Kloppen of opendoen

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

22-12-2003, 00:00

Vraag

In de bijbel staat dit: Klopt en u zal opengedaan worden. Ook staat er: Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Aan welke kant zit de deurklink? Wie moet er open doen? Is het zo dat God en wij beiden aan ieder onze eigen kant staan te kloppen en dat er aan beiden zijden een klink zit? Klopt God en jij moet opendoen? Of klop jij en God moet opendoen? Zomaar een paar vragen. Voor mij persoonlijk is het wel duidelijk denk ik, maar toch ben ik benieuwd of het wel bijbels is.

Antwoord

Beste vrager,

Er is van een tweeërlei kloppen op de deur sprake in het Woord van God. Jij vroeg er naar. In Openbaring 3 staat dat Christus op de deur klopt van de gemeente van Laodicea, terwijl in Lukas 11:9 staat: Klopt en u zal opengedaan worden, waar dus de klop op de deur door de bidder gedaan wordt aan de genadepoort.

De vraag is: wie klopt er nu eigenlijk en in verband daarmee: wie doet er dan  open? Er worden in de bijbel vaak beelden gebruikt om een zaak van het Koninkrijk van God uit te drukken. De deur en de klop daarop is een bekend beeld. Wij kennen de kloppers niet zo meer, daar de bel deze heeft vervangen, maar in Israël was dit algemeen gebruik. De Heere roept ons in Zijn Woord op om tot Hem te komen en daarbij wordt het beeld van de klop op de deur gebruikt. Het wil zeggen dat we dienen te komen op de roepstem van de Heere en aanhouden in het gaan tot Hem om door Hem open gedaan te worden. De klopper op de deur is een beeld voor het gebed en een beroep doen op de beloften van God. We kunnen nooit tot de Heere komen dan alleen op grond van Zijn eigen roepen. De klopper is ons in het Woord gegeven en die moeten wij hanteren in het gebed. Van onszelf hebben wij helemaal niets dan onze zonden, maar in het Woord geeft de Heere de nodiging aan ons adres.

In Openbaring 3 wordt echter gesproken van het feit dat het de Heere Zelf is Die klopt  en Hij klopt op onze deur. Op de deur van ons hart. Deze klop gaat in volgorde aan onze klop vooraf. Het is altijd de Heere, Die als eerste klopt .Hij doet daarin een beroep op ons om tot Hem te komen. Hij nodigt ons uit om open te doen .Laten we er op letten dat de deur door ons wordt opengedaan nadat Zijn stem geklonken heeft. Wie Mijn stem hoort, die zal open doen. Ook in deze blijft de Heere de Eerste. Het is door Zijn roepen dat onze oren geopend worden. Soms verklaart men dat we hier onder de klop op de deur moeten verstaan roeping van de Heere d.m.v. tegenslagen en bijzondere dingen in ons leven. De Heer wil ons daardoor stil zetten en opmerkzaam maken voor Zijn spreken. Zijn kloppen zijn als het ware de luidspreker Die hij gebruikt om Zijn Woord te duidelijker te doen doorkomen. Als de Heere roept dan worden we zo doordrongen van Zijn stem dat wij geen weerstand meer kunnen bieden aan Zijn roepen. Het is de lokstem van Zijn Woord, die ons overtuigt om tot Hem te gaan.

Laten we van de beide voorstellingen van kloppen  geen tegenstelling maken. Het gaat de Heere zowel in het ene als in het andere kloppen om ons behoud. Laten we dat altijd voorop stellen bij het lezen in de bijbel. God zoekt mijn behoud. Dan leren we de Bijbel ook op de juiste wijze verstaan. Nooit is er een tekst in het Woord gegeven om een andere tekst  het zwijgen op te leggen. "Spreek heer, Uw knecht hoort" moge onze houding zijn.

Met hartelijke groet, ds. A. K.Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

lijdelijkheidverantwoordelijkheid
geen reacties

Terug in de tijd

Een misschien niet alledaagse vraag: een predikant staat al geruime tijd in zijn gemeente (10/20/30 jaar of soms nog lan...
geen reacties
22-12-2006
Ik heb al een tijdje een relatie en ik heb best wel moeite met m'n schoonfamilie. Haar ouders zijn heel aardig, maar zij...
2 reacties
22-12-2014
Mijn man heeft het psychisch heel moeilijk en ik zelf ook. Er is ook veel gebeurd de laatste jaren. We zijn uit elkaar g...
5 reacties
22-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering