog niet zeggen dat men ook gelijk heeft. Er zijn serieuze moslims en boeddhisten, enz. Maar het criterium is of iets naar Gods Woord is. Luister altijd goed naar twee dingen in een preek: Hoor je dat je bekeerd moet worden en hoor je ook dat je bekeerd kunt worden en hoe. Hoe meer jeugd in de kerk hoe liever. Maar met elkaar. We hebben elkaar nodig. De ouderen moeten luisteren naar de jongeren en de jongeren naar de ouderen. En samen naar de Heere.

Hartelijke groeten, ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

jeugddienst
geen reacties

Terug in de tijd

Twee weken terug heb ik besloten om komend seizoen belijdeniscatechisatie te volgen. De dominee vroeg aan mij en de ande...
geen reacties
28-11-2016
Een aantal jaren geleden heb ik een relatie gehad met een getrouwde man. Gelukkig is er een einde aan deze relatie gekom...
29 reacties
26-11-2010
Ik begrijp echt niet wat er nu gaande is. Nu, anno 2018, ben ik al bijna tien jaar erg gelukkig getrouwd, maar een grote...
5 reacties
26-11-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering