Ik heb een vraag over Markus 6:1-6. Er staat namelijk dat Jezus in zijn vaderlan...

drs. I. A. Kole / geen reacties

04-06-2007, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over Markus 6:1-6. Er staat namelijk dat Jezus in zijn vaderland niet veel krachten kon doen, vanwege het ongeloof van de mensen. Calvijn zegt bij deze geschiedenis: “Ongeloof bindt de handen van Jezus”. Er is een gezang: “Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht”. Maar zijn er dan toch grenzen aan Jezus' macht? Ik had het er onlangs met iemand over, maar toen ik haar mijn probleem voorlegde, zei ze dat ze er niet over wilde praten, omdat het voorbeeld haar (in geestelijke zin) depressief maakt, omdat ze van zichzelf weet dat ze veel te weinig geloof heeft, en dan dus ook de hoop op een wonder verliest. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de Bijbel?

Antwoord

Bedankt voor deze vraag; de reactie kan ik me goed voorstellen. De Heere Jezus is toch almachtig?! Maar dit bijbelgedeelte laat zien dat de inwoners van Nazareth, de plaats waar de Heere Jezus zoveel jaar gewond heeft, Hem niet erkennen als rabbi, niet als de Zoon van God. Je ziet al lezend dat het verzet en de smaad toenemen. Ze noemen Jezus de Zoon van Maria, om aan de merkwaardige gang van zaken ter herinneren: ongehuwd in verwachting! Het is toch wat. Ze negeren Jezus! Jezus zegt dan dat een profeet niet in zijn eigen plaats geëerd is; het resultaat is dat Hij ook weinig wonderen doet.

Jezus dringt zich niet op, maar Hij nodigt: Kom tot Mij allen die vermoeid zijn. En die komen, ervaren Zijn vergevende liefde en genade! Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, maar Jezus verspilt Zijn krachten niet. Ongeloof is een grote zonde. We geloven de Heere dan niet op Zijn Woord en we verharden ons. Hij wil juist dat we tot Hem komen. Een ieder die de Naam van de HEERE aanroept zal zalig worden. Op de Pinksterdag zijn drieduizend zondaren ingewonnen voor de dienst van de Heere Jezus. Hij is nog steeds Dezelfde en dat tot in eeuwigheid (Hebr.13:8). Waag het met Hem alleen; Hij staat wenend voor ons en zegt: Geef Mij je hart!

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik (vrouw) hoop dat degene die dit leest mij wil helpen. Want ik heb jaren geleden iets ergs gedaan en ik herinner me da...
1 reactie
04-06-2020
Vaak bid ik tot God dat ik wil sterven. Ik weet dat het op aarde ellende is en wil graag sterven zodat ik in de hemel ka...
geen reacties
04-06-2008
Mattheus haalt in zijn evangelie meerdere malen profetieën aan die zogenaamd in vervulling zouden zijn gegaan. Echter, a...
geen reacties
04-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering