De wonderen van de Egyptische magiërs

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

07-04-2007, 00:00

Vraag

In Exodus 7 en 8 komen Egyptische magiërs voor. Deze magiërs kunnen grote wonderen verrichten. Ik geloof dat Mozes dit kon door God, maar ik vind het moeilijk te geloven dat de magiërs dit ook konden. Wat is er historisch bekend over het bestaan van magiërs in Egypte? En hoe kan het dat zij al die wonderen konden doen? Is die kennis nu verloren gegaan dat er tegenwoordig geen magiërs meer zijn die dat kunnen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Waarom vind je het moeilijk te geloven dat mensen wonderen kunnen doen? Magiërs, wonderdokters, sjamanen en toverdokters in allerlei culturen konden en kunnen wonderen verrichten. Natuurlijk is er hier en daar bedrog, en ook gebeuren er wel trucs, maar daarnaast zijn er echt wonderlijke zaken. In veel gevallen is er dan geen sprake van het gebruik van (voor velen onbekende) natuurkrachten, maar van demonische invloeden. Boze geesten, gevallen engelen, kunnen mensen macht geven en ook wonderen laten gebeuren. In het hedendaagse nieuwe heidendom zie je dat ook gebeuren. Aanhangers van satan kunnen ook in onze tijd veel krachten verrichten.

Dat hoeft ons niet te verbazen, want Christus heeft daarvoor gewaarschuwd: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo dat zij (indien het mogelijk was) ook de uitverkorenen zouden verleiden” (Mat. 24:24). En Mozes noemde reeds in Deut. 13:1-3 de mogelijkheid dat een valse profeet een wonder zou doen. Dit kan de Heere toelaten om mensen op de proef te stellen. Wonderen trekken de aandacht, maar zijn nooit een bewijs. Het kader waarin ze gepresenteerd worden, moet altijd getoetst worden aan de Bijbel.

Ik ga er dus vanuit dat de tovenaars in Egypte echt wonderen verrichtten. Over de speciale groep mensen waar Mozes mee te maken had, is weinig bekend. Maar over magie in het algemeen in het oud Midden-Oosten is veel bewaard gebleven. Die kennis is niet verloren gegaan, en wordt ook in onze tijd toegepast.

Daarom kunnen ook in onze tijd mensen een meter boven de grond zweven (vorig jaar nog gedemonstreerd in Amsterdam), en kon een heks als Doreen Irvine (voor haar bekering tot Christus), zich onzichtbaar maken wanneer mensen haar zochten. Ook kon ze door middel van magische spreuken vogels dood uit de lucht laten vallen.

Laten we daar echter niet te bang voor zijn. Er is een geestelijke strijd gaande in de lucht, in de hemelse gewesten. Engelen en demonen zijn een reële werkelijkheid. Van belang is dat we ons aan God toevertrouwen en de geestelijke wapenrusting aandoen die in Efeze 6 genoemd wordt. Dan zijn we veilig!

Ook in de kerken en christelijke gemeenten gebeuren wonderen. In de afgelopen weken heb ik daar veel voorbeelden van gehoord. Denk aan de genezingswonderen in de Alblasserwaard en de discussie in de media daarover. De tijd van wonderen is niet voorbij en ook niet beperkt tot de tijd van de Bijbel of de apostelen. Het kan zijn dat de Heere in ook in onze tijd het Evangelie weer laat vergezellen van tekenen en wonderen. Echter, die wonderen zijn nooit een doel in zichzelf en bedoelen de glorie van God.

Zie verder het eerdere antwoord over gebedsgenezing.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

egypteoccult
geen reacties

Terug in de tijd

Na een keizersnee wordt mij door de gynaecoloog en verloskundige dringend afgeraden het eerste jaar zwanger te worden. D...
10 reacties
07-04-2014
In veel vragen over seks voor het huwelijk wordt gezegd dat zolang de kleren aanblijven je gewoon van elkaar kan geniete...
geen reacties
07-04-2016
Kun je zeker weten of je aanstaande echtgeno(o)t(e) een kind van God is, of kun je dit niet zeker weten? Kun je een chri...
2 reacties
07-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering