Veel leden, minder kerkgangers

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

22-06-2015, 08:06

Vraag

Vraag aan een predikant van de Hersteld Hervormde Kerk. Hoe komt het dat de grotere gemeenten binnen ons kerkverband vaak veel leden hebben, maar weinig zitplaatsen in de kerk (weinig komen er dus). Lunteren, Ouddorp, Staphorst en Opheusden bijvoorbeeld zijn grote gemeenten met 'kleine' kerken, verschillen soms van 2000 leden ten opzichte van bijvoorbeeld 800 zitplaatsen. Bij de Gereformeerde Gemeente lopen de zitplaatsen (bezoekers) bijna gelijk op met het aantal leden per gemeente. Hoe is dit te verklaren?, want bij omliggende gemeenten van de HHG is dit ook zo.

Antwoord

Ik ga maar uit van de situatie zoals wij die hebben in Lunteren. Onze gemeente heeft 1998 leden, te verdelen in 970 belijdende leden, 965 doopleden en 63 geboorteleden. Ons kerkgebouw heeft tot 700 zitplaatsen. Er zijn per zondag vier diensten om allen die naar de kerk komen een plaats te kunnen geven. Maar helaas komen allen niet even trouw naar de kerk en sommigen helemaal niet. Dat heeft te maken met het feit dat er in de oude Nederlandse Hervormde kerk heel veel papierenleden waren die nooit in de kerk kwamen en die toch niet uitgeschreven wilden worden. In een aantal gemeenten van de HHK vinden we dit verschijnsel terug in tegenstelling tot wat er in bijvoorbeeld de Ger.gem. praktijk is, namelijk dat bijna iedereen die in de ledenregisters ingeschreven staat ook daadwerkelijk naar de kerk gaat. Er wordt, denk ik, strenger opgetreden tegen hen die minder trouw zijn. In onze kerk worden de minder trouwe leden wel bezocht om ze toch te wijzen op hun plicht om daar te zijn waar de Heere ons roept. Het gaat ten diepste om ons eeuwig heil. Die verkrijgen wij in de werkplaats van de Heilige Geest want de Heere werkt in de weg van de middelen.

Als een gemeente groeit en het kerkgebouw niet genoeg zitplaatsen heeft dan kan men of meerdere diensten beleggen zoals in Lunteren, of men kan denken aan nieuwbouw: een grotere kerk waar allen in kunnen, of een tweede kerkgebouw neerzetten en de gemeente delen in wijken. Ook dit gebeurt in de HHK.
 
Hartelijke groet
Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

HHKkerkgebouw
geen reacties

Terug in de tijd

Is het gebruik van bruinende crème ongezond?
geen reacties
18-06-2007
Aan ds. C. Harink. Ik las een boek dat heet: “Samengevoegd”. De schrijver is ds. Engelsma en hij stelt dat je NOOIT mag ...
3 reacties
18-06-2009
Aan Heikamp. Ik heb met Tweede Pinksterdag belijdenis van mijn geloof mogen afleggen. Daar aan voorafgaand heb ik een ze...
1 reactie
18-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering