Bij de psalmen is het erg verschillend uit welk perspectief ze worden geschreven...

Ds. J. van Rossem / geen reacties

22-06-2007, 00:00

Vraag

 Bij de psalmen is het erg verschillend uit welk perspectief ze worden geschreven. Als ik bijvoorbeeld denk aan Ps. 81:12 is het vanuit het perspectief van de Heere. Als ik denk aan Psalm 25:2, is het vanuit de mens. Maar als ik dan kijk naar Psalm 128 lijkt het net alsof je de Psalm voor iemand anders kunt zingen. Hoe kan dit en zou ik dit anders moeten zien? En wie/wat is Tarsis uit Psalm 72? En wie is Melchizedek? In de Bijbel lees je daar ook over.

Antwoord

De psalmen zijn door de Heilige Geest altijd vanuit het perspectief van de Heere geschreven. Elke psalm is door de Heilige Geest gelezen in het hart van de Heere en in het hart van de Heere Jezus.. Bron van alle psalmen is de heiligheid en de barmhartigheid van de Heere. Maar de Heilige Geest richt elke psalm aan zondige mensenkinderen. Zo willen ze dringen en brengen, tot het antwoord van de mens. Dan zal in de ene psalm meer de nadruk liggen op de Heere Die tot de mens spreekt, in de andere psalmen mag gehoord worden van de mens, geraakt door de Heilige Geest, die tot de Heere spreekt. Dan lezen we het bevindelijk getuigenis van een ziel die door de Heere is geraakt (ben jij door de Heere geraakt; wedergeboorte noemt de Bijbel dat.)

Je haalt psalm 128 aan. Alsof je die voor anderen kunt zingen. Het is waar dat een ieder die de Heere mag vrezen dat ook aan anderen gaat gunnen en dat aan anderen gaat aanprijzen. In psalm 128 spreekt een dichter die rijkdom van het vrezen van de Heere aan een ieder gunt. Ik hoop dat je mij begrijpt, maar het is waar dat als de Heere een gram genade geeft, Hij er kilo’s gunning bij geeft. Die gaan de Heere Jezus aan iedereen gunnen, omdat hij het niet kan aanzien dat een mens buiten de Heere Jezus verloren gaat. Eigenlijk komen al deze zaken in alle psalmen voor, zij het dat in de ene psalm het ene aspect meer wordt benadrukt dan in de andere.

Je vroeg wie/wat Tarsis is uit Psalm 72 (vers 10). In 1 Koningen 10:22 lezen we van de schepen van Tarsis. Er zijn drie verklaringen:

a. Tarsis is een aanduiding van de grote oceaan, de schepen van Tarsis zijn dan zeeschepen die rijk bevracht de grote oceaan bevaren
 
b. Tarsis is de hoofdstad van Silicië. Het is een zeer vermaarde havenplaats, vanwaar uit vele schepen voeren naar Afrika, Indië en andere ver gelegen landen.

c. Tharsis is Afrika. Dan gaat het hier om een vloot die naar Afrika vaart. In dit alles zit het beeld van de rijkdom, in de zin van rijk beladen schepen, soms zelfs beladen met goud

Wie was Melchizedek? In Genesis 14:18 wordt hij genoemd de koning van Salem (Jeruzalem) en een priester van de allerhoogste God. In Psalm 110:4 wordt deze psalm door de Heere op de Heere Jezus betrokken. Omdat we in de Bijbel niet vernemen van de geboorte en van het sterven van Melchizidek, en zo het karakter van de eeuwigheid verschijnt, wordt hij betrokken op de Heere Jezus Christus die ook zonder begin van dagen en einde van jaren was. Bovendien is de Heere Jezus niet alleen Koning, maar ook Priester (naast Profeet). Daarom wordt Melchizedek op de Heere Jezus betrokken.

Mag jij de Heere, Jezus, als de Priester naar de ordening van Melchizedek kennen? Lees maar veel in de psalmen. In de psalmen ziet men Gods kinderen in het hart.

De Heere zegene je.

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
geen reacties

Terug in de tijd

Mag ik deelnemen aan het avondmaal als ik weet dat ik gered ben maar het leven niet aan lijk te kunnen? Er staat in het ...
geen reacties
22-06-2017
Ik zit ergens enorm mee, maar ook weer niet en dat doet me nog het meeste verdriet. Ik heb het over seksuele gemeenschap...
1 reactie
22-06-2017
Mag je bidden om een nieuw hart? Ik heb wel eens gehoord dat dit Bijbels ongegrond is, maar ik weet dat niet zeker.
4 reacties
22-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering