Pedagogische tik (2)

J.M. Strijbis / geen reacties

07-05-2007, 00:00

Vraag

Mijn vriendin is van mening dat bij de (gezonde) opvoeding van haar kinderen het pedagogisch is dat een kind geslagen wordt. Ik ben het daar niet mee eens. Wat vindt u?

Antwoord

Beste vragensteller,

De meningen hierover zijn en blijven verdeeld, kennelijk ook bij jullie. Mogelijk heb je wel eens gehoord van de pedagogische tik. Ik ben van mening dat die heilzaam kan zijn voor een kind. Kinderen kunnen zoiets nodig hebben om ze te helpen de grenzen serieus te nemen. Hierbij wil ik wel een paar opmerkingen maken:

-wanneer je de tik uitdeelt zonder eerst andere dingen geprobeerd te hebben, vind ik hem minder op zijn plaats.

-als grensleeftijd denk ik aan ca. 12 jaar.

-het ene kind is het andere niet; zo kan ik me voorstellen dat er kinderen zijn die zelden of nooit op die manier gecorrigeerd hoeven worden, terwijl anderen die maatregel wel nodig blijken te hebben.

-laat het geen patroon worden dat dagelijks terugkeert; grote kans dat het beoogde effect niet bereikt wordt.

-sla de bloem er niet uit, waardoor je alleen de zemel over houdt.

-als er geen liefde in het spel is en het kind daar dus niets van voelt, zal het eerder weerstand oproepen.

-Salomo maakt in het spreukenboek enkele opmerkingen over de roede, zoals
13:24 en 29:15. In de laatste tekst gaat het over de roede en bestraffing, die wijsheid geven. Bij roede maken de kanttekenaren de opmerking dat het hier over “slagen” gaat.

Er zou nog veel meer op te merken zijn, maar hier laat ik het even bij.
Ik hoop van harte dat je er verder met je vriendin over kunt praten en dat jullie één en hetzelfde doel hebben: kinderen op te voeden in de vreze en vermaning des HEEREN. Hopelijk kun je met bovenstaande verder.

Vriendelijke groeten,
J. M. Strijbis

J.M. Strijbis

J.M. Strijbis

 • Geboortedatum:
  16-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Docent(opleider) Driestar Hogeschool

Tags in dit artikel:

opvoedingpsychologie
geen reacties

Terug in de tijd

Is het nodig voor een goed huwelijk, waarin je beide wilt groeien naar de Heere toe en naar elkaar, om elkaars zonden ui...
10 reacties
07-05-2013
Volgens Brakel bestaat de ziel uit het verstand (inclusief het geweten) en de wil. De ziel is onsterfelijk. Wat is het v...
geen reacties
07-05-2019
Wij gaan over een paar maanden trouwen. Nu wil ik graag weten of het bijbels verantwoord is als we niet gelijk kinderen ...
41 reacties
07-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering