(...) "En van Hem werd gezien een engel uit de hemel, die Hem versterkte." Hoe m...

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

23-04-2007, 00:00

Vraag

In deze zgn. Lijdenstijd lees ik o.a. Lukas 22. Wat mij opeens opviel was het 43e vers: "En van Hem werd gezien een engel uit de hemel, die Hem versterkte." Hoe moet ik deze tekst zien, daar Jezus toch volmaakt Mens én volmaakt God was om wellicht zonder iemands hulp onze straf/Zijn lijden te dragen?

Antwoord

Beste lezer,
 
Wanneer we nadenken over het lijden van Christus bevinden we ons in “het heiligdom van Christus' lijden”, zoals dat vroeger genoemd werd. Niet alles kunnen we verklaren. Toch valt er wel iets over deze tekst te zeggen.  We mogen niet vergeten dat de Heere Jezus hier als echt Mens lijdt. Immers, de mens die gezondigd heeft, heeft de toorn van God verdiend. Jezus ziet die toorn in alle hevigheid op Zich afkomen, omdat Hij als Borg voor zondaren moet lijden. Dat heeft Hem geweldig aangegrepen, dieper dan een mens ooit zeggen of peilen kan. We lezen dan ook over Zijn intense angst; Zijn doodsbenauwd zijn. Het is feitelijk te zwaar. Dit kan geen mens aan. En toch moet het! Het heilig recht van God eist dit. Hij worstelt met God, Zijn Vader, of het toch niet mogelijk zou zijn dat deze drinkbeker (vol lijden en toorn van God) aan Hem voorbij zou gaan. Toch onderwerpt Hij Zich volledig aan de Vader. Ja, Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij geleden heeft, zegt Hebr. 5. In die situatie verschijnt Hem een engel. Dat moet een werkelijk zichtbare verschijning zijn geweest, en niet bijv. een visioen. Dat deze engel tot Hem komt zegt twee dingen.

-De Vader laat op dit moment nog niet het volle lijden op Hem neerkomen, ook al stelt Hij het Hem wel in het vooruitzicht. Maar op dit moment mag Hij nog versterking ontvangen. Op welke manier dat gebeurt, lezen we niet. Wel is het duidelijk dat Jezus dat op dit moment nodig heeft: anders houdt Hij het niet vol.

-Toch zit ook hier al weer vernedering voor de Heiland in. Immers, niet de Vader Zelf komt hier naar Hem toe, maar een bode. En Hij, Die de Heere der engelen is, moet nu door een van hen versterkt worden. Dat gebeurt dan ook. Maar het is slechts voorbereiding op wat komen gaat: als letterlijk alle helpers Hem ontvallen. Op Golgotha lezen we niet meer van een engel. Daar verlaat Zijn Vader Hem totaal.

“Opdat wij tot God genomen en nimmermeer door Hem verlaten zouden worden”,  zegt ons Avondmaalsformulier. Dat wil twee dingen bij ons bewerken:

- hartelijke verootmoediging: het waren onze zonden die dit nodig maakten.

- stille verwondering: Hij deed het voor mij.

Ken je iets van die beide?
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 19 jaar en ik heb heel veel haargroei. Ik heb echt bakkebaarden en ook een beetje een snor. Wat ge...
geen reacties
23-04-2008
Aan ds. Vreugdenhil. Vandaag luisterde ik de door u gehouden preek over de gelijkenis van de schat in de aarde. In deze ...
3 reacties
23-04-2013
Wat is de betekenis van de ketting met kralen en een kruis? Ik zag iemand in de kerk telkens een kraaltje pakken en een ...
geen reacties
23-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering