Mijn oma is al aardig oud (...) Graag zou ik een stukje willen voorlezen waar zo...

Ds. J. C. Schuurman / geen reacties

19-01-2007, 00:00

Vraag

Mijn oma is al aardig oud. Ze zit in de leeftijd van de zeer sterken. En dat geeft wel eens gedachten dat zij er niet zo lang meer zou kunnen zijn. Maar ze denkt toch onbekeerd te zijn (hoe je het ook mag/kun/wil omschrijven, ook al heeft ze dat niet zo gezegd). Zij is opgegroeid in een christelijk huisgezin en gaat nog steeds naar de kerk. Ik eet wel eens bij haar thuis en wil dan een stukje uit de Bijbel lezen aan het eind van onze maaltijd. Graag zou ik een stukje willen voorlezen waar zo duidelijk naar voren komt dat ze bekeerd moet worden, dat we God moeten zoeken, ongeacht de leeftijd. Het lijkt dat we in onze gemeente meer de ‘afwachthouding’ hebben ingenomen. En niet de keuze: loopbaan lopen en strijden om in te gaan. Ik ben bang dat ze te veel wacht (we teveel wachten). Misschien heb ik dit helemaal fout. Ik ben ook bang om met haar over de dood te praten, want dat is zo wezenlijk voor haar. Ze is al zo oud. Dat zou misschien niet goed voor haar gezondheid zijn. Ik weet het niet. Zou u mij in ieder geval een schriftgedeelte(n) kunnen noemen die ik zeker zou moeten voorlezen. Of een boekje waarin zo duidelijk wordt verwezen naar Christus als onze Enige redder. En dat we heden moeten kiezen: de wereld of God. Gewoon duidelijk het evangelie, niet wat we allemaal wel of niet moeten kennen om bekeerd te zijn, of dogmatische praat. Gewoon helder, rijk evangelie. Misschien dat ik me drukker maak over haar zaligheid dan die van mezelf... want de balk in mijn eigen oog zie ik eigenlijk maar lichtjes zitten. Hoe kan ik concreet nog meer wijzen op Jezus? Af en toe, wanneer ik voorlees, wil ik wel eens een woordje veranderen. Als er bijvoorbeeld “gij” staat, maak ik er maar “u” van. Mag dit? Het lijkt voor mij ook dat de taal zo langs ons heengaat, zonder dat het ons aanspreekt. En dat vind ik ook in onze gemeente wanneer er “gij” wordt gezegd in plaats van “u” of “jij”.

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste jongere,
 
Toen ik je vraag las, was mijn eerste gedachte: wat mooi dat een jongere bezorgd is om de zaligheid van oudere. Vaak zien dat ouderen zich zorgen maken over het geestelijk welzijn van jongeren. Maar het omgekeerde kan dus ook.
 
Tegelijk proef ik in je schrijven ook een gevoel van machteloosheid. Je zou je oma zo graag willen bereiken. Hoe kun je haar iets meegeven dat werkelijk raakt? Het is goed om te beseffen dat wij dat ten diepste zelf niet kunnen. Alleen de Heilige Geest opent harten. De Geest is het ook Die door (wat je noemt) een “afwachthouding” weet heen te breken. Maar daar kan de Heilige Geest wel mensen voor gebruiken. Ook jongeren. Daar mag je om bidden. In ieder geval moet je oppassen voor een al te krampachtige houding, ook als het om de keus van een te lezen bijbelgedeelte gaat. Soms denken wij dat een bepaald gedeelte wel raak moet zijn, terwijl er niets gebeurt. Maar het is ook mogelijk dat de Heere een tekst gebruikt waarvan wij dachten dat de inhoud niet zo geschikt is om door dat “afwachtende” heen te breken. Wij hebben de werking van het Woord en van de Geest nooit in de hand. Gelukkig maar!
 
Maar dat neemt niet weg dat het goed is om (biddend) naar een passend gedeelte te zoeken. Mooi trouwens dat je met je oma uit de Bijbel leest als je bij haar eet. Nee, het is niet erg als je af en toe eens een woord verandert omdat het dan wat persoonlijker en directer overkomt. We weten van Luther dat hij zijn eigen naam invulde als hij de Bijbel las. Bijvoorbeeld in Johannes 3 : 16: “Alzo lief heeft God Maarten Luther gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat Maarten Luther in Hem gelooft en niet verderve...”
 
En nu je vraag wat “geschikte” gedeelten zijn om te lezen. Ik noem een paar gedeelten waar ik zelf aan denk: Jesaja 55 (vooral vers 6 en 7). Het begin van Psalm 71 (een gebed in de ouderdom). Gedeelten waarin de Heere aandringt op een keus: Deut. 30:10-20 en Jozua 24 (let vooral op vers 15). Treffend is ook het slot van Johannes 3. Of de gelijkenis van het verloren schaap die spreekt over Gods opzoekende liefde (het begin van Lukas 15).
 
Ik hoop dat je aan deze gedeelten iets hebt. En vergeet niet wat je bijna aan het einde schrijft over jezelf. Wat je voor je oma zoekt heb je zelf net zo hard nodig. In Zijn Woord reikt God ouderen én jongeren de hand, opdat we ons leven met alle zonden en tekorten toevertrouwen aan de Heere, en leren leven uit het volbrachte werk van Christus. Van harte wens ik je Gods zegen toe. We hebben een levende God Die ook in 2007 werkt ook jongeren en ouderen. Verwacht maar veel van Hem.
 
Een hartelijke groet,
Ds. J. C. Schuurman

Ds. J. C. Schuurman

Ds. J. C. Schuurman

 • Geboortedatum:
  17-06-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  In 2020 met emeritaat.

geen reacties

Terug in de tijd

Aan dr. C. A. van der Sluijs. Een vraag over de uitgegeven Kerstpreek van Spurgeon via de De Tabernakel "Een Kind is ons...
geen reacties
19-01-2015
Ik wil graag naar een christelijk zomerkamp in Amerika. Waar kan ik dan mijn vakantie boeken?
5 reacties
20-01-2016
Geachte dominee C. Harinck. Heel graag zou ik u een vraag willen stellen die me erg bezighoudt. Ik heb al verschillende ...
64 reacties
20-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering