Toen Jezus aan het kruis hing en riep: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij ...

Ds. H. D. Rietveld / geen reacties

11-11-2006, 00:00

Vraag

Toen Jezus aan het kruis hing en riep: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?", was er toen een moment dat de drie-eenheid werd verbroken?

Antwoord

Het lijden van Christus aan het kruis is iets geweest dat voor ons mensen onvoorstelbaar is. Het is dan ook veelal afgewezen als iets ongelofelijks. Hoe kon God Zijn eigen Zoon ô laten lijden? Denk bijvoorbeeld aan de ontkenning daarvan door vrijzinnige Bijbellezers of ook door de Islam. Maar ook wanneer we eerbiedig bij het kruis van Golgotha willen staan kunnen we nooit ten volle beseffen wat zich afspeelde in de ziel van de Heere Jezus voor het aangezicht van God Zijn Vader.

Zo lees ik deze vraag of er dan geen verbreking van de band der goddelijke Drieëenheid is geweest toen de Heiland de klacht van Psalm 22:2 op Zijn lippen nam. Luther zei van het kruislijden immers ook al: Gott von Gott verlassen, wer kann das fassen? God door God verlaten, wie kan dat begrijpen?

Bij vragen over de Persoon van de Heiland hebben we altijd te onderscheiden tussen Zijn menselijke en Zijn goddelijke natuur. In de evangeliën lezen we nu eens over Zijn goddelijkheid, dan weer over Zijn mens-zijn. Ook moeten we eraan denken dat de Heere Jezus tot aan Zijn opstanding in de staat der vernedering was. Daarna was en is Hij voorgoed in de staat de verhoging.

We hebben daarbij vooral ook te bedenken dat Jezus niet naar Zijn goddelijke, maar naar Zijn menselijke natuur geleden heeft om onze menselijke natuur te verlossen (Zie Zondag 6 van de Catechismus, vr. en antw. 16 en 17 en ook de artikelen 18, 19 en 20 van de Ned. Geloofsbelijdenis). Hij heeft als mens in zijn uiterste nood aan het kruis het psalmwoord uitgeroepen. Calvijn zegt in zijn commentaar op dit vierde kruiswoord dat, hoewel Jezus’ menselijke ziel helse smarten leed, het geloof van Zijn hart ongeschokt bleef in Gods trouwe hulp. We zien ook hier weer dat Jezus als ware mens Zelf leefde bij het woord van God, zoals dat in de psalmen tot ons komt. Laat dat ons ten voorbeeld zijn.

We concluderen dus dat er geen verbreking van Gods Drieëenheid is geweest.
  
Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Laatst las ik 1 Korinthe 3. Daarin viel mij vers 15 op: “Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maa...
2 reacties
12-11-2015
In de Bijbel staat dat wie het zwaard opneemt, die zal door het zwaard sterven. Er zijn echter genoeg mensen die de wape...
geen reacties
12-11-2019
Ik wil graag wat weten over een gezonde voedingsstijl. Door een eetstoornis heb ik een vervormd voedingspatroon. Is het ...
geen reacties
11-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering