Welke studie voor zendingswerk

T.W. Kruithof / geen reacties

23-04-2004, 00:00

Vraag

1. Welke hbo- / universitaire studie zou van pas kunnen komen als je later misschien de zending -of zoiets- in gaat? Dan doel ik niet op een theologische of aanverwante studie.

2. Moet je een duidelijke roeping hebben om zendingswerk te gaan doen, hetzij veldwerk hetzij ondersteunend?

Antwoord

Antwoord op vraag 1: Zoals je al wel zult begrijpen moet je een studie kiezen die met de zending en evangelisatie, ander maatschappelijk werk of het onderwijs te maken heeft of zelfs daarop gericht is. Maar dat kan tegelijkertijd heel breed zijn. In de zending bijvoorbeeld zijn verschillende taken. Bijv. evangelist, docent (in bepaalde vak(ken)), lectuurwerker, verpleegkundige, gezondheidswerker, landbouwkundige, enz.. Dit betekent dat je je van tevoren eerst goed gaat oriënteren welke taak je zou willen vervullen en waar de betreffende opleiding gegeven wordt.

Adressen voor opleidingen en/of waar je informatie kunt opvragen zijn o.a.:
- de Chr. Hogeschool Ede (CHE)
- Zendingsbureau Geref. Gemeenten te Woerden
- de Geref. Zendingsbond (GZB) in de Ned.Herv.Kerk
- Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest
- Chr. Hogeschool 'De Driestar' te Gouda

Al informerend kun je ook de vraag (steeds) stellen, welke (voor-)opleiding voor jouw taak nodig is. Houd daarvan goed notitie en fineer zo de uiteindelijke studie.
 
Antwoord op vraag 2: Deze vraag heeft een klein beetje te maken met vraag 1. Goede voorbereiding en kennis is eigenlijk een 'must', gezien de dingen die je in het werk kunt tegenkomen. Wat betreft roeping kunnen allelei gedachten naar voren gebracht worden. Te discussiëren valt over wat een roeping is. Is dat een duidelijke stem uit de hemel of een tekst in je hart? Is dat een stuk liefde tot het zendingswerk? Is motivatie belangrijk? Wil je in het zendingswerk de eer van God bedoelen?

Ik denk dat in ieder geval de laatste drie punten heel belangrijk zijn. Daarnaast is 'gevoel' voor een bepaald aspect in de zending ook niet verkeerd. Verder valt te denken aan de mentale en psychische gesteld- en weerbaarheid van jezelf. Dit zal bij een sollicitatiegesprek op een zendingsbureau ook ongetwijfeld tersprake komen.

De belangrijkste factor is, denk ik, dat je God bidt of Hij je door Zijn Woord de juiste weg wil wijzen. Je kunt daar ook een bepaalde tijd voor in acht nemen, bijvoorbeeld een paar maanden. Blijken dan de omstandigheden zo te lopen, dat het bijvoorbeeld het zendingswerk blijft 'bovendrijven' (of andersom), dan moge het antwoord duidelijk zijn. Neem in ieder geval als leidraad Spreuken 3:6.

T.W. Kruithof

T.W. Kruithof

 • Geboortedatum:
  22-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Onbekend
 • Woon/standplaats:
  Gorinchem
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

roepingstudiekeuzezending
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom wordt er bij het niet afgeven van een attest door een kerkenraad geen duidelijke reden gegeven?
geen reacties
23-04-2015
Zo fijn, jullie antwoorden. Dank! Een andere vraag: In Leviticus 6:13 staat dat het vuur van het altaar altijd moest bli...
geen reacties
25-04-2016
Waarom is er in Deuteronomium 24:1 een verschil tussen de SV en de HSV? Statenvertaling: "Wanneer een man een vrouw z...
geen reacties
23-04-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering