Mooie vrouw in beeld

Ds. C. den Boer / geen reacties

18-05-2003, 00:00

Vraag

Als mijn man tv kijkt en er is een mooie vrouw in beeld, word ik helemaal wanhopig en akelig van binnen. Het voelt als een soort bedreiging, concurrentie. Mijn man vind het vervelend en zegt dat zo'n reactie echt niet nodig is. Toch overvalt het me steeds en kan ik dat akelige gevoel slecht beheersen. Wat kan ik hier aan doen?

Antwoord

Beste vraagstelster,
 
Ik werd bij uw vraag herinnerd aan een passage uit de Christinnereis die gaat over "Standvastig". Deze man ontmoet op een gegeven ogenblik op de 'Betoverde Grond' een vrouw, in mooie kleren. Hij vertelt van haar, dat zij zichzelf aan hem presenteerde en hem drie dingen aanbood: haar lichaam, haar beurs en haar bed... Ze glimlachte vriendelijk. "Ze zou me", zei ze, "erg gelukkig maken". En dan zegt Standvastig: "Ze meende de heerseres van de wereld te zijn, door wie de mensen gelukkig worden. Op mijn vraag hoe ze heette, antwoordde deze mevrouw "Zeepbel". Ze bleef mij achtervolgen met haar verlokkingen. Toen ben ik op mijn knieën gevallen en smeekte tot Hem Die mij beloofd had te helpen. Een medereiziger ("Eerlijk") vraagt aan Standvastig, hoe die vrouw eruit zag: "Is het niet een slanke, bevallige, knappe vrouw met een wat donkere gelaatskleur?" "Inderdaad", zegt Standvastig, "en ze spreekt vleiend en ze glimlacht aan het eind van elke zin." Waarop "Grootmoedig", leider van het reisgezelschap zegt: "Zij die hun hoofd in haar schoot leggen, kunnen het net zo goed op een blok onder een bijl leggen. En zij die naar haar schoonheid kijken, worden geacht Gods vijanden te zijn (Jakobus:4:4 en 1 Joh.2:15)... "Deze vrouw", aldus Grootmoedig, "zou u hebben meegevoerd naar vele dwaze en schandelijke begeerlijkheden die de mensen doen verzinken in verderf en ondergang (1 Timotheus 6:9)... Wees daarom standvastig, zoals uw naam zegt, iemand die alles verricht hebbende, staande blijft (Efeze 6:13).
 
Beste mevrouw, misschien doet zich een gelegenheid voor deze passage uit de Christinnereis nog eens te lezen. Spreek met hem in elk geval heel eerlijk over uw innerlijke spanning en vrees. En laat hij het dan voor u niet verbergen, of u zijn gevoelens goed inschat. En leg het alles ook maar eerlijk aan de Heere voor. Samen bidden is een machtig wapen, waardoor wij onze drang tot zondigen de baas kunnen worden. Denk aan de dichter van Psalm 119:19: "Wend, wend mijn oog van d'ijdelheden af, Verlevendig mijn hart door uwe wegen."
 
Ook in het Spreukenboek worden wij herhaaldelijk gewaarschuwd tegen de vrouw die met haar redenen vlijt. In de moderne media is zij volop vertegenwoordigd. Dat moet ieder die niet blind is, erkennen. Geen tv in huis is daarom wellicht nog maar het beste. Trouwens we ontlopen deze vleiende vrouw niet, als wij de tv met al zijn verleidingen (vooral ook voor ons gezin) de deur uit hebben gedaan. Daarom moeten wij bij het gebruikmaken van de tv wel terdege onderscheid maken en bewust de knop omdraaien als we zien, dat we op sleeptouw worden genomen. We leven in een tijd waarin alles staat op de noemer van seks en geld. Laat ons dan ook nooit vergeten, wat Jezus zei, dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, in zijn hart reeds overspel met haar heeft gedaan (Matth.5:28).
 
Ik vind ook, dat we deze dingen als man en vrouw met elkaar moeten bespreken. Het betaamt ons niet bij het zien van anderen (een vrouw of ook een man) te denken, dat we met haar of hem gelukkiger zouden zijn dan met onze eigen vrouw of man. We hebben elkaar als man en vrouw als een geschenk uit Gods hand ontvangen. Iets mooiers en iets beter had de Heere voor ons niet dan haar of hem aan wie wij op onze trouwdag verbonden werden. En mogen wij daar niet ons leven lang genoeg aan hebben?
 
Graag Gode bevolen,
 
Ds. C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

jaloers
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben al twee maanden niet ongesteld geweest! Wat moet ik doen? Ik ben pas 14 en nog nooit met iemand naar bed geweest!...
geen reacties
18-05-2006
In een evangelische gemeente hoorde ik eens over het bestaan van het dodenrijk, met teksten als “Hij heeft de gevangenis...
geen reacties
18-05-2009
Eigenlijk schaam ik mij om deze vraag te stellen, maar ik doe het toch. Is het normaal dat er binnen het huwelijk niet g...
7 reacties
19-05-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering