Groter zonde

Ds. R. van de Kamp / 4 reacties

06-12-2011, 14:57

Vraag

Graag zou ik een uitleg willen over Joh. 19:11: "Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware; daarom die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde." Hoe zit dat precies met groter zonde? Ik dacht dat in Gods ogen alle zonden even erg zijn, dus of je nu een leugentje om bestwil doet of je vermoordt iemand. Ik weet wel dat de gevolgen van de verschillende zonden groter zijn, maar is het dus wel zo dat de ene zonde erger is dan de andere?

Antwoord

Geachte vraagstelster of vraagsteller,

Elke zonde is inderdaad niet gelijk. Maar dat wil niet zeggen, dat de zonde niet zo erg zou zijn. De kern van de ernst van de zonde is dat zij tegen God is gericht en tegen zijn heilig plan. Dus je maakt een enorme vergissing als je denkt, dat een zonde een kleinigheid zou zijn. Een tweede verkeerde gedachte is, dat je beter zou zijn voor God als je bijv. alleen maar een keer zou hebben gelogen, maar niet in overspel bent gevallen. Jacobus schrijft dan dat elke zonde tegen de wet van God is en dat je daarom tegen de hele wet van God hebt gezondigd. Ook is het onjuist om te denken dat je in je gedachten je gang kunt gaan, als je het maar niet tot daden brengt. Denk aan de Bergrede in Mattheüs. Dit zijn allemaal pogingen om zelf op de rechterstoel van God te gaan zitten. En dat je dat zou mogen of kunnen is een grote misvatting.

Maar beoordeelt God dan ook alle zonden even zwaar? Nee, er is verschil. De ergste zonde die je kunt doen is de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is het geval als je ziet dat God door de Heilige Geest aan het werk is en je maakt dat heel bewust uit voor werk van de duivel. Deze zonde kan alleen worden begaan door mensen, die veel van de Bijbel afweten en er heel hoogmoedig en afgunstig er mee omgaan, omdat ze alleen de eer van zichzelf zoeken en niet de eer van God en het heil voor hun medemens. Wie dat ook is. Zie Mattheüs 12 vanaf vs. 22 en volgende.

Wat ook verschil uitmaakt is, of je een zonde begaat in onwetendheid of heel bewust. In het Oude Testament wordt dat aangegeven d.m.v. de uitdrukking:  zondigen met opgeheven hand. Zie Num. 15: 30. In het Oude Testament gold bijv. ook de regel: oog om oog en tand om tand. Als iemand jou een tand uitsloeg, mocht je hem niet de doodstraf geven. Daarin zie je ook dat er verschil is in de zonde n.a.v. de straf, die gegeven wordt. Jezus zegt dat degenen die veel geweten hebben meer slagen ontvangen, dan zij die de zaken van God niet hebben geweten:  Lukas 12 vs. 48.

Tenslotte, Paulus zegt dat hij tegen God gezondigd heeft door de gemeente te vervolgen, maar dat hij het onwetend heeft gedaan. Daarom is God hem genadig geweest. Tegelijk zie je dat Paulus niet zegt: Mijn zonde viel wel mee. Hij noemt zichzelf de voornaamste van de zondaren. Zie 1 Timotheüs 1 vs. 13 en 15.

Onze conclusie moet dus zijn: Zoek nooit rust in de gedachte dat de zonden die je hebt gedaan, wel meevallen. Dat is een gruwelijke vergissing. Zoek rust in onze Heere en Heiland, van God gegeven, die voor al onze zonden volkomen heeft betaald. Hij wil het ook ons vergeven en ons vervullen met Zijn gerechtigheid. Zijn verdiensten. Opdat wij leven uit Hem in geloof. In het lijden en sterven van Christus zien wij hoe vreselijk de zonde is. Ze kosten Christus de kruisdood. Gode zij dank dat Zijn offer volkomen is. Geloof leeft niet uit de gedachte: het viel wel mee. Geloof leeft in de dankbaarheid tot God, die ons heeft willen verzoenen.

Ik hoop dat je hier iets mee kunt. Heel veel zegen toegewenst.

Hartelijke groet,
Ds. B. J. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

zonde
4 reacties
plderoos
06-12-2011 / 20:08
ds. van de Kamp, altijd betrouwbaar.

Ik denk inderdaad ook dat onwetendheid hier de doorslag geeft. "Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen". De Joden wisten wél dat ze een onschuldige overleverden en kozen toch voor de vrijlating van de schuldige. Pilatus had eigenlijk geen idee waar hij in verwikkeld was geraakt. Onwetendheid is voor God een reden om een zonde niet toe te rekenen.
Inge
06-12-2011 / 20:49
Na dat ik het antwoord heb gelezen krijg ik het koud en warm... want ik ben me van bewust dat ik bewuste zonden doe. Eigenlijk eet ik van twee walletjes wil graag bij Hem horen mare die ene zonde ach dat kan wel. Nee dat kan niet.
Maar nu heb ik een vraag: ivm de straf, die gegeven wordt. Jezus zegt dat degenen die veel geweten hebben meer slagen ontvangen, dan zij die de zaken van God niet hebben geweten: Lukas 12 vs. 48.
Wat verstaat men hier onder meer slagen ontvangen? Zijn dat tegenslagen in het leven??
1a2b3c
07-12-2011 / 11:49
In Lukas 12 gaat het over Zijn wederkomst en Zijn oordeel over je leven, dus die 'slagen' gaan niet over tegenslagen in dit leven.
Zonden die in onwetendheid gedaan zijn worden met weinig slagen gestraft, maar het bewust kiezen voor de zonden wordt met vele slagen gestraft.

Zonden niet los willen laten en er bewust in willen leven daar moeten we ons van bekeren, er moet een keus gemaakt worden wie we willen dienen. Joz.24:15, Deut 30:19.
Als we de goede keus maken wil dat niet zeggen dat we nooit meer struikelen Jab.3. en dingen doen die we eigenlijk niet willen. Rom.7. De strijd tussen de oude en nieuwe mens blijft. Kol.3.
plderoos
07-12-2011 / 20:13
@ Inge Het gaat er bij minder of zwaarder straffen om of je gelooft of niet. Als je gelooft is de straf al voor je gedragen, zwaar of minder zwaar, en de gerechtigheid van Jezus Christus wordt jou volledig toegerekend. En dus is er geen oordeel voor hen die geloven.

Als je niet gelooft zul je naar gelang de zwaarte gestraft worden. Dan treed er inderdaad verschil op. Onwetendheid zal worden meegerekend en welbewuste zonden zullen zwaarder aangerekend worden. Zoals Jezus al zei: voor hen van Sodom en gomorra zal het in het oordeel dragelijker zijn.

Maar dat gaat dus alleen op in het geval van ongeloof.

Terug in de tijd

Wat is het verschil tussen schijngeloof en het ware geloof? In de kerk wordt wel eens gezegd dat wij onszelf moeten onde...
5 reacties
06-12-2013
Op een bijeenkomst van de mannenvereniging bleef een vraag onbeantwoord. In Lukas 1:59 staat: "...en noemden het Zachari...
2 reacties
06-12-2010
Ik heb een vraag over de betekenis van het woord “kracht”. Het woord wordt regelmatig gebruikt in de Bijbel en wordt ook...
geen reacties
06-12-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering