(...) Kan je van God een antwoord krijgen en dat je mag weten wie hij voor je be...

Ds. M. Baan / geen reacties

16-09-2006, 00:00

Vraag

In het leven moet je veel keuzes maken. Dan denk je niet bij iedere keer: "Wat zou de Heere willen dat ik doen zal?". Als het gaat om het krijgen van een levenspartner dan denk ik juist wel: "Wie zou de Heere voor mij bestemmen?" Er is dan ook veel gebed of de Heere duidelijk wil maken wie hij voor mij op 't oog heeft. Nu mijn vraag: Kan je van God een antwoord krijgen en dat je mag weten wie hij voor je bestemd heeft? Of kan je dat alleen weten als je bekeerd bent? In het huwelijksformulier staat b.v.: "Gelooft deze woorden van den Heere Christus en zijt daarvan verzekerd en gewis, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat...". Je kan zelf wel trouwplannen hebben, maar hier staat dat God samenvoegt. Hoe weet je dan met je mag trouwen van God? En over een onkerkelijk huwelijk huwelijk: God voegt samen, maar is elk huwelijk door God gewild? Als je omheen kijkt dan denk je: Zou een ander ook met zulke vragen zitten? Of doe ik zo moeilijk. Het kromme is: over zulke dingen denk je na, maar bij zoveel andere keuzes denk je niet na. Maar als je bij elke kleinste keuze na moet denken, dan heb je denk ik geen leven... Het zijn vele vragen maar u begrijpt mij wel denk ik. Bij voorbaat hartelijk dank!

Antwoord

Beste mensen,
 
Onderstaande vraag heeft even op een antwoord moeten wachten vanwege studieverlof en vakantie. Toch waag ik me aan een antwoord. Dat zeg ik bewust zo, omdat de vraagstelling zelf nogal complex is. Allerlei vragen buitelen door elkaar. Dat is niet verkeerd, want ze hebben ook alles met elkaar te maken.

Ik begin bij de eerste vraag. “Kun je van God een antwoord krijgen op de vraag wie Hij als levenspartner voor jou bestemd heeft.” Het antwoord op deze vraag is nog erg simpel: natuurlijk kan God je een antwoord geven op een dergelijke vraag. Maar ik haast me wel erbij te zeggen: ik heb dat als predikant nog nooit meegemaakt! Wel, dat men achteraf duidelijk de hand en de leiding van de Heere ergens in zag. Maar vooraf? Nee. Al blijft dat zeker mogelijk!

Nu de tweede vraag: geeft God alleen antwoord op bepaalde vragen, als je bekeerd bent? Als antwoord op die vraag zou ik allereerst willen zeggen: pas op voor de gedachte (die tamelijk veel voorkomt!): God geeft bekeerden antwoord op alle mogelijke vragen en onbekeerden geeft Hij nooit antwoord. Daar zit de in bepaalde kringen veel voorkomende gedachte achter, dat echt bekeerde mensen behoorlijk uitgebreid communiceren met de Heere. En die communicatie zou dan vooral verlopen vanuit God naar Zijn dierbare kinderen. En die dierbare kinderen kunnen de onbekeerde mensen dan ook heel wat geheimen vertellen over wat er al dan niet gaat gebeuren. Want ze hebben het zelf uit Gods mond gehoord. Zulke mensen worden op deze wijze halve of hele profeten. Pas hiermee op, want dergelijke geestelijke mensen willen nog wel eens hoogmoedig zijn. Terwijl er toch geschreven staat, dat God de nederige aanziet! Een ander deel van een antwoord is dit: de Heere spreekt ook tegen onbekeerde mensen. Vooral om ze te bekeren! Denk maar aan de bekering van Saulus van Tarsen! En allereerst en allermeest spreekt Hij tegen hen door Zijn Woord!

Dan die zin uit het huwelijksformulier: "Gelooft deze woorden van den Heere Christus en zijt daarvan verzekerd en gewis, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat". Moet je bij dat "samenvoegen" denken aan een bijzondere daad van de kant van God? Ik denk van niet!! Natuurlijk kan de Heere op een heel bijzondere manier man en vrouw aan elkaar schenken. Het is zelfs een genade als dat gebeurt. Maar als een meisje en een jongen omgang met elkaar krijgen simpel omdat ze elkaar wel aardig vinden en dat groeit uit tot meer, dan mag je beslist niet zeggen dat dat niet uit God zou zijn! Het huwelijksformulier roept de getrouwden er juist toe òp, dat ze moeten geloven, dat niet zijzelf, maar dat God hen -op een voor ons vaak onzichtbare wijze- samengevoegd heeft.

Ik herinner me een trouwstel, dat vele jaren geleden bij me kwam. Ze waren er beiden van overtuigd, dat de Heere hen samengevoegd had. Ik heb hun trouwdienst mogen leiden. Fijn, als er zulke jonge mensen zijn. Een jaartje later heb ik de man moeten begraven. Bedrijfsongeval. Op slag dood. Er waren nog geen kinderen. ook niet op komst. Was dat allemaal een bewijs dat God hen niet samengevoegd had? Ik zou dat niet durven zeggen, want Gods wegen zijn veel hoger dan onze wegen en bovendien: Zijn gedachten zijn veel hoger dan de onze!

Hoe weet je dat je mag trouwen van God? Antwoord: dat weet je als de Heere die weg volledig opent! En dan weet je een heleboel niet, maar dat dan maar aan de Heere overlaten.

Is elk huwelijk door God gewild? Antwoord: in ieder geval laat de Heere al die (onkerkelijke) huwelijken ook toe. Wellicht klinkt het raar, maar God wil dingen, Die Hij eigenlijk niet wil (wie het vatten kan, die vatte het!). Dat wij zeker over sommige huwelijken de nodige vragen kunnen stellen zal waar zijn, maar toch gaat niets buiten Gods besluiten om! Wij zijn echter zulke kleine mensen...!

Of andere mensen met vragen zitten? Dat zal wel, maar de meeste mensen komen er steeds minder aan toe om een antwoord op die vragen te zoeken. Het wereldwijde mediavermaak laat de mensen hun leven als in een roes leven.

Tenslotte: inderdaad zouden wij elke keuze voor Gods aangezicht moeten maken. Waarom? Omdat we geschapen zijn om helemaal voor God te leven. Dat dit een onmogelijke opgave is, is meteen het bewijs, dat we zo onnoemelijk ver van God zijn afgevallen...
 
Met een hartelijke groet,
Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben heel snel ‘beledigd’ (ik weet niet of dat het goeie woord is). Ik kan heel snel het gevoel krijgen dat ik moet hu...
3 reacties
17-09-2020
De laatste tijd, en zeker nu de avonden korter en donkerder worden, heb ik last van angstgevoelens als ik alleen thuis b...
9 reacties
16-09-2011
Stel de Heere komt over een korte tijd terug. Iedereen is aan het werk, of aan het slapen, wandelen, eten o.i.d. Als de ...
geen reacties
16-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering