Persoonlijk en gemeenschappelijk

Ds. N. den Ouden / geen reacties

10-10-2005, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag naar aanleiding van 1 Koningen 14:19, waar het volgende staat: “En Hij zal Israël overgeven, om Jerobeams zonden wil, die gezondigd heeft, en die Israël heeft doen zondigen.” Maar De Heere heeft toch gezegd dat Hij niet een ander voor onze zonden zou straffen? Of geldt dat alleen vanaf het NT? Hoe moet ik dit zien?

Antwoord

We kunnen in de Bijbel twee lijnen ontdekken. De ene lijn is: De Heere zal de zonde bezoeken tot in het derde en het vierde geslacht van degenen die Hem haten. Elke zondag wordt die zin in veel kerken gelezen. Maar in Deut. 5 staat tegelijk dat de vaders niet gedood zullen worden om de zonden van hun kinderen en omgekeerd. Een ieder zal voor zijn eigen zonde gedood worden. Zie ook Ezechiël 18 en Jeremia 31 vers 30.
 
Deze twee lijnen staan echter niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. De ene lijn is die van de gemeenschap. De andere lijn die van de persoonlijkheid. Zalig worden is een strikt persoonlijke zaak. Tegelijk word ik zalig in de gemeenschap der heiligen. We mogen die twee lijnen niet tegenover elkaar plaatsen. Er is een persoonlijke verantwoordelijkheid als ik zondig, maar de zonde die ik doe, laten zich vaak ook gelden in het nageslacht. Je ziet dat ook duidelijk als mensen zich onttrekken aan de kerk. Hun kinderen en zeker de kleinkinderen zullen dan nog verder van de kerk vervreemd raken. Dat is de werkelijkheid. Anderzijds mag je ook niet zeggen dat die kinderen en kleinkinderen al bij voorbaat verloren zijn en nooit meer zalig kunnen worden, vanwege hun afvallige ouders. De Heere gaat na of zij in de zonde van hun (voor)vader leefden. Zij zullen gestraft worden, niet omdat hun voorvader zondigde, maar omdat zij hem daarin verder zijn nagevolgd.

Omgekeerd geldt dat ook voor de zegen van de Heere. Als iemand God vreest, zie je vaak hoe heilzaam dat doorwerkt in een gezin. Toch zal geen gezinslid zalig worden om een godvrezende vader, maar alleen als hij zelf in waarachtig geloof de Heere aankleeft. Dat zijn de lijnen die we vinden in Oude en Nieuwe Testament. Hopelijk heb ik je vraag hiermee beantwoord.
 
Hartelijke groet,
ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

strafzonde
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben veel met het geloof bezig, met het bidden en God. Hoe weet ik wat ik het beste kan doen en hoe kan God mij antwoo...
3 reacties
10-10-2012
Ik begrijp maar niet waarom in discussies over het dragen van lange broeken door vrouwen, steeds wordt verwezen naar Deu...
geen reacties
10-10-2004
Mijn vrouw en ik houden zielsveel van elkaar. Dat gezegd hebbende, er zijn ook moeilijke dingen in ons huwelijk. Mijn vr...
2 reacties
11-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering