In gelijkenissen spreken

Ds. Joh. Post / geen reacties

09-12-2006, 00:00

Vraag

In Lukas 8 staat de gelijkenis van de zaaier. Dan zegt de  Heere Jezus in vers 10 dat Hij in gelijkenissen spreekt opdat de mensen ziende niet zien en horende niet verstaan. Hoe mogen we dit zien? Het is toch juist Zijn wens om het Evangelie te openbaren aan zondaren?

Antwoord

Beste jongere,
 
De vraag die jij stelt is niet een eenvoudige. Deze woorden van de Heere Jezus behoren wel tot de moeilijkste, die Hij heeft uitgesproken. Dat dat dus een vraag oproept is niet verwonderlijk. Gelijkenissen lijken eenvoudige vertellingen van de Heere te zijn. De beelden, die daarin voorkomen zijn uit het dagelijkse leven gegrepen. Iedereen herkende ze en voor niemand was de gelijkenis als vertelling vreemd. Ik noem gelijkenissen wel eens plaatjes in de Bijbel. Maar wanneer we het woord uit Lukas 8, 10 lezen, dan krijg je ineens een heel ander beeld, waarom de Heere Jezus nu toch eigenlijk in gelijkenissen spreekt. Twee groepen zet Hij tegenover elkaar. De discipelen, die Jezus dus volgen en de "overigen", die Jezus niet volgen of niet willen volgen. Hem dus afwijzen. Aan de discipelen wordt het gegeven de gelijkenissen te verstaan. Wanneer je Mattheüs  13 leest, het hoofdstuk vol met gelijkenissen, dan ontdek je, dat de Heere gelijkenissen ook uitlegt, maar Hij doet dat alleen aan Zijn discipelen. Aan Zijn volgelingen.
 
Wat wil dat nu zeggen? Dit, en dan wordt het tegelijk een onderzoekende vraag naar jouzelf en naar mijzelf toe. Heb je door genade Christus liefgekregen? Geloof je in Hem, Die op de aarde kwam om te lijden en te sterven? Hij, met Wie het Koninkrijk der hemelen gekomen is? Dan wil de Heere je duidelijk maken, welke rijkdommen voor jou zijn. Dan klinkt het iedere keer: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een schat in de akker verborgen. Wanneer je nu in Christus gelooft, zul je Hem ook daadwerkelijk vinden en zal Hij je rijkdom zijn, voor wie je alles over hebt. (Ook al kost dat nogal eens de nodige strijd.)  Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koopman, die schone parels zoekt. Christus zoekt zondaren, die in Zijn eigen zo kostbaar zijn, dat Hij ze vergelijkt met kostbare parels. Hij gaf er alles voor, Zijn bloed en Zijn leven. Dat ga je verstaan, wanneer je in Christus gelooft.
 
En de overigen, over wie de Heere Jezus het heeft? Die begrijpen dat niet. Die hebben daar geen weet van en dat blijft ook voor hen verborgen, tot ze tot geloof in Hem komen. Dan zullen ze het ook gaan verstaan, alleen behoren ze dan niet langer meer tot de overigen, maar tot de volgelingen en de discipelen van Christus.
 
Aan welke kant sta jij?
 
Hartelijke groet,
Ds. Joh. Post, Putten

Ds. Joh. Post

Ds. Joh. Post

 • Geboortedatum:
  27-12-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gelijkenis
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een huichelaar. Ik doe niets anders dan mezelf proberen te bekeren. Maar het is niet echt. Ik ben zo bang dat ik ...
4 reacties
09-12-2009
Ik heb met mijn hele hart iemand vergeven (specifieker wil ik niet zijn), mede doordat ik besef dat ik zelf niet beter b...
2 reacties
10-12-2019
Ik schaam me een beetje om deze vraag te stellen, want soms lijkt het wel of ik een atheïst ben, maar ik zou weleens ech...
geen reacties
09-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering