Juichen voor de troon van God en oordeel op de Jongste Dag

Ds. C. den Boer / geen reacties

15-02-2007, 00:00

Vraag

De laatste tijd ben ik erg bezig met het Laatste Oordeel en de Jongste Dag. Ik hoor nogal eens de opmerking dat iemand al jaren juicht voor de troon van God, maar alle mensen zullen toch pas geoordeeld worden op de Jongste Dag? Ik heb hier veel over nagedacht en kan eigenlijk niet tot een andere conclusie komen, dan dat de gestorvenen als het ware ‘wachten’ tot op de Jongste Dag, als voor een ieder de eeuwigheid begint en dat alle mensen dan tegelijk geoordeeld zullen worden. Juist omdat bij het overlijden de tijd overgaat in de eeuwigheid, zal het voor de overledenen geen ‘wachten’ zijn, omdat er geen tijdsbegrip meer is. Ik lees ook in de Bijbel, dat op die dag alle mensen opgeroepen zullen worden om voor de rechterstoel van God te verschijnen, dus ook de mensen die al lang gestorven zijn. Vindt u dit een vreemde gedachte van mij?

Antwoord

Deze vraag kan ik het beste beantwoorden door de vraagsteller, c.q. -ster een bijbelstudie toe te zenden over 2 Korinthe 5. Helaas kan ik die niet in een bijlage bij mijn emailbericht krijgen. Daarom wil ik dat graag via het postadres sturen. Dan zend ik hem/haar kopieën toe van de Bijbelstudie uit mijn boek over 2 Kor. (hoofdstuk 5).
 
Ds. C. den Boer

Naschrift redactie: Indien de betreffende vraagsteller het materiaal opgestuurd wil hebben, dan graag naam en adres doorgeven aan vragen@refoweb.nl Dan sturen wij dat weer door naar ds. C. den Boer.

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

oordeelsdag
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik willen weten waarom er GBS-diensten worden gehouden. Het is voor mij altijd een erg vreemd fenomeen geweest...
geen reacties
15-02-2014
Over het thema 'Gospelmuziek' zijn al diverse vragen beantwoord. In dit dossier over Gospel (en de diverse stromingen...
geen reacties
15-02-2013
Ik heb een vraag aan iemand over opvoeding. Mijn drie kinderen (2, 7, 10) zeggen tegen mij "jij en jou". Wij spreken wij...
20 reacties
15-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering