Wiens eigendom zijn wij bij geboorte?

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

19-12-2004, 00:00

Vraag

Wiens eigendom zijn wij zoals we geboren worden? Van God of van de duivel?

Antwoord

Hoe je het ook wendt of keert: wij hebben God moedwillig verlaten, en zijn satan vrijwillig toegevallen. Maar... dat betekent niet dat daarmee Gods recht en aanspraak op ons leven is komen te vervallen. Integendeel. God heeft het volste recht op ons leven en doet Zijn aanspraak gelden! Wij behoren Hém toe. Wij zijn Zijn wettig eigendom, ook al erkennen wij dat zelf niet! Wij zijn van God!
 
Let wel: dit zegt nog niets over onze eeuwige bestemming. Als Paulus zegt: Wij zijn des Heeren, dan bedoelt hij: wij die gelóven zijn uit vrije genade door God ontroofd uit satans klauwen (de macht der zonde), op grond van recht. Jezus Christus onze Heere heeft voor ons de wet vervuld (gerechtigheid) n met Zijn bloed volkomen betaald voor al onze zonden (genoegdoening). In die geest spreekt ook de Heidelberger Cat. Zondag 1 over het eigendom zijn van God in Christus, door de Geest.
 
Grote vraag is dus: Hóe ben je het eigendom van God, alleen krachtens geboorte -voor eeuwig tekort!- of krachtens wedergeboorte? Dat is een vraag die je niet langer uit de weg moet gaan. Dat is een vraag die jíj nu moet beantwoorden.

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriendin volgt belijdeniscatechisatie. Ik heb er een beetje moeite mee dat ze vooral vragen op zich afgevuurd krijg...
geen reacties
19-12-2007
Ik heb een vriendin die sinds kort gelooft na een weg van twijfel of het ook voor haar kon. Nu had ze pas geleden een ge...
2 reacties
19-12-2012
Ik ben een jonge man van tweede helft twintig en heb bijna drie jaar verkering met een meisje, ook tweede helft twintig ...
1 reactie
19-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering