Predikant moet Dordtse Kerk Orde ondertekenen

Ds. A. Bac / geen reacties

07-11-2003, 00:00

Vraag

Iemand die predikant wil worden in de reformatorische gezindte moet de Dordtse Kerk Orde (DKO) ondertekenen. De DKO verplicht predikanten de feestdagen te onderhouden. Stel dat iemand op grond van Gods Woord en op grond van art. 29 van de NGB de christelijke feestdagen en orgels afkeurt. Kan zo iemand toch predikant worden in een reformatorische kerk (bijvoorbeeld Ger. Gem.) zonder dat hij verplicht wordt feestdagen te vieren en het orgel te gebruiken?

Antwoord

De kerkorde is opgesteld door de Synode van 1618-1619 gehouden te Dordrecht. Deze synode is van groot belang voor het gereformeerde belijden van de kerk geweest; en is dat nog. Het kerkverband van de Gereformeerde Gemeente heeft in haar grondslag (=belijdenis) eerst Gods Woord, dan de gehele Heilige Schrift staan. Let wel het Woord des Heeren staat voorop. Vanuit dat Woord is de belijdenis; is de Geloofsleer door onze vaderen opgesteld; en wordt  beleden in o.a. de N.G.B. De N.G.B. is als een huishoudelijk reglement voor het besturen en leiden van het kerkelijk leven.

Daarnaast zijn er de Dordtse Leerregels en de H. Catechismus waarin de Geloofsleer wordt weergegeven; opgesteld, beleden, vanuit de Schrift. Let wel, de artikelen zijn naar de Schrift opgesteld, maar aan de Schrift onderworpen. Gods Woord heeft het eerste en laatste Woord. Iedere ambtsdrager is verplicht deze belijdenis met zijn handtekening te ondertekenen. Elke jongere doet bij de openbare belijdenis ook belijdenis van de Geloofsleer. Dus een predikant die daar anders over denkt, kan geen predikant worden in dat kerkverband waar de belijdenis als grondslag dient.

Ik denk, eerlijk gezegd, dat dit ook goed is. Wanneer ieder zou doen wat goed is in zijn ogen zou het een chaos  worden. Daar komt nog bij; God is een God van orde en dat moet in Zijn kerk ook zijn. En wonderlijk; die de Heere lief heeft gekregen wil zich daar ook aan onderwerpen.

Ds. A. Bac

Ds. A. Bac

Ds. A. Bac

 • Geboortedatum:
  31-08-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. A. Bac is overleden op 04-12-2010

Tags in dit artikel:

kerkorde
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Veldman in Grafhorst. Ik las uw antwoord van 19 september. Ik ben niet de vraagsteller, maar ik worstel enorm me...
geen reacties
07-11-2009
Mijn vriend en ik hebben ruim drie jaar verkering. We zijn nu 18 en 19. We zijn samen erg gelukkig en willen over een pa...
geen reacties
07-11-2005
Ik wil uit huis. Hoe moet ik dat aanpakken?
geen reacties
07-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering