Overspel in de gemeente

Ds. C. den Boer / geen reacties

19-06-2004, 00:00

Vraag

Een meisje uit de gemeente heeft me verteld dat ze gemeenschap heeft gehad met een getrouwde man uit onze gemeente. Ik wil dit meisje graag helpen, evenals die man en zijn vrouw. Zij houden van elkaar, maar er zijn kinderen! Hoe kan ik het beste helpen?

Antwoord

Je vraag is niet duidelijk. Daarom kan ik er slechts summier op antwoorden. Als mijn antwoord niet bevredigt, moet je je vraag beter omschrijven.

1. Bedoel je met “zij houden van elkaar, maar...”: dat meisje en die getrouwde man? Daar ga ik nu even vanuit. Mijn antwoord is dan: een getrouwde man is al de liefde van zijn hart verschuldigd aan de vrouw met wie hij getrouwd is; die liefde kan hij niet delen met een ander. Ze is ook in zijn kinderen verankerd. Dat moet deze man weten. En een hulpverlener die aan de hand van Gods Woord wil helpen, kan niet nalaten die man te laten weten dat hij overspel heeft gepleegd en hem oproepen tot berouw over de zonde van zijn overspel (denk aan David in Psalm 51). Eerst in die weg is het ook mogelijk dat de door hem geschonden verhouding met zijn echtgenote door Gods genade weer zou kunnen worden hersteld.

2. Het meisje over wie je schrijft zou je eraan moeten herinneren dat ze door gemeenschap te hebben met een getrouwde man een huwelijk heeft stukgemaakt en zichzelf heeft bezoedeld met een kwaad waarvoor zij vergeving moet vragen aan God en dat zij heeft te belijden tegenover degenen die zij daardoor schade heeft toegebracht. Dat is zeker ook het geval als dat meisje wellicht veel langer al een verhouding heeft gehad met de betreffende man. Je zult haar duidelijk moeten maken dat dit een ongeoorloofde relatie is en dat zij die moet beëindigen.

3. Het zou kunnen zijn dat de man over wie het hier gaat niet meer houdt van zijn vrouw (wellicht is dat zijn 'verhaal') en dat hij -na een echtscheiding- tot een tweede huwelijk wil komen met het betreffende meisje. Wellicht houdt ook zijn vrouw niet meer van hem als zij weet dat hij naast haar er een ander op nahoudt. Als zij erop zou staan om te scheiden zullen alle partijen heel goed moeten begrijpen dat de kinderen uit het (eerste) huwelijk geboren, levenslang de gevolgen van zo iets ondervinden.

Overigens vind ik het kwalijk dat het reeds gekomen is tot buitenechtelijke seksuele gemeenschap tussen de twee genoemden. Dat belooft niet veel goeds voor een tweede huwelijk.

Meer wil ik er nu niet over zeggen. Nog eens: leg de situatie beter uit in een mogelijk vervolg op je vraag.

Met een hartelijke groet,
Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

overspel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb het vragenarchief doorzocht, maar kon mijn vraag niet terugvinden. Is het mogelijk om weer verkering te krijgen m...
geen reacties
19-06-2010
Hoe moet ik de bijbelse richtlijn van: "Die de verlatene trouwt doet óók overspel" hanteren, als er sprake is van een sc...
7 reacties
19-06-2012
Hoe komt het dat Handelingen 10 zo divers wordt uitgelegd? Sommigen geven aan dat het er hier over gaat dat onreine dier...
8 reacties
19-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering