In mijn boosheid heb ik een keer gevloekt tegen de Heilige Geest (...) Ik vond d...

Ds. A. Simons / geen reacties

05-03-2007, 00:00

Vraag

In mijn boosheid heb ik een keer gevloekt tegen de Heilige Geest. Vraag me niet waarom tegen de Heilige Geest, want dat weet ik zelf ook niet. Ik vond dat heel erg en nu ben ik heel bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest heb gedaan. Als ik aan de dood denk en het oordeel word ik heel bang. Nu las ik pas in een boekje over bekering waarin stond: kun je nog roepen om genade, wees dan niet ongerust. Heel veel mensen zeggen dat je anders over die zonde geen berouw hebt. Is dat zo en hoe weten ze dat? Ik wil het wel geloven, maar ik wil het ook zeker weten. Ik kan namelijk niet leven en sterven zonder Jezus, maar ben heel bang dat ik dat wel moet.

Antwoord

Beste vraagsteller (ster),

Ik val maar met de deur in huis binnen. Iemand die de zonde tegen de Heilige Geest heeft gedaan (Math. 12:31/Marc.3:29 /Hebr.6:6/1 Joh. 5:16) zegt niet dat hij niet leven en sterven kan zonder Jezus. Zo iemand wil zich niet bekeren. Die is verhard. Daarom is er voor zo iemand (Hebr.10:26) dus geen vergeving meer. In de tweede plaats schrijf je dat je een keer gevloekt hebt tegen de Heilige Geest. De zonde tegen de Heilige Geest is niet een onverwachte en een eenmalige daad, maar zo iemand is vanaf dat moment verhard geworden. Het is zijn leven geworden om de Heilige Geest te lasteren en te bespoten (Marc. 3:28-29). In de derde plaats wil iemand die de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft Christus niet verhogen en groot maken. Zo iemand wil alleen Christus lasteren. Liefst nog openlijk (Hebr. 10:26b). Als er in ons het verlangen is op Hem te verhogen dan is dat een vrucht van de Heilige Geest. De vrucht om Hem te verheerlijken. Het is onmogelijk dat zo iemand de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft (Joh. 16:14/Joh. 15:26). In de laatste plaats lees je in Marcus dat iemand die de zonde tegen de Heilige Geest heeft gedaan Christus beschuldigt, dat Hij uit de vaderen der duivelen is of anders gezegd dat er een onreine Geest in Christus woont (Marc.3:30).
 
Je schrijft dat je bang bent voor de dood en voor het oordeel. Je bent bang dat dit komt doordat je de zonde tegen de Heilige Geest hebt gedaan. In het bovenstaande stukje heb ik uitgelegd dat dit niet komt doordat je de zonde tegen de Heilige Geest hebt gedaan. Dat neemt niet weg dat je hart vol zit met vrees en onzekerheid. Je hebt geen vrede! Dat kan ook niet want je loopt met een “onvergeven” zonde. Want als je de zonde tegen de Heilige Geest niet gedaan hebt, waar ik van overtuigd ben, dan heb je toch nog vergeving nodig van die zonde. Je angst voor dood en oordeel is geen onterechte angst en vrees. Als wij buiten Christus zijn kunnen wij inderdaad niet sterven met vrede. We hebben vrede met God nodig.

Deze vrede mag ik je aanbieden vanuit het Woord. Het is een vrede met God die alle verstand te boven gaat. Je kunt deze vrede krijgen, ontvangen om niet. Niet een keer, maar telkens opnieuw. Alleen door het geloof in Hem die leeft! Die zondaren zoekt en zalig maakt. Ik mag je aan het eind van deze brief wijzen op het lam van God, wat de zonde der wereld wegneemt.

Mijn vriend of vriendin, laat de duivelen bulderen, maar wend je oog af van alles van jezelf en zie op Hem, met twee ogen en zeg; Heere Jezus liever aan Uw voeten sterven dan zonder U verder te leven. Hij is bereid om al onze ongerechtigheden te dragen en weg te dragen om niet. Werp die lastige zonde die je meedraagt aan de voet van het kruis. Ik verzeker je dat het bloed van het Lam ook deze zondig wegneemt om niet.

Van harte Gods zegen toegebeden.

Je dominee A. Simons, Vinkeveen

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

zonde tegen Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte mevrouw (Marijke) Rots. Naar aanleiding van “uitnodiging” om nog eens wat van mij te later horen, het volgende. ...
geen reacties
05-03-2009
Wat is overspel precies? Mijn ex-man ontkent dat hij ons huwelijk heeft gebroken, omdat hij geen totale geslachtsgemeens...
geen reacties
05-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering