Die buiten zijn

drs. ing. P.L.D. Visser / geen reacties

12-08-2011, 08:52

Vraag

Kan iemand mij uitleg geven over Marcus 4:12-13: “Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden.” Wat bedoelt de Heere Jezus hiermee? De kanttekeningen zeggen over "die buiten zijn", dat zijn geen rechte gemeenteleden of geen schapen. Maar juist door de prediking aan niet echte gemeenteleden wil Hij toch werken en genade schenken?

Antwoord

Beste vragensteller/-stelster,

Het betreft hier een citaat van de Heere uit Jesaja 6: 9, 10. Het citaat komt meerdere keren terug in de Evangeliën. Als je de context leest in Mat. 13: 10-17, dan blijkt dat Christus in gelijkenissen is gaan spreken als reactie op het ongeloof van Zijn hoorders. Vaak wordt gedacht dat de gelijkenissen verteld werden om zo met eenvoudige verhalen het Evangelie duidelijk te maken. Het tegengestelde is echter het geval! Christus versluiert met opzet zijn boodschap. Dat is het oordeel over het aanhoudende ongeloof van velen in Israël. Wie nadere uitleg wil om de gelijkenissen te begrijpen, kan nader onderwijs bij Jezus krijgen. De spotter en ongelovige komt daarentegen niet tot Hem voor vervolgonderwijs. In Markus 4:10 lezen we dan ook dat als Jezus alleen was, dat de twaalven nader informeren naar de gelijkenis van de zaaier om die te kunnen begrijpen.

Wat we verder leren uit Mat. 13 is dat God ogen en oren van het volk niet zonder meer toesluit, zodat zij zich niet zullen bekeren en vergeving ontvangen. Nee, we lezen in 13:15 dat het hart van het volk "vet" (ongevoelig) geworden is, dat zij met de oren slecht gehoord en de ogen dichtgedaan hebben. Dát is de aanleiding voor het oordeel dat God over het volk brengt. Het gevolg van deze afweer van het volk is dat Christus als reactie Zijn boodschap versluiert door gelijkenissen te gebruiken. Het Evangelie is vlak bij en de Messias staat pal voor hen – en toch kunnen ze niet zalig worden door de verblinding die over hen gekomen is.

Het is iets dat je ook in de samenleving kunt waarnemen: het Evangelie is overal te horen in Nederland, maar zeer velen zijn met blindheid geslagen en gaan er eenvoudig aan voorbij. Wat een geweldig iets dat je in de kerk de ‘ongesluierde’ uitleg mag horen van de gelijkenissen van Jezus. Temeer een klemmend appel om juist in de kerk de stem van de Goede Herder niet te veronachtzamen!

Met hartelijke groet,
Ds. P.L.D. Visser

drs. ing. P.L.D. Visser

drs. ing. P.L.D. Visser

 • Geboortedatum:
  29-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ouderkerk a/d Amstel
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

gelijkenis
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb de afgelopen twee jaar verschillende boeken van Kierkegaard gelezen. En ik moet eerlijk zeggen dat het pittige st...
geen reacties
12-08-2019
Waarom komt de naam Jethro niet (of nauwelijks?) voor in refokringen en waarom worden kinderen niet zo genoemd? Terwijl ...
4 reacties
12-08-2015
Ik ben sociaal niet erg vaardig en loop daar op verschillende manieren tegenaan. Ik zou dat graag willen verbeteren, maa...
geen reacties
12-08-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering