Overstappen van de Baptisten

Ds. H.H. Klomp / 4 reacties

22-12-2011, 09:53

Vraag

Na een lange tijd van wikken en wegen heb ik bedacht dat ik van de Baptisten wil overstappen naar de wat 'zwaardere hoek', om het in evangelische taal te zeggen. Hier heb ik ook vaak over gebeden en heb bevestiging gekregen dat het goed is. Mijn ouders hebben mij opgevoed zoals een Baptist dat zou doen. Echter loop ik tegen een aantal problemen aan. Mijn ouders hebben een afkeer van alles wat gereformeerd of reformatorisch is. Vandaar dus de vraag: Hoe kan ik mijn ouders op een zo respectvolle wijze vertellen over mijn keuze om met de Baptistenkerk te breken? De kerk kent voor mij zoveel stromingen dat ik niet meer weet waar ik moet zoeken om zo tot een goede keus te komen. In de antwoorden voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten als ik werd ik, met alle respect, helaas niet veel wijzer. Heeft u misschien tips om duidelijke informatie te winnen over verschillende kerken? Vooral wat de verschillen zijn tussen alle kerken, om zo tot een goede beslissing te komen.

Antwoord

Beste vragensteller,

Jij stelt een complex van vragen. Ik vind het best moeilijk om je er een antwoord op te geven. De baptistenkerk is een geloofsgemeenschap. Dus alleen via volwassendoop ga je erbij horen. De geref. en reformatorische kerken vertegenwoordigen de genadeverbondsgedachte. Dat wil zeggen: als je uit christelijke ouders geboren bent, hoor je er uitwendig bij en word je als kind gedoopt op grond van Gods belofte. In de weg van persoonlijk geloof (door wedergeboorte en bekering) ga je ook van binnenuit bij de kerk van de Heere horen. Je doet dan belijdenis van je geloof.

Verschil tussen de baptistische en gereformeerde visie is o.a. de verhouding tussen Woord en geloofsgevoel. Bij de baptisten is de doop vaak een bezegeling van het ware geloof. Bij de geref. een bezegeling van Gods belofte die door jou persoonlijk wordt geloofd. Dit geeft een andere (geloofs)houding.

Vanaf de Reformatie zijn er altijd deze twee stromingen geweest.Ik zelf sta met overtuiging in de bijbels-gereformeerde lijn. Kenmerkend daarvoor is een zuivere, evenwichtige uitleg van Gods Woord en een geestelijke toepassing op de onderscheiden hoorders (bekeerd en onbekeerd; verder gevorderd op de geloofsweg of pas begonnen in het leven met de Heere). Er zijn veel (reform.) kerkgroepen dat maakt kiezen lastig. Ik hoop dat de Heere je daar op een goede manier in leidt. Zegen en wijsheid! Goede kerstdagen en een voorspoedig 2012 onder Gods zegen toegewenst.

Groet,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

4 reacties
QuadCoreInside
22-12-2011 / 10:57
"Vandaar dus de vraag: Hoe kan ik mijn ouders op een zo respectvolle wijze vertellen over mijn keuze om met de Baptistenkerk te breken?"

Hier heeft de vraagsteller dus geen antwoord op gekregen.
TJH
22-12-2011 / 13:02
Vragensteller,

Je zou kunnen proberen in gesprek te gaan met je ouders, en jouw gevoelens aan hun uit te leggen. Van te voren zou je dit zelf even op een rijtje kunnen zetten. Als je dit moeilijk vind zou je ook een brief kunnen schrijven naar ze, en dan daarna met ze in gesprek gaan. Ik heb ook zo'n soort gesprek gehad maar dan op een andere manier. Maar goed het is altijd goed om je eigen ervaring hier in te vertellen, waarom je de keus maakt en laat ze ook weten dat het hun schuld niet is (falen), maar dat het echt je eigen keus is. Het belangrijkste is uiteindelijk de band met de Heere Jezus, in welke kerk dan ook. De reactie kan tegen vallen, helaas is dat vaak zo. Maar je kunt je eigen ook te verantwoordelijk voelen, probeer gewoon je zelf te blijven, je kunt niet meer doen dan dat.
waldboy
24-12-2011 / 12:38
Vragensteller ik heb hetzelfde probleem gehad.
Wilde van Reformatorisch Baptist worden.
Heb dat ook gedaan. Ondervond van (sch000n)ouders veel tegenstand. Mijn schoonvader zei zelfs. nadat we ons hadden laten onderdompelen: Ik ben nu nog gereformeerder geworden dan dat ik al was.
De ander overtuigen kun je niet.
Doe wa je moet doen. Bedenk wel dat je binnen de Baptisten persoonlijk ook best "zwaarder" kunt zijn.
Dat "zwaarder" zijn is ook meer een opvatting en verder niet belangrijk.
Het verschil is vaak dat het binnen de reformatorische kringen wordt ""opgelegd", binnen de Baptisten is het vaak een vrije persoonlijke keus.
En als je niet in botsing komt met anderen binmnen je kring waarom zou je dan veranderen?
Kijk ook eens rond binnen de Baptisten, ook daar zijn ook "zwaardere" gemeentes. En de reformatorische wereld heeft ook "licht"en "zwaar".
Veranderen lost je probleem niet op, denk ik.
MUS
25-12-2011 / 13:59
Focus niet teveel op de verschillen, maar kijk naar de (zoveel) overeenkomsten.
Tegenstand krijg je overal... dat is ons beloofd (2 Tim 3:12)
Maak geen karikaturen over en weer. Veel baptisten staan ook in een bijbels gereformeerde traditie. Het verschil is soms alleen dat de één wat 'droger' is dan de ander ;)

Terug in de tijd

Na ons huwelijk heeft mijn man gebroken met de kerk. Hij had zijn best gedaan, maar God heeft hem niet bekeerd. Zei hij....
1 reactie
22-12-2014
Een misschien niet alledaagse vraag: een predikant staat al geruime tijd in zijn gemeente (10/20/30 jaar of soms nog lan...
geen reacties
22-12-2006
Ik worstel met wat vragen. Hoe kun je ter eer van God leven? Bij alles wat je doet moet je denken of het ter eer van God...
20 reacties
22-12-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering