Wat is precies de Naardense Bijbel en hoe denkt u daarover; is het goed die te g...

Ds. P. Koeman / geen reacties

06-12-2006, 00:00

Vraag

Wat is precies de Naardense Bijbel en hoe denkt u daarover; is het goed die te gebruiken?

Antwoord

Op je vraag wat de Naardense Bijbel is, het volgende: dit is een vertaling van de Bijbel die gemaakt is door ds. P. Oussoren en uitgegeven in 2004. Hij heeft er 30 jaar aan gewerkt. Het is een zogenoemde "woord-voor-woord-vertaling" van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament. De vertaler wil recht doen aan de oorspronkelijke teksten met behoud van de literaire stijlmiddelen van het Hebreeuws en Grieks en die zo goed mogelijk in onze Nederlandse taal weergeven. Je krijgt een inzicht van dat wat er werkelijk in de grondtekst staat. Literair is het inderdaad een knap stuk werk. Je moet je de stijl en het metrum eigen maken.

Bij gebruik ontdek je hoe anders deze vertaling is dan bijvoorbeeld de Nieuwe Vertaling  alsook de Nieuwe Bijbelvertaling. Een paar opmerkelijke zaken: De Naam van God in het Hebreeuws JWH is weergegeven door “de Ene". Werkwoordsvormen zijn waar mogelijk vertaald in de tegenwoordige tijd. De volgorde van de Bijbelboeken van het O.T. is die zoals gebruikelijk in de synagoge. Sommige namen van mensen zijn gespeld zoals zij in de grondtaal zijn aangereikt. Er zijn tevens  27 kleurenreproducties opgenomen van gewelfschilderingen in de Grote Kerk van Naarden bedoeld om de vertaling te illustreren.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze vertaling die zo dicht mogelijk bij de grondtekst wil blijven verrassend is en dat oude teksten daardoor nieuw klinken en tot meditatie brengen. Wat ik persoonlijk jammer vind, is dat als het voornaamwoord en het bezittelijk voornaamwoord voor God gebruikt wordt dit met een kleine letter is weergegeven. Dus in plaats van Hij en Mijn of Zijn is dit afgedrukt als hij, mijn en zijn.

Je moet ook aan de stijl wat wennen, maar kennisname is de moeite waard. Voor bijbelstudie aanbevolen. Gezegd is dat je met deze vertaling een soort "overtreffende trap van de Statenvertaling onder ogen hebt gekregen"

Ik hoop dat dit antwoord voldoende informatie biedt en dat het gebruik ook van deze vertaling tot verdieping mag leiden om het Woord van God des te beter te leren verstaan en in die weg de Heere te leren kennen.

Met hartelijke groet,
Ds. P. Koeman

Ds. P. Koeman

 • Geboortedatum:
  16-04-1941
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte dominee. U hebt een vraag van mij beantwoord. U gaf aan dat er een boekje is van Luther wat handelt over Psalm 5...
geen reacties
06-12-2007
Ik heb onlangs ontdekt dat ik een Hoog Sensitief Persoon (HSP'er) ben. Aangezien ik al twee keer in een depressie ben be...
10 reacties
06-12-2010
In genesis 1:2 staat geschreven (romaans-christelijk): "Terra autem erat inanis et vacua, et tenebrae erant super faciem...
1 reactie
06-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering