Evangelie onder een deksel

Ds. M.F. van Binnendijk / geen reacties

22-12-2006, 00:00

Vraag

Fillipensen 1 vers 18: "Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden.” Hoe moet je dit uitleggen? Maakt het niet uit hoe het evangelie wordt gebracht als het maar bijbelgetrouw is? Zou je dit ook door kunnen trekken naar gospelmuziek, bijvoorbeeld? Dan zou de muziekstijl er niet meer toe doen.

Antwoord

Paulus zegt nergens dat alles geoorloofd is. Laten we dan ook niet te snel bepaalde teksten naar onszelf toehalen, waaruit wij menen te kunnen opmaken, dat alles geoorloofd en aangenaam is voor God, als we de Naam (het label) van Christus gebruiken. Er is (helaas) meer ijdel dan eervol gebruik van Zijn Naam.
 
In genoemd tekstgedeelte gaat het om motieven die mensen bewegen. Paulus schrijft vanuit de gevangenis aan Filippi, door de hand van Epafroditus, aan de gemeente van Filippi als aan “heiligen”. De aanhef van de brief herinnert direct aan het Oude Testament, waar Israël een “heilig en verkregen” volk wordt genoemd (en dat ook zijn moet. Zie de aanhef van Leviticus 19: "Weest heilig, want Ik de Heere uw god ben heilig".)
Filippi is in Paulus' dagen een nog heel jonge gemeente, zonder geestelijke (christelijke) “traditie”, temidden van een heidense omgeving, die in alles nog haar houding moest bepalen.
 
Door Paulus' gevangenschap horen weliswaar ook anderen buiten de gemeente (o.a. het heidense hof, het preatorium, de preatoriaanse garde die hem bewaken) van Christus en het Evangelie. Nu Paulus gevangen zit, gaan anderen uit afgunst (nijd) over Paulus, extra ijverig Christus prediken. Daarmee beogen zij Paulus in de schaduw te stellen en zijn gevangenschap zwaarder te maken (vers 17). Maar Paulus is zo groot van ziel dat hij zich ook in die (vanwege het krenkende motief op zich afkeurenswaardige) Christusprediking verblijdt, ondanks het bijoogmerk.
 
De bedekking heeft dus alles te maken met de intentie en hartsgesteldheid, waarmee je God dient. Niet met de stijl of uitvoering. Ik denk dan ook, dat niet elke muziekstijl zondermeer geoorloofd is. Daarbij is God een God van liefde en vrede. Wanneer een bepaalde muziekstijl onrustig maakt of eerbied (het hart) mist, ligt het voor de hand dat Christus er niet mee (en ook niet van) gediend is.
 
De tekst uit Filippensen 1:18 heeft m.i. weinig of niets te maken met een bepaalde muziekstijl. Al is God zeker een God van stijl. Wel denk ik aan enkele andere Schriftwoorden die tot leidraad kunnen zijn: "Niet door kracht, noch geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden" spreekt de Heere. En: "Niet in het onweer, niet in het vuur, maar in het suizen van een zachte stilte..." Over stijl gesproken...
 
Ds. M. F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

Tags in dit artikel:

gospel
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte ds. Van Campen. Ik ken u verder niet maar wil via deze weg u laten weten dat u het middel in Gods hand bent gewe...
2 reacties
22-12-2009
Een collega van mij vertelde dat er in Genesis in de grondtekst staat dat de aarde woest en ledig WERD i.p.v. was. Dat i...
geen reacties
22-12-2003
Ik heb voor het eerst verkering en nog nooit stil gestaan bij mijn eigen seksuele gevoelens of verlangens. Nu merk ik da...
1 reactie
22-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering