Juichen voor de troon van God en oordeel op de Jongste Dag

Ds. C. den Boer / geen reacties

15-02-2007, 00:00

Vraag

De laatste tijd ben ik erg bezig met het Laatste Oordeel en de Jongste Dag. Ik hoor nogal eens de opmerking dat iemand al jaren juicht voor de troon van God, maar alle mensen zullen toch pas geoordeeld worden op de Jongste Dag? Ik heb hier veel over nagedacht en kan eigenlijk niet tot een andere conclusie komen, dan dat de gestorvenen als het ware ‘wachten’ tot op de Jongste Dag, als voor een ieder de eeuwigheid begint en dat alle mensen dan tegelijk geoordeeld zullen worden. Juist omdat bij het overlijden de tijd overgaat in de eeuwigheid, zal het voor de overledenen geen ‘wachten’ zijn, omdat er geen tijdsbegrip meer is. Ik lees ook in de Bijbel, dat op die dag alle mensen opgeroepen zullen worden om voor de rechterstoel van God te verschijnen, dus ook de mensen die al lang gestorven zijn. Vindt u dit een vreemde gedachte van mij?

Antwoord

Deze vraag kan ik het beste beantwoorden door de vraagsteller, c.q. -ster een bijbelstudie toe te zenden over 2 Korinthe 5. Helaas kan ik die niet in een bijlage bij mijn emailbericht krijgen. Daarom wil ik dat graag via het postadres sturen. Dan zend ik hem/haar kopieën toe van de Bijbelstudie uit mijn boek over 2 Kor. (hoofdstuk 5).
 
Ds. C. den Boer

Naschrift redactie: Indien de betreffende vraagsteller het materiaal opgestuurd wil hebben, dan graag naam en adres doorgeven aan vragen@refoweb.nl Dan sturen wij dat weer door naar ds. C. den Boer.

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

oordeelsdag
geen reacties

Terug in de tijd

De kans is groot dat deze vraag al op een bepaald manier gesteld is, maar ik kan niet echt een afdoend antwoord vinden. ...
geen reacties
15-02-2010
Aan ds. M. M. van Campen. Ik hoorde vandaag een aantal uitzendingen van het EO-programma “Ik zou wel eens willen weten”,...
geen reacties
15-02-2010
Vraag aan mevrouw Van Bodegraven. Ik ben 25, ben getrouwd, we hebben een zoontje van 11 maanden. Ik zit met het volgende...
geen reacties
15-02-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering