Kinderen gedoopt toen we nog ongelovig waren

Ds. A. Simons / geen reacties

23-10-2006, 00:00

Vraag

Deze vraag wil ik graag stellen aan ds. Simons. Graag wil ik het volgende aan u vragen over de Heilige Doop. Ik kom er zelf eigenlijk niet uit en deze vraag werd me voorgelegd en weet eigenlijk niet hoe dit Bijbels zit. De Heilige Doop (zo staat ook in het formulier) mag alleen geschieden door ouders die gelovig zijn. Als je ouders dus niet gelovig zijn/waren toen je gedoopt werd, is dan die doop wel wettig? Zo ook met je eigen kinderen, toen wij hun lieten dopen deed je dat uit gewoonte. Wij waren toen niet gelovig (tot onze schande). Maar dit staat tot ook duidelijk in het doopsformulier, dat je het niet uit gewoonte of bijgelovigheid mag gebruiken. Ik weet hier absoluut geen raad meer mee, wordt er dan toch “te lichtvaardig” gedoopt, want bij het Heilig Avondmaal (wat ook een sacrament is) is de definitie wel scherp! Ik hoop dat u mij hier Bijbels licht in kan geven. Een hartelijke groet en Gods zegen op al uw werk.

Antwoord

Beste vraagstelster,

U vraagt mij of de doop wettig is als je door ongelovige ouders ten doop bent gehouden? Het is heel schokkend als ouders uit traditie of bijgeloof dopen en niet als vrucht van een leven met de Heere. We worden immers aangesproken in het formulier met; geliefde in den Heere Christus. Als we staan voor het doopfont als een ongelovige dan staan we daar als een huichelaar. Kan het ongeloof van de ouders de doop ontkrachten of te niet doen? Gelukkig niet! Nergens in de Schrift lezen we dat de doop ontkracht kan worden door het ongeloof van de ouders. De doop hangt aan de God van het Verbond en niet aan de ouders. De beloften Gods die aan het voorhoof van het kind worden verzegeld zijn niet afhankelijk van het geloof van de doopouders.

U stelt terecht dat er vaak heel lichtvaardig wordt gedoopt. Helaas wordt het sacrament van de kinderdoop vaak lichtvaardig gebruikt. Terwijl aan het sacrament van de Heilige Avondmaal veel voorwaardelijke wordt omgegaan. Natuurlijk weten wij, dat het bij het Avondmaal gaat om versterking van de gelovige. Dus er moet wel geloof zijn wil het versterkt kunnen worden. Terwijl het bij de kinderdoop niet in de eerste plaats over de ouders (gelovig of ongelovig) gaat. Wel is dit het geval bij volwassen doop, maar het gaat in de kinderdoop in de eerste plaats over ‘hun zaad’.
Er zou veel meer over te zeggen zijn, toch wil ik het zo houden. De kern is verwoord. Laten we bidden om het bijbelse evenwicht. De Kerk is uit zijn evenwicht. We slaan zo gemakkelijk door naar ‘links’ of ‘rechts’.

Gods zegen toegebeden.

Uw ds. A. Simons, Vinkeveen

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kinderdoop
geen reacties

Terug in de tijd

Misschien een lastige vraag. Maar als iemand je langere tijd heeft gemanipuleerd en aangerand, is het dan bijbels om die...
geen reacties
23-10-2014
Op de dag dat alle buurkinderen uit huis zijn gehaald, zo'n vijf jaar geleden, liep ik (19) naar buiten bij ons in de ac...
1 reactie
23-10-2012
Beste dominee Vergunst. Graag wil ik u smeken om advies, smeken omdat ik de wanhoop nabij ben en ik niet met iemand kan ...
1 reactie
23-10-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering