(...) Mijn vriendin zei dat ze al bekeerd is en dat ze niet bang is om te gaan s...

drs. J. Hoekman / geen reacties

31-05-2007, 00:00

Vraag

Ik had pas geleden een gesprek met een goede vriendin van me. Toen kwam ook het onderwerp bekering aan de orde. Mijn vriendin zei dat ze al bekeerd is en dat ze niet bang is om te gaan sterven. Ik vond het natuurlijk allemaal wel mooi wat ze zei, maar iets in mij twijfelt of dat wel echt is. Ze gaat namelijk naar de bioscoop. Ze heeft daar totaal geen moeite mee. Ook kijkt ze elke dag televisie (behalve zondag dan) en zit ze in de kerk te lachen onder de dienst. Ze zegt dat als je in Jezus gelooft en oprecht bid, je dan bekeerd bent. Maar als je bekeerd bent, dan ga je toch bepaalde zonden vermijden, zoals tv kijken, naar de bioscoop gaan en mensen erop aanspreken dat ze Gods naam ijdel gebruiken, etc? Ze zegt dat iedereen zonden doet en je dat niet kunt vermijden. Maar als je bekeerd ben ga je toch juist letten op je zonden? Dan wil je ze toch juist niet meer maken, omdat je die zonden haat en je daarmee de Heere verdriet doet? Ik heb haar gezegd dat ze er niet te makkelijk over moet denken. Ik weet verder niet welke bijbelteksten ik kan gebruiken, maar wil haar wel duidelijk maken dat ze zo niet op het rechte pad is, of zie ik het allemaal verkeerd? Ik hoop dat u mij kan helpen en dank u alvast hartelijk voor het beantwoorden van mijn vraag.

Antwoord

Je stelt heel veel vragen tegelijk en daarom zet ik ze even op een rij.

Vriendin zegt: 1. zonde is niet te vermijden, 2. is niet bang om te sterven, 3. gaat naar de bioscoop en kijkt elke dag televisie (behalve op zondag), 4. lacht onder de eredienst EN Als je in Jezus gelooft en oprecht bidt dan ben je bekeerd!

Jij zegt: 1. als je bekeerd bent, dan ga je op de zonde letten, 2. dan haat je de zonde omdat je daarmee de Heere verdriet doet.

We moeten voorzichtig zijn met het (mis)gebruiken van Bijbelteksten om ons gelijk aan te tonen. Handelingen 16 vers 31: “En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.” Jacobus 2 vers 19: “Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.”

Ik hoop dat jullie allebei in ieder geval eerst zullen nadenken over de tekst uit Romeinen 14:12.  Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.

Bekering is een zaak tussen God en de ziel, net zoals rekenschap afleggen dat ook is. Dat betekent niet, dat je de ander niet zou mogen wijzen op zijn/haar zonde. Er is dan vooraf wel een heel belangrijke regel en dat is, dat je eerst voor iemand moet hebben gebeden, voordat je iets tegen hem/haar kunt zeggen over dingen die je afkeurt in het geloofsgedrag van de ander. En de tweede regel is, dat je houding, die van een liefdeshouding moet zijn. Want satan is er als de kippen bij wanneer twee vriendinnen onenigheid of verschil van mening hebben over geloofszaken. Laat daarom satan niet de touwtjes van jou hart of van het hart van je vriendin in handen nemen of overnemen!!!
 
De vraag is: hoe moet ik als gelovige wandelen met God, heeft alles te maken met de vraag of geloof (genade) voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is. En daarmee verbonden de vraag, of heiliging voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is Gods Woord zegt: “Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave Gods.” Dus is genade en blijft genade ook altijd weer van ons uit gezien een onvoorwaardelijk zaak, omdat Christus van God uit gezien aan alle voorwaarden heeft voldaan.
 
Aan de andere kant spreekt ook de H.C. over dat geloof en dat doet zij niet in het stuk der ellende en zeker niet in het stuk der (zelf)verlossing, maar in het stuk der dankbaarheid. Zondag 33 spreekt over: het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens en daar ben je een mensenlevenlang nooit mee klaar. Maar ook deze afsterving en ook deze opstanding zijn en blijven het werk van God de Heilige Geest.

Ik moet altijd weer danken aan de tekst van Paulus in Romeinen 14 vers 1-8. “Dengene nu, die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen.  De een gelooft wel, dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachte hem niet, die niet eet; en die niet eet, oordele hem niet, die daar eet; want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij, die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen.  De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.  Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.  Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven.  Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.”

Het moeilijke van de vraag is, dat jouw vragen aan je vriendin ten diepste ook je eigen vragen zijn! Je vriendin zal haar zonden ook haten net als jij en ook je vriendin wil de Heere geen verdriet doen, net als jij! En ook kiest je vriendin ervoor om op zondag geen televisie te kijken en ik ken vele mensen die deze keuze niet maken. Al deze dingen hebben niet te maken met wat mag wel en wat mag niet, maar het gaat over die vraag die daarachter ligt hoe is mijn relatie met de Heere en hoe geef ik invulling aan die relatie!

Het is enorm belangrijk dat wij als christenen leren, dat we de dingen waarin we van elkaar verschillen, niet zodanig tot een hoofdzaak maken, dat we op grond daarvan bepalen of iemand al dan niet een gelovige kan zijn. Dan gaan we op Gods stoel zitten, i.p.v. te knielen aan Zijn voeten. Bid voor elkaar en probeer aan je vriendin uit te leggen, waarom je denkt dat televisie de geloofsgroei sterk benadeelt of kan tegenhouden, maar koppel daar niet meteen het oordeel aan vast, dat geloof en televisie nooit samen kunnen gaan. Mijn “van Christus zijn” wordt namelijk bepaald door een al dan niet door Christus’ bloed gereinigd hart. Leg uit waarom JIJ geen televisie kijkt en waarom JIJ niet naar de bioscoop gaat, dat is vele malen vruchtbaarder voor jou en ook voor haar. En wie weet, mag zij, maar mogen jullie ook vooral samen groeien in de vreze van Zijn Naam. Laat de Heilige Geest Zijn werk doen en geef elkaar de ruimte en de kans om te groeien, zodat er vruchten van geloof en (dagelijkse) bekering zullen ontstaan in jullie beider leven.Wees elkaar tot zegen in een houding van nederigheid en pas op voor de hoogmoed die ten diepste altijd weer in het hart zegt: “Als het er op aankomt dan weet of ben ik beter dan die ander”.

Ik houd op, want anders ga ik preken! Ik hoop dat jullie beiden het teken van de doop op jullie voorhoofd hebben staan, want dan mag ik met Luther een sterke nadruk leggen op het beloftekarakter van de Drie-enige God in jullie doop. Luther zegt: “De zonde doet niets af van kracht van de doop. Want zonde is als iemand die overboord is geslagen en die als dat gebeurt, weer naar het schip van de doop moet toe zwemmen om zich aan Gods belofte in de doop vast te houden”. Totdat hij/zij/jij weer in de kracht van de Heilige Geest in de boot kunt klimmen.”

Ik hoop dat je er iets aan hebt, maar eigenlijk is en blijft jouw vraag ten diepste voor ons mensenverstand een groot geheimenis. 

Ds. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag voor ds. Breure. Dominees zijn geen therapeuten om relatieproblematieken aan te pakken. Maar zou het ni...
9 reacties
31-05-2010
Graag wil ik een vraag stellen aan prof. dr. M. J. Paul. Ik geloof in de schepping. Maar soms wordt je door een opmerkin...
2 reacties
31-05-2012
Van het een komt het ander, zegt men weleens. Dat is met deze vraag bijv. zo. Door de jaren heen heb ik altijd geleerd d...
geen reacties
31-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering