Meetellen van goede werken

Ds. A. van Wijk / 1 reactie

18-05-2011, 13:28

Vraag

Ik heb altijd gedacht dat iets pas 'echt' is als je het oprecht gedaan hebt of oprecht meent. Bijvoorbeeld: ik doe aardig tegen iemand die ik eigenlijk niet zo graag mag en ik knap ook nog een klus voor hem op. In mijn beleving telt het dan niet mee omdat ik diegene in mijn hart eigenlijk niet eens mag. Met "meetellen" bedoel ik niet iets verdienen m.b.t. de zaligheid, maar m.b.t. goede werken, waar Jezus van zegt dat de gelovigen dan loon zullen ontvangen. Nu viel het me laatst op toen ik uit de Bijbel las dat er staat: Vergadert u geen schatten op de aarde....waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn. Zou het dan zo zijn dat met het vergaderen van schatten niet persé direct al het hart erbij hoeft te zijn, maar dat dat later komt? Omdat er staat: waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dus eerst de schat en dan het hart? Anders zou je eerst moeten wachten tot je liefde voelt. Denkt u dat mijn conclusie klopt?

Antwoord

Bij een "goed werk" behoort dat het tot eer van God wordt gedaan. Iets heeft geen nut als je de liefde niet zou hebben (1 Korinthe 13). De Heere vraagt het hart, vraagt liefde. Het "oprecht menen" is dus wezenlijk. Of iemand "mogen" voorwaarde is? Niet in die zin dat je de ander tot en met zijn of haar onhebbelijkheden sympathiek moet vinden, wel dat je van harte uit liefde het goede voor hem of haar zoekt. Het kan zelfs met een gevoel van pijn over wat de ander je aandoet gepaard gaan.

Het "oprecht menen" wordt niet geboren door eerst goed te doen, in de hoop dat je hart er vanzelf in meekomt. Je mag het goed doen ook niet uitstellen. Daarom: Doe bíddend het goede, biddend dat je hart zich aan je daden zal paren – of je gevoel er nu in mee komt of niet. Biddend: “O, Zoon, U gaf Uzelf voor vijanden! Maak mij Uw beeld gelijk!” Omdat onze beste werken nog met zonde bevlekt zijn, is dit een levenslang gebed.

(Genoemde tekst uit Mattheüs 6:21 staat in een ander verband. Het "zal zijn" zal wijzen op de blijvende gerichtheid die met de toekomst te maken heeft. Er uit afleiden: “Eerst niet, later wel!” lijkt me vanuit het verband niet voor de hand te liggen.)

Ds. A. van Wijk

Ds. A. van Wijk

 • Geboortedatum:
  10-02-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Herkingen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

goede werken
1 reactie
1a2b3c
22-05-2011 / 14:23
Eerst wachten tot je liefde voelt...

Liefde is niet altijd een gevoel, de Bijbel spreekt over meerdere soorten van liefde.
De liefde van 1 Kor.13 is de a'ga·pe liefde en dat betekent: een door beginselen geleide of beheerste liefde, die al dan niet genegenheid en warme gevoelens inhouden.
agapè liefde richt zich op de behoeften van de ander, zoekt wat het beste voor de ander.

Als je dus iets voor een ander doet terwijl je hem/haar niet echt mag, hoeft dat niet te betekenen dat het niet uit liefde is gebeurd.
En je kunt jezelf ook afvragen waarom je die ander niet mag.
Is dat vanwege zondige dingen die je in hem of haar ziet, bijv. hij/zij loopt altijd te roddelen.
Dan zou je kunnen bedenken dat je die zondige dingen ook niet lief hoeft te hebben.

Vergeet verder niet: 1Kor.10:31 Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.

Blessings!

Terug in de tijd

Aan ds. Brugge. Dominee, wij hoorden zondag uw preek over de vreugde van Christus in het zien op de zondaar en ook het t...
3 reacties
18-05-2013
Aan dr. Van der Wal. Als tiende dochter in een gezin van elf kinderen heb ik mezelf aangewend mij aan mijn omgeving aan ...
1 reactie
18-05-2012
Mijn situatie is erg complex. Langzamerhand draai ik er een beetje in vast. Er speelt erg veel, maar ik zal proberen de ...
14 reacties
19-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering