God geeft mij visioenen

Ds. M. M. van Campen / geen reacties

28-07-2007, 00:00

Vraag

Ik zit met een probleem. God geeft mij visioenen voor mensen dat ze soms een keuze moeten maken. Nu betrof dit ook een vriendin van me en zij gaat willens en wetens door met wat God niet wil. Nu vraagt God totale afstand van haar te nemen en nu is ze boos op mij. Heb ik verkeerd gehandeld? Heb door mijn keuze wel rust ontvangen in mijn hart, maar het doet gewoon pijn die persoon volledig los te moeten laten. Kan God dit van je vragen of is het gewoon extreem en heb ik verkeerd gehandeld? Wilt u mij a.u.b. antwoorden. Het doet zo'n pijn.

Antwoord

Ik wil proberen een antwoord te geven op uw vraag.

Waar ik voorzichtig mee ben is het feit dat God visioenen geeft voor mensen. Visioenen zijn oncontroleerbaar. Zijn ze van Gods Geest of komen ze voort uit je eigen geest of wat nog een andere mogelijkheid is: komen ze van een boze geest? Ik beweer niet dat dat bij u het geval is, maar het kan theoretisch wel zo zijn. Wat veel belangrijker en doorslaggevender is, is wat het Woord van God zegt. Wanneer uw vriendin een weg gaat die duidelijk tegen Gods wil en Woord in is, dan doet u er goed aan ze ervoor in liefde te waarschuwen. Een weg bewandelen tegen het Woord van God in, is altijd heilloos en die weg tot het einde toe bewandelen zal het verderf inhouden. Om iemand daar bewogen en eerlijk voor te waarschuwen is een christelijke plicht.

Wat echter nog veel mooier zou zijn is wat er staat in Jakobus 5:19 en 20: ”Als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en iemand brengt hem terug, laat hij dan weten, dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, zijn ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal”. Dat mag je gebed zijn voor je dwalende vriendin! In Spreuken 24:11 staat: “Red hen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt ( = zo gij u afwendt!)”.

Ik ben er nog niet zo van overtuigd of God vraagt om totale afstand. Waar staat dit in de Bijbel? Is die vriendin een belijdende christin of kent ze Christus helemaal niet? Waar geeft zij zich voor uit? Een christen of niet? Het volledig loslaten is in de Bijbel alleen van toepassing als een belijdend gemeentelid willens en wetens in de zonde volhardt en zich na vele vermaningen niet laat gezeggen. Op een zelfgekozen heilloze weg doorgaat. Dan moet de gemeente in het uiterste en allerlaatste geval de tucht toepassen en zo iemand van het Heilig Avondmaal en zelfs van de gemeente in het alleruiterste geval uitsluiten. Maar tucht is altijd medicinaal en niet juridisch. Het doel en het gebed blijft altijd wederkeer van de dwalende tot de gemeente van God.

Ook als een gemeente iemand onder censuur/tucht zet, dan nog mag je als individu/persoonlijk gelovige zo iemand niet volledig laten vallen. Dat de contacten niet meer op vriendschappelijk niveau verder kunnen gaan, is duidelijk. Dat het niet alleen God maar ook jou als christen veel pijn doet dat ze een verkeerde weg gaat, moet je ook laten merken. Maar volledig afstand en totale loslating vind ik te ver gaan. Doe dan het werk van een evangelist! En houd aan tijdig en ontijdig en bidt dat die God die het weggedrevene zoekt, ook haar zal laten inzien dat  haar leven fout gaat en dat ze zo door de zoekende liefde van God die door jou heen straalt weer gewonnen mag worden. Zolang God niemand loslaat, mogen wij als christen het ook niet doen. De banden zullen wel behoorlijk losser worden, maar banden verbreken, mag je als christen niet doen, tenzij zij ze zelf doorsnijdt van haar kant.

Tenslotte geef ik u/je nog een prachtige tekst door, die ik onlangs in de bijbel las: 2 Samuel 14:14: God neemt echter het leven niet weg, maar zoekt wegen dat een verstotene niet van Hem verstoten blijve! Of zoals een ander vertaling zegt: “Zou God niet op middelen zinnen en alles in het werk stellen om zijn balling terug te roepen?!”

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

visioen
geen reacties

Terug in de tijd

Wat was nu de echte oorzaak van de scheuring van het rijk in 926 v. Chr. van Israël behalve de zonde van Salomo?
geen reacties
28-07-2005
Ik heb een misschien wel heel rare vraag; elke dienst vraag ik mij af hoeveel cijfers er in een bak voor de Psalmborden ...
4 reacties
29-07-2015
Ik slikte (tot een half jaar geleden) antidepressiva en heb dit inmiddels afgebouwd, omdat ik zo graag wilde leven vanui...
9 reacties
28-07-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering