Ik las Lukas 22. Is de volheid der heidenen al vervuld? De tekenen in de zon en ...

Ds. R. Veldman / geen reacties

26-04-2007, 00:00

Vraag

Ik las Lukas 22. Is de volheid der heidenen al vervuld? De tekenen in de zon en de maan en het geluid van de zee, is dat al gaande? Kun je dat bijvoorbeeld aan de Tsunami zien?

Antwoord

Beste vragensteller(ster),
 
Je zegt: “Ik las Lukas 22 (Dat moet zijn Lukas 21). En je vraagt: ”Is de volheid der heidenen al vervuld?” De tekenen in de zon en de maan en het geluid van de zee, is dat al gaande? Kun je dat bijvoorbeeld aan de de Tsunami zien?

De woorden uit Lukas 21 het 24e vers, waar met name je vragen om draaien, moet je eerst in de context plaatsen. Wat betekenen de woorden de “tijden der heidenen? Jeruzalem dat verwoest en vernederd is 70 jaar na Christus, zoals de geschiedschrijver Jozefus ons vertelt, zal ook weer een keer uit die verwoesting worden opgeheven, maar dan moet eerst de “tijden der heidenen” vervuld zijn. Wat we hier onder de “tijden der heidenen” moeten verstaan is niet zo makkelijk te beantwoorden. De meeste denken hier aan de tijd waarin aan de heidenen de macht verleend is om over Jeruzalem te heersen en Gods oordelen uit te voeren.

We kunnen het woord "tijden” ook wat positiever opvatten en er de tijd mee verstaan waarin de heidenen het evangelie verkondigd wordt en aan hen het Koninkrijk van God gegeven zal worden. In dat geval kunnen we hier het door Jezus gesproken woord een beetje vertolkt zien worden door Paulus als hij in Romeinen 11:25 zegt dat het oordeel van de volharding op Israël blijft  totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan.

Het meest waarschijnlijk is de opvatting dat we hier te denken hebben aan het over de heidenen te houden gericht  De tijden der heidenen zijn dan die, waarin zij Gods volk hebben onderdrukt en na afloop van deze tijden het gericht zal plaatsvinden. We kunnen dan zeggen dat we in de “tekenen van de zon en de maan” de voortekenen kunnen zien van wat eenmaal zal plaats vinden op de dag van het gericht, zoals in het OT al gesproken wordt over de Dag des Heeren. Namelijk dat God Zijn gericht gaat uitvoeren over de heidenen en verder ook over alle mensen. Ook de Tsunami is er ook een duidelijke voorbode van. Het zijn allemaal de voetstappen van Christus, Die op het punt staat weer te komen. Dan is de grote vraag of we Hem kunnen ontmoeten.
 
Laten we ons dan haasten om in Christus onze Borg en Zaligmaker te zoeken en te mogen vinden. Hij zegt: “Zoekt en gij zult vinden!” In Christus alleen zullen we God kunnen ontmoeten als een verzoend God. We worden er toe opgeroepen om mee te bidden met de Geest en de Bruid: “Kom Heere Jezus, ja kom haastig.”
 
Ds. R. Veldman

Ds. R. Veldman

Ds. R. Veldman

 • Geboortedatum:
  15-10-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselmuiden/Grafhorst
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik (20-jarige vrouw) voel al een aantal dagen op meerdere momenten per dag steken in één van mijn borsten. Ik heb dit no...
geen reacties
26-04-2010
Ik heb altijd heel erge pijn als ik ongesteld word. Zo erg dat ik op z’n minst een dag ziek thuis ben, ook de andere dag...
geen reacties
26-04-2008
Ik heb een vraag voor al die mensen die zo bezig zijn met, zoals dat genoemd wordt, de twee- en drie verbondenleer. Ik z...
geen reacties
26-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering