Cirkel die me van God afhoudt

drs. J. Hoekman / 7 reacties

11-11-2010, 10:00

Vraag

Ik heb een vraag over het leven met de Heere. Ik zou zo graag een kind van God willen zijn maar voor mijn gevoel kan dat helemaal niet. Ik werp voor mezelf steeds blokkades op van: eerst moet ik deze zonde laten, daarna zal het wel lukken. Of: ik wil wel in de hemel komen, maar niet Jezus dienen. Of: als ik bid meen ik het toch niet. Nu is mijn vraag, hoe kan ik uit deze cirkel komen die me alleen maar van God afhoudt?

Antwoord

Geachte brievenschrijver/ schrijfster

Het leven dat u beschrijft is een typisch voorbeeld van een leven in het vlees. Het geloof begint nooit zoals u in elke zin doet met “IK”, maar het geloof begint en eindigt in de derde persoon: “HIJ”!

Door te vertrouwen dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus (Fil. 1v6). Ook bid ik in dat soort situaties vaak: "Want wij breken de valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Jezus Christus (Herz. St. Vert.)"

Als u een cirkel in eigen kracht zou kunnen doorbreken, dan zou u sterker zijn dan de duivel (1 Joh. 3:8). Als u de blokkades zelf zou kunnen doorbreken, dan zou u door de werken der Wet zalig worden en ligt u nog onder de vloek van die Wet (Gal. 3:10). Als u wilt opklimmen in de hemel, dan brengt u Christus naar beneden (Rom. 10:7). En de Geest bidt voor u met onuitsprekelijke zuchtingen (Rom. 8:26), als de Geest niet Zelf bidt, dan is uw vlees aan het bidden en dat is dan ook altijd een vleselijk gebed.

Er is er maar Eén die u kan helpen en dat is God Zelf. Hij zal Zelf antwoord moeten geven op al uw vragen. Het besef dat deze dingen u van God afhouden is de zekerheid voor u dat God in u werkt, want de duivel zal u dat absoluut niet vertellen. Ook is het niet een cirkel die u van God afhoudt, maar dat doet uw wantrouwen en uw ongeloof! En laat u alstublieft niet door uw gevoel leiden, want dat is wel de meest onbetrouwbare gids, die u zich kunt bedenken. Vrees niet, geloof alleen en u zult behouden worden (Lukas 8:50).

PS. Velen zullen de vragen waar u mee loopt, de juiste, geestelijke en misschien wel noodzakelijke vrome vragen vinden, maar ik zeg u dat de Heere het allemaal wel kan regelen zonder al uw en mijn voorbereidingen en voorwerken. Maar zeggen zij: “Ja, zo is een mens van nature” en dat is waar! Maar tussen “is” en berusten, en tussen “blijven” en strijden zit een wereld van verschil. Want de Zijnen hebben door die nieuwe mens juist leren strijden tegen deze vleselijke natuur en tegen deze in de oude mens(enhart) opkomende vragen leren strijden met de geestelijke wapenrusting.  Zij willen namelijk niet zichzelf of de duivel als een parasiet voeden, maar ze hebben geleerd: "Uw Naam moet eeuwig eer ontvangen"! 

Ds. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
7 reacties
Hij_is_mijn_kracht
11-11-2010 / 11:26
Kijk niet naar jezelf, dan wordt het nooit wat, maar kijk naar Jezus!!
Afzien van jezelf en opzien naar Hem!!
Dan alleen kan het.
Hij heeft alles volbracht.
Hij_is_mijn_kracht
11-11-2010 / 11:26
Kijk niet naar jezelf, dan wordt het nooit wat, maar kijk naar Jezus!!
Afzien van jezelf en opzien naar Hem!!
Dan alleen kan het.
Hij heeft alles volbracht.
Hanna
11-11-2010 / 12:05
*Het besef dat deze dingen u van God afhouden is de zekerheid voor u dat God in u werkt, want de duivel zal u dat absoluut niet vertellen. *

Deze zin kan ik niet plaatsen bij de rest van het antwoord?
1a2b3c
11-11-2010 / 12:17
Een kind van God worden is een zaak van het geloof maar een leven als kind van God is evengoed een zaak van het geloof.
Ga Rom.5 t/m 8 eens heel goed lezen.
Als je in eigen kracht probeert het goede te doen gaat het nooit lukken, dan blijf je altijd steken in het 'ik ellendig mens'.
Je moet weten/geloven wie je in Christus bent.

Gal.2: 20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.
dijna61
11-11-2010 / 12:18
Mooi en duidelijk antwoord van deze dominee.
Vraagsteller geef je over en aan Jezus.
Je hoeft en je kunt niets anders doen dan je over te geven aan Hem
Eeuwig leven biedt Hij je aan. Ga er niet aan voorbij door in jezelf te wroeten.
Je vindt alleen het leven in Hem.
Johannes3vers16
11-11-2010 / 12:50
Moet zo denken aan wat ik afgelopen maandag in het RD las en geef het je mee, vraagsteller:

Reformatorisch Dagblad van maandag 8 november 2010

Hoge muur door S.D. Post

VRAAG: Wat is geloof? Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Lijkt mij nogal simpel, maar dat is het niet, want het geloof is een gave van God. Hoe kom ik eraan? Voor mijn gevoel heb ik een slot op mijn hart en zit er een hoge muur tussen God en mij in.

ANTWOORD: Geloof is de verbinding met Christus: Hem kennen, Hem vertrouwen. Hoe kom ik aan het ware geloof? Het was de vraag van Luther. Met Hervormingsdag werd bij ons gepreekt over Romeinen 10. Misschien wil je eens meelzeen. Daarin staat eerst hoe je er niet komt. Wat de weg niet is. Je krijgt dat ware geloof niet door steeds beter je best te doen. Die weg loopt dood (vers 5). Het is een nutteloze poging om zelf via de ladder omhoog te klimmen naar de hemel (vers 6). Het helpt ook niet om jezelf te pijnigen alsof je zelf al een beetje van de straf moet dragen. Dat is in de afgrond neerdalen (vers 7). De kanttekening geeft aan dat het ook niet werkt om na te denken over de vraag of je bent uitverkoren (kanttekeningen 14). Wat dan wel? Nabij u is het Woord. Het Woord, lees: de Bijbel: Christus, het Woord dat uit de hemel is gedaald. Christus is vlakbij. Je hoeft Hem niet te zoeken in de hemel of hel (vers 5 en 6). Hij staat naast je. Hij is het die met je spreekt (Joh. 4:26). Wie geloof in Hem, zal zalig worden (vers 8-11) God heeft ons dus aangewezen waar we Hem kunnen vinden. Start niet bij jezelf. Ga niet steeds over jezelf nadenken. Stop met redeneren. Dat is heilloos. Daar vind je niets (Rom. 3:10 en 11). Begin in het Woord. Zoek Hem daar. Ga vanaf vandaag eens stukje voor stukje een evangelie lezen. Richt je oog een gedachten op de Heere Jezus. Wat zegt Hij? Wat doe Hij? Wie is Hij? Grijp dat Woord vast en leg het de Heere voor: “Heere, als U toen zo gehandeld heeft…….U bent toch dezelfde? Heere, hebt U dat gezegd? Is dat waar? Dan geldt dat toch ook voor mij! Heere, dat begrijp ik niet, wilt U het door Uw Geest uitleggen? U bent toch zo’n geduldige Leraar?”Worstel zo aan de troon der genade. Hij is nog dichtbij. De tijd is kort. Laat Hem niet gaan voor Hij je zegent.
Wie klopt, zal opengedaan worden!
*******

Tot zover het stukje uit de krant, is dit niet helder? Prachtig waar hij ook mee afsluit, Gods eigen Woord……
Wie klopt (dus niet degene die blijft zitten met een boekje in een hoekje. Dus niet degene die zegt, ja het geloof is een gave van God dus zal ik toch moeten afwachten of ik het wel krijg en God straks heimelijk de schuld geven want ja ik heb het niet gekregen! We slaan God hiermee in Zijn Aangezicht! Dus niet degene die zegt, maar als ik niet uitverkoren ben en zo Hem ook weer de schuld geven. Hij WIL ALLE mensen, maar alle mensen willen Hem niet!

O alle gij dorstigen, KOM tot de wateren en gij die geen geld hebt, Komt koop en eet! Zou je dan moeten/mogen blijven zitten afwachten………….

Matthew Henry schrijft bij deze tekst uit Jesaja zó rijk: Het Evangelie sluit niemand uit……..die zichzelf niet uitsluit! AMEN
adriano313
11-11-2010 / 12:52
Misschien kunt u ook Bidden

Heere Jezus Christus Ik roep tot U en leg mij aan Uw voeten
Vandaag geef ik mijn leven over aan U
en ik besef dat ik een zondaar ben
U bent de enige die mijn leven kan redden
Omdat u gestorven bent aan het kruis voor mij
Ik nodig u uit Heere Jezus om mijn Herder te zijn
Ik buig voor U, kom in mijn hart
Vergeef mijn zonden, was mij schoon en vul mijn hart
Dank U wel dat U mij niet afwijst maar mij aanneemt als uw kind
En ik hierdoor vrede met God mag krijgen
En mag zeggen Abba Vader
Vul mijn leven Heere Jezus
Leidt mijn weg, open mijn ogen, vul mijn hart
Omdat ik het zelf niet kan
Heere Jezus, Dank U wel dat U er bent

Terug in de tijd

In onze relatie heeft mijn partner zeventien maanden lang een verhouding gehad met een ander, waarbij er ook menigmaal g...
2 reacties
11-11-2011
Zelf kom ik uit de Hersteld Hervormde Kerk. Door een verhuizing van woonplaats ben ik in de Ger. Gem. terecht gekomen, o...
geen reacties
11-11-2008
Aan ds. Goedvree. Ik weet niet zo goed hoe ik dit duidelijk moet verwoorden. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik zit met ...
1 reactie
11-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering