Opnieuw belijdenis doen

Ds. C. Harinck / geen reacties

23-10-2004, 00:00

Vraag

Als je in een gemeente belijdenis doet, stem je daarbij in met de leer zoals die in dat kerkverband wordt geleerd. Als je later door omstandigheden naar een ander kerkverband overgaat (bijv. via huwelijk), moet je dan in die gemeente opnieuw (openbare?) belijdenis doen? En als je dat doet, zeg je daarmee dan impliciet dat de leer van de gemeente waar je vandaan komt niet de volle waarheid is? Dat zou ik nooit willen doen. Maar is dit (later mogelijk overgaan naar ander kerkverband i.v.m. huwelijk) een 'geldig' argument om nu geen belijdenis te doen? Dat zit me ook niet lekker. Want belijdenis doen is in de eerste plaats nou niet echt een verstandelijke formaliteit, die je doet waar en wanneer je denkt dat het je het beste uitkomt. Ook weet je niet of dit -relatie met iemand uit ander kerkverband- in de praktijk ooit aan de orde zal komen in je leven. Maar om dan hierdoor tot de conclusie te komen dat je dùs nù belijdenis kan doen in je huidige gemeente, zit me evenmin lekker. Ik weet het niet. Weet niet wat God hierin van me vraagt; wat Hij wil, wil ik. Maar als je Zijn wil niet kent, wat dan? Inderdaad, bidden of je Hem en Zijn wil mag leren kennen, zoeken in Zijn Woord. En als je dan nog met vragen blijft zitten?

Dit alles komt nogal berekenend over waarschijnlijk. Ik wil graag belijdenis doen. Denk ook dat God dat vraagt van me. Zit echter met o.a. deze vragen. Het overgaan naar een ander kerkverband is zeker niét iets dat ik graag zou doen. Maar is dit een reden om geen relatie aan te gaan met iemand die bij een gemeente hoort waar een iets andere leer wordt gebracht, die -voorzover je kan weten- ook naar Gods Woord en wil is? {Bijv. met name CGK en Ger. Gem.) Het verschil is, voorzover ik weet/zie, in de praktijk vaak nihil tot niets. Nemen deze twee kerken elkaars leden zonder meer over, of moet er dan opnieuw belijdenis gedaan worden?

Het kan toch ook zijn dat God twee mensen bij elkaar brengt uit verschillende -door ménsen gemaakte- kerkverbanden; voor God is er toch maar één Gemeente? Wie ben je dan als mensje om te zeggen aan deze relatie begin ik niet want jouw kerk zegt wat anders dan de mijne? Ook in deze dingen wil ik alleen dié weg gaan die God voor mij heeft bepaald, gaan waar de Heere mij wil hebben. Maar welke en waar is dat? (Niet dat u dat voor mij kunt zeggen. Maar hopelijk kunt u me aanwijzingen geven.)

Bovenstaande is misschien wat uitvoerig gesteld. Het hangt allemaal met elkaar samen. Ik heb geprobeerd om mijn vragen duidelijk te omschrijven/uit te leggen, zodat u gerichter kunt antwoorden. Wilt u alstublieft ingaan op de verschillende aspecten, en niet in z'n algemeenheid met twee regels antwoorden?

Alvast mijn hartelijke dank. Veel waardering van mijn kant voor het werk wat gedaan wordt door de panelleden om onze vragen te beantwoorden en ons te helpen. Gods zegen toegewenst.

Antwoord

Het belijdenis doen staat in verband met de doop als kind. Er mag eigenlijk niet gedoopt worden, zonder dat er een geloofsbelijdenis aan voorafgaat. Je ouders hebben dit voor jou gedaan toen je als kind bent gedoopt. Wanneer je tot volwassenheid komt, vraagt de Heere van je om dit te bekrachtigen en zelf openlijk je christelijk geloof te belijden. Afgezien van welke kerk je ook bent rust op ieder gedoopte de roeping het verbond met God in te willigen of te verwerpen. God roept op: Kiest u heden wie gij dienen zult. Ik denk dat het gezond is om dit eerst even goed onder ogen te zien en een mogelijke verandering van kerkgenootschap even los te laten. Nu ben je zaken aan het verwarren.

Wanneer je belijdenis doet gaat het wel, wat de leer betreft, over de kerk waarin je belijdenis doet. God vraagt van je om ook daarin niet huichelachtig te zijn. Je wordt lid van die bepaalde gemeente en belooft in haar midden je plaats in te nemen en de gemeenschap der heiligen te onderhouden. 
 
Wanneer je na je belijdenis doen ergens anders gaat wonen waar jouw kerkgenootschap niet is of wanneer je iemand van een andere kerk ontmoet en van kerkgenootschap wil veranderen, mag je in wezen nooit je belijdenis verloochenen. Maar die belijdenis is niet in de eerste plaats gericht op een kerkgenootschap maar op de bijbelse leer. Je mag je niet aansluiten bij een kerk met een onbijbelse en ook niet reformatorische leer. Dan verloochen je wat je beloofd hebt, namelijk om in de beleden leer te blijven en daarnaar te leven en zelfs in te sterven. Dat geldt dus voor geheel het leven.
 
Voor een huwelijk is kerkelijke eenheid van het grootste belang. Als het om veranderen van een kerk gaat, die in de hoofdzaken dezelfde reformatorische leer belijdt,  volgt de vrouw daarin meestal de man. Dit is naar bijbelse orde. Maar als de zuivere leer in het geding is geldt dit niet. Hoofdzaak is dat je blijft bij de zuivere verkondiging van Gods Woord. Dit ook met oog op je eventuele kinderen. Je mag je kinderen niet onder een verkeerde leer brengen.
 
Ik hoop je hiermee wat handvatten gegeven te hebben voor een juiste beslissing. Vergeet niet: “Ken Mij in al uw wegen, dan zal Ik uw paden recht maken".
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

belijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Naast de Bijbel, de drie formulieren van enigheid. Kan dat wel? Waarom worden er toch zoveel meningen onderbouwd en verd...
14 reacties
23-10-2009
Ik heb naast de Statenvertaling ook een HSV en de NBV. Het valt mij op dat in de NBV gekozen is om verwijswoorden naar G...
5 reacties
23-10-2012
Voor mijn stage zit ik een jaar in Australië. Ik heb al verschillende internationale contacten gelegd en elke dag kom ik...
5 reacties
23-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering