Manuele lymfe drainage en voetreflex

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

19-12-2006, 00:00

Vraag

Wat is van kerkelijk oogpunt uit tegen op manuele lymfe drainage en voetreflex?

Antwoord

Beste vriend(in),

Je vraagt wat er van kerkelijk oogpunt uit tegen is op manuele lymfe drainage (MLD) en voetreflextherapie (VRT).
 
Laat ik meteen maar zeggen: bijbels gezien is daar, zover ik kan zien, geen bezwaar tegen. MLD is een massage om het lymfestelsel, dat o.a. allerlei afvalstoffen in ons lichaam afvoert, te activeren. Die afvoer kan door ziekte, een ongeluk of stress verstoord zijn, en je zult begrijpen dat de afvalstoffen uit ons lichaam weg moeten. Voetzoolreflextherapie (VRT) gaat uit van de gedachte dat bepaalde zônes van de voetzool in relatie staan tot bepaalde organen van het lichaam. Wanneer zo’n bepaalde zone gemasseerd of geprikkeld wordt gaan er signalen naar het corresponderende orgaan en dat zou dat orgaan kunnen genezen. Vaak gaan beide behandelingmethoden samen. MLD is in de eerste helft van de vorige eeuw ontwikkeld door een Deense fysiotherapeut en bioloog en VRT komt uit de Verenigde Staten. Je kunt nadere gegevens, hoe het bijvoorbeeld in zijn werk gaat, heel gemakkelijk op internet vinden. Geen bezwaar dus. Een vorm van massagetherapie.

Daar zeg ik wel een paar dingen bij. Beide therapie?n behoren bij, wat wij noemen, de alternatieve geneeswijzen. Ook daar is op zichzelf niets mis mee. Maar je moet er wel altijd voorzichtig mee zijn. Soms kunnen er lijnen lopen naar zaken die op gespannen voet staan met de Bijbel, meestal afhankelijk van de therapeut die MLD of VRT praktiseert. Als het alleen maar om MLD en/of VRT gaat is er niets aan de hand. Gaat het echter gepaard met bepaalde rituelen of met geloof in geesten of contact met de geestenwereld, dan is het duidelijk dat je er vanaf moet blijven.

In de tweede plaats is het belangrijk dat de eigen huisarts ervan weet. Hij is als het goed is de vertrouwenspersoon, heeft een gedegen medische universitaire opleiding en weet het beste wat voor iemand nodig of wenselijk is. Bovendien: er kunnen onder zogenaamde alternatieve genezers charlatans of geldkloppers zitten en dat mag natuurlijk op geen enkele wijze het geval zijn. Ook daar hoeft bij MLD en/of VRT geen sprake van te zijn. Een aantal ziektekostenverzekeringsmaatschappijen heeft het ook, al of niet gedeeltelijk, in de lijst van vergoedingen opgenomen. Toch is het goed om voorzichtig te zijn.

In de derde plaats: Zelf geloof ik niet zo in MLD of VRT. Tenzij de huisarts het mij zou adviseren en het om verantwoorde behandelingen zou gaan. Soms zijn er in het alternatieve circuit echter behandelingen die wel de pijn kunnen wegnemen, maar niet de kwaal. Dan schiet de behandeling natuurlijk zijn doel voorbij en kan ze zelfs nadelige gevolgen hebben. Ook daarom adviseer ik om niets te doen buiten de eigen huisarts om.

Wat VRT betreft, ik kreeg daar al eerder een vraag over. Mijn antwoord daarop zou je op Refoweb kunnen nalezen.

Ik weet niet of je je vraag voor jezelf gesteld hebt of voor een ander. Is het laatste het geval: het is goed om met een ander mee te denken en eventueel een stukje van zijn of haar zorg mee te dragen. Is het voor jezelf, omdat er van een bepaalde ziekte sprake is: sterkte ermee. In beide gevallen hoop ik dat ik je voldoende geantwoord heb. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat je niets doet zonder gebed tot God, en in afhankelijkheid van Hem. God zegene je.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskunde
geen reacties

Terug in de tijd

Er wordt wel eens gezegd: “De weldaden van Christus zijn nog niet Christus zelf. Maar Hij openbaart Zich door woord en g...
geen reacties
19-12-2005
In Daniël 10:5 wordt gesproken over een “Man”. Wie is dit? De kanttekeningen bij de SV laten zien dat dit Jezus is. Om h...
geen reacties
20-12-2017
Mijn vriend ziet het niet meer zitten. Hij denkt dat hij overal in faalt. Hij is heel erg onzeker. Dit komt vooral omdat...
geen reacties
19-12-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering