Wiens eigendom zijn wij bij geboorte?

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

19-12-2004, 00:00

Vraag

Wiens eigendom zijn wij zoals we geboren worden? Van God of van de duivel?

Antwoord

Hoe je het ook wendt of keert: wij hebben God moedwillig verlaten, en zijn satan vrijwillig toegevallen. Maar... dat betekent niet dat daarmee Gods recht en aanspraak op ons leven is komen te vervallen. Integendeel. God heeft het volste recht op ons leven en doet Zijn aanspraak gelden! Wij behoren Hém toe. Wij zijn Zijn wettig eigendom, ook al erkennen wij dat zelf niet! Wij zijn van God!
 
Let wel: dit zegt nog niets over onze eeuwige bestemming. Als Paulus zegt: Wij zijn des Heeren, dan bedoelt hij: wij die gelóven zijn uit vrije genade door God ontroofd uit satans klauwen (de macht der zonde), op grond van recht. Jezus Christus onze Heere heeft voor ons de wet vervuld (gerechtigheid) n met Zijn bloed volkomen betaald voor al onze zonden (genoegdoening). In die geest spreekt ook de Heidelberger Cat. Zondag 1 over het eigendom zijn van God in Christus, door de Geest.
 
Grote vraag is dus: Hóe ben je het eigendom van God, alleen krachtens geboorte -voor eeuwig tekort!- of krachtens wedergeboorte? Dat is een vraag die je niet langer uit de weg moet gaan. Dat is een vraag die jíj nu moet beantwoorden.

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend ziet het niet meer zitten. Hij denkt dat hij overal in faalt. Hij is heel erg onzeker. Dit komt vooral omdat...
geen reacties
19-12-2014
Er wordt wel eens gezegd: “De weldaden van Christus zijn nog niet Christus zelf. Maar Hij openbaart Zich door woord en g...
geen reacties
19-12-2005
Aan een dominee uit de Ger. Gem. Recent preekte een dominee uit Deuteronomium en stelde daarin dat Deuteronomium eigenli...
1 reactie
20-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering