Iets uit God of uit de duivel

Ds. C. den Boer / geen reacties

02-05-2003, 00:00

Vraag

Ik zit met een vraag over goed en kwaad. Is het zo dat je kan zeggen dat iets uit God is of uit de duivel? En als het zo zwart-wit is, wat moet je dan zeggen van hele simpele dingen, zoals kinderliedjes? Kun je dan zeggen dat die van de duivel zijn? Ik heb er met een paar vrienden over gepraat, maar we kwamen er niet uit, daarom zou ik graag een antwoord van u hebben.

Antwoord

Beste vraagstell(st)er,
 
Wat is goed? Je kunt ook vragen: Wie bepaalt er wat goed is? Antwoord van de Bijbel: dat doet God alleen. Hij is Zelf de norm van het goede, het hoogste goed. Goed is volgens het Woord van God: dat wat de Heere behaagt, wat tot Zijn eer is en wat nuttig is voor de naaste. En wat is kwaad? Wie bepaalt er wat kwaad is? Ook dat doet God alleen. In het paradijs stond een boom (de boom der kennis van goed en kwaad). God zei: Als u daarvan eet, Adam, Eva, zult u de dood sterven. Waarom? omdat ze daarmee dan de gehoorzaamheid aan de Heere zouden opzeggen en met elkaar overhoop zouden komen te liggen. Dat is kwaad.

En nu heeft God de mens zo geschapen, dat het zijn lust was om God te verheerlijken en te behagen. Maar door de zonde zijn wij mensen geworden die God de rug hebben toegekeerd en helemaal voor onszelf (voor eigen lust en genoegen) zijn gaan leven. We doen dus niet alleen kwaad. We zijn kwaad. Lees daarover maar eens Genesis 4 vanaf vers 17. In vers 21 wordt gesproken van Jubal, de vader van allen die harpen en orgels (of citer en fluit) bespelen. Toen begon men dus muziekinstrumenten te maken. En als je het verband van dit vers goed leest, begrijp je direct dat men die gebruikte om kwalijke liederen te zingen (bijvoorbeeld het lied van Lamech (de verzen 23 en 24).

Alleen als Gods Geest ons wederbaart (ons van ons hartstochtelijk leven voor ons "ik" verlost) kunnen wij weer in beginsel goed, dat is tot eer van God en tot zegen van de naaste gaan leven. Het is heerlijk, als wij in onze kinderjaren zo zijn afgestemd geworden op God en op onze naaste. Dan hebben wij om zo ter zeggen een antenne gekregen voor wat goed en wat kwaad is.
 
Pas dit nu ook maar toe op kinderliedjes. Natuurlijk kan je niet zeggen dat alle kinderliedjes van de duivel zijn. Stel je voor. Jezus bad aan het kruis een kinderliedje: Vader, in Uwe handen beveel Ik Mijn geest (Lukas 23:46). Dat kindergebedje zeiden de joodse kinderen altijd op, als ze gingen slapen. Heerlijk, om met zo'n liedje de nacht in te gaan. En nu zijn er ook wel kinderliedjes die niet direct geestelijke liederen zijn en die toch ook niet van de duivel zijn. Wat denk je bijvoorbeeld van: "Knaapje zag een roosje staan...", of "Het karretje op de zandweg reed...", of "Altijd is kortjakje ziek...".

Maar er zijn zeker ook zogenaamde onschuldige kinderliedjes die weinig of geen opvoedkundige waarde hebben, ja waarin aan kinderen geleerd wordt kwaad te doen. Er zijn ook occulte liedjes waarin kinderen met vervloekingen van de satan worden bedreigd. En er zijn ook satansliederen die barstens vol zijn van de hartstocht. De tv is daar druk mee in de weer (bijvoorbeeld via Pokemon-kindertekenfilmpjes).

Vraag je dus altijd maar af: kan ik met wat ik zeg en zing de Heere behagen? Kan ik er mijn naaste mee opvrolijken? Zulk zingen "jaagt de duivel op de vlucht", zei Luther. Ja, maar dan moeten dat wel liederen zijn waarin Gods eer en macht wordt bezongen. En juist daarom houd ik zo van de psalmen.
 
Ds. C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

geen reacties

Terug in de tijd

Nog maar kort getrouwd wil mijn vrouw helemaal geen contact meer met mijn familie. Ze wil alleen mij accepteren als haar...
3 reacties
02-05-2013
Een aloud knelpunt, maar voor ons zo actueel dat we herhaaldelijk vastlopen op een bepaald punt: evenwicht vinden tussen...
8 reacties
02-05-2011
In allerlei teamtrainingen, cursussen en alternatieve geneeswijzen zitten elementen die afkomstig zijn uit Oosterse gods...
6 reacties
02-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering