(On)gelovige vriend

Ds. J.J. Tigchelaar / 4 reacties

05-03-2012, 16:06

Vraag

Een jaar geleden heb ik een jongen op het werk ontmoet en we kregen contact met elkaar. Een keer hebben we een date gehad. Na een poosje vertelde ik het tegen m'n ouders en daarna gingen we uit elkaar. Ik ben van de kerk en hij niet. Toen het uit was, heeft hij een Bijbel gekocht en ging meeluisteren via internet naar kerkdiensten. Hij kwam tot geloof, we spraken een keer af en spreken (nog steeds) heel veel over het geloof. We zijn samen, maar we willen allebei zeker zijn dat we Gods' wil doen door met elkaar te gaan. Mijn ouders zijn heel erg tegen onze relatie. Ze denken dat hij niet tot geloof kan komen en dat hij het alleen maar voor mij doet. Ze zeggen, ook al is hij gelovig geworden, ik geen juk met een ongelovige kan aangaan, omdat we nog steeds te veel verschillen. Kunt u mij helpen hoe ik met mijn ouders moet omgaan en hoe mijn vriend en ik erachter kunnen komen wat God wil? We willen allebei voor God leven, het liefst samen, maar we willen niet de verkeerde keuzes maken.

Antwoord

1. Bij alle onduidelijkheid over wat jullie relatie ("een date", "wij zijn samen") momenteel is, zijn er in de vraag toch twee kernpunten: de houding van je ouders en jouw onzekerheid over jullie relatie en keus. Die twee zaken lijken onafhankelijk van elkaar, maar zijn het toch niet helemaal. Dat komt aan het eind van mijn antwoord.

2. Eerst over je ouders. Veel en goede ouders zijn (terecht) bezorgd over de keus van een partner van hun kind. Ze zijn bang voor een impulsieve en ondoordachte relatie. Ze weten en zien dat het dikwijls verkeerd gaat. Die vrees mag je hen niet kwalijk nemen. In ons geval gaat het echter te ver om te zeggen dat al is hij gelovig, je toch geen juk met een ongelovige mag aangaan. Of bedoelen ze dat je alleen binnen eigen kerkverband of gemeente mag trouwen en dat in andere reformatorische kerken geen echte gelovigen zijn?

3. Het is mooi dat je vriend van onkerkelijkheid tot geloof is gekomen. Goed daar samen over te kunnen spreken. Ook mooi is het dat je samen Gods wil betreffende jullie relatie zoekt. Maar hoe krijg je daarop een helder antwoord?

4. In allerlei zaken krijg je geen direct antwoord van Boven. Soms omdat we alleen maar bevestiging van onze eigen beslissing willen horen. Soms ook omdat het probleem en de vraag zich op een andere manier oplost: onenigheid, een derde in het spel, etc. Denk niet dat alle goede huwelijken van te voren een goddelijk garantiebewijs ontvingen. Huwelijkstrouw is geen eenmalige gift maar een proces waar je samen dagelijks onder Gods zegen aan blijft werken.

5. Er zijn wel een paar ijkpunten in het zoeken naar de juistheid van een keuze. Vraag je maar eens af of je de ander als mede-ouder van je eventuele kinderen ziet. En ook: of je de ander trouw kunt blijven liefhebben wanneer die oud, invalide, hulpbehoevend of dement wordt. In het huwelijksformulier komen toch de woorden "in voor- en tegenspoed" voor.

6. Aan de ene kant ben ik er tegen dat mensen lang wachten met te trouwen. Dikwijls om materiële redenen: een eigen huis, een kostbaar huwelijksfeest, etc. Vaak denk ik: hoe duurder en groter het huwelijksfeest, hoe korter de relatie. Kijk maar naar het show-nieuws! Aan de andere kant is elkaar echt leren kennen ook noodzakelijk. In jullie geval geldt dat de verandering van je vriend zich moet bewijzen. Of mag ik dat niet zo vragen? Christus volgen brengt kruisdragen, spot en laster, mee. Daar moet je tegen kunnen en daarin trouw zijn.

7. Tenslotte: weet je zeker dat jullie houding niet een protest is tegen je ouders? Het komt vaker voor dat verzet van anderen een soort koppige reactie oproept: we zullen laten zien dat wij het beter weten. En die koppige reactie is dan wat geliefden (een tijdje, hoe lang?) bij elkaar houdt. Je kunt wel boos worden om deze insinuerende vraag, maar daar is de zaak niet mee opgelost.

Ik wens jullie samen van harte het beste toe!
Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

oudersrelatie met niet-gelovige
4 reacties
Daniel
05-03-2012 / 17:15
Ds.J.J. Tichelaar heeft vragenstelster genoeg huiswerk opgegeven, daar kan ze wat mee.
Veel wijsheid vragenstelster en vriend, dat jullie een mooie toekomst tegemoet mogen gaan.
Voor de vriend zijn ook veel van de zeven punten van belang, hij moet ook er goed over nadenken en het is niet de keuze van vragenstelster alleen.
plderoos
05-03-2012 / 17:43
God zei het al tegen Samuël: "want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan".

Paulus haalt die uitspraak later aan tegen de corintiërs. Die hebben zich laten vertellen dat Paulus ondanks zijn dappere taal in het vlees wandelt. Hij zegt dan: "Ziet gij aan wat voor ogen is? Indien iemand bij zichzelven betrouwt, dat hij van Christus is, die denke dit wederom uit zichzelven, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo ook wij van Christus zijn".

Eerder heeft hij al in dezelfde brief geschreven: "Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten".

Over dat ongelijke span zegt Paulus ook: "hoe kun je weten dat de man met wie je wilt trouwen zich zal bekeren"?

Als je die vier uitspraken, die uiteindelijk door dezelfde Auteur gedaan zijn, samenvoegt, dan moge het duidelijk zijn dat, ténzij iemand door zijn daden laat zien dat hij niet wérkelijk een broeder is, dat wíj er dan van uit moeten gaan dat hij een gelovig mens is, waardoor je ouders het recht niet hebben hem ongelovig te noemen want hij zegt dat hij zich al bekeerd hééft.

Je kunt dus bouwen aan een relatie. Het is daarbij wel van het allergrootste belang dat je het op religieus vlak eens bent. Als je dat niet bent weet je van te voren dat het stuk zal lopen. Je zult dus veel met hem in gesprek moeten zijn. Allereerst natuurlijk, ben je het erover eens dat de bijbel het on-feil-ba-re Woord van God is. En zo ja, wat zegt dat Woord dan allemaal. Want, en dat is het antwoord op je vraag, zó kom je erachter wat God's wil is.

Ik hoop dat jullie tot de conclusie kunnen komen dat je gelijkgestemd bent en dan wens ik jullie heel veel geluk toe samen!
Pinda
05-03-2012 / 17:51
Inderdaad gaat het erom dat je het met elkaar eens bent m.b.t. het geloof. Het is belangrijk om daar goed met elkaar over te praten. Ik vind het mooi om te lezen dat je vriend gelovig is geworden, God zij dank!
jheemskerk
05-03-2012 / 20:08
Als de liefde voor die persoon groter is dan de liefde tot de Here dan ben je verkeerd bezig. Je ouders zijn bang dat als jullie vb. gaan trouwen dat je vriend denkt ik heb je en de Here niet wil volgen. Wat jij doet is heel belangrijk om eerst alles uit te praten wat er te bepraten valt en je ouders willen hier een rol in spelen, waarom uit liefde voor jou. Als je een poosje met hem omgaat dan weet ik zeker dat er moment komt dat hij een keuze moet gaan maken of dat jij voelt hij meent het. Dat gevoel kan alleen van de Here komen, daarom wil ik je het advies om via gebed aan de Here te vragen of Hij duidelijkheid wil schaffen. De Here kan deze jongen op je weg plaatsen en je ouders mogen dat niet bij voorbaat uitsluiten. Nog een ding wees eerlijk naar elkaar dat is het belangrijkste, spreek je vrijuit.

veel sterkte
jh

Terug in de tijd

Onlangs hoorde ik iemand vertellen dat het groene paard in Egypte is gezien. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik hiermee ...
4 reacties
05-03-2011
Ik ben 13 jaar, puber en twijfel of ik hetero, homo of bi ben. Ik ben jaloers op jongens die een sixpack hebben of gespi...
3 reacties
06-03-2015
Ik ga soms naar een jongerenavond om na te denken over God en we zingen daar ook. Er wordt wel eens geklapt bij liedjes ...
8 reacties
05-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering