Tintelende sensatie via video's

G. Slurink / 1 reactie

16-09-2017, 11:38

Vraag

Ik kijk/luister vaak asmr-video's op youtube. Ik word er ontspannen van en krijg soms de bekende tintelingen in mijn hoofd. Maar ik ben de laatste tijd veel bezig met het geloof en ik denk dus nu bij dingen die ik doe: kan ik dit bijbels gezien doen? Zo ook bij de asmr-video’s. Zelf zie ik niet in waarom ik deze niet zou mogen kijken/luisteren. Maar ik blijf toch twijfelen en daarom vraag ik het nu toch. Denkt u dat je asmr kunt kijken/luisteren als christen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik kende de video’s nog niet maar toen ik ze zag moest ik toch wel even lachen. Wat mensen al niet verzinnen. Dit soort tintelingen als gevolg van dergelijke prikkels kennen waarschijnlijk de meeste mensen wel. En met deze tintelingen op zichzelf lijkt me niets mis. Dit maakt ook onderdeel uit van hoe wonderbaarlijk God ons heeft gemaakt. Dat het soms ontspannend kan werken kan ik me wel voorstellen alhoewel ik moet bekennen dat veel van deze video’s mij vooral op de lachspieren werken.

Even tussendoor, voor de lezer die onbekend is hiermee: ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response en is de term die mensen zo’n zeven jaar geleden hebben bedacht voor tintelende sensatie die mensen ervaren bijvoorbeeld op het hoofd, in de nek of in de ruggengraat, bij bepaalde akoestische of visuele prikkels. Dit kan van alles zijn, maar het zijn typisch zachte en subtiele geluiden of bewegingen. Sinds een paar jaar is er een vloedgolf van video’s verschenen op YouTube van makers, merendeels jonge vrouwen, die een intieme sfeer proberen te creëren, daarbij fluisterend praten en gebruik maken van een verzameling bekende ingrediënten om deze sensaties proberen op te wekken. Hun beloning daarbij is de reclameopbrengsten wegens een grote groep van grotendeels vaste kijkers. De meest populaire videomakers hebben aan het maken van deze video’s een fulltime bezigheid en verdienen er flink aan.

Dan de vraag: kan je deze YouTube-video’s kijken of luisteren als christen? Deels hangt dat natuurlijk af van de video zelf en ook van hoe je er zelf mee omgaat. En ik betwijfel ook of het verstandig is als christen in dit circus mee te draaien. Wat de video’s zelf betreft zie ik ook wel een paar potentiële problemen. In welke mate deze spelen zal verschillen per video.

Het meest voor de hand liggende probleem is denk ik de sfeer van intimiteit die er wordt gecreëerd, intimiteit met de persoon, in veel gevallen een jonge vrouw voor de camera. Het fluisteren speelt hier een belangrijke rol bij maar ook de rest draagt daar aan bij, niet in het minst het vlak voor de camera bewegen. Afhankelijk van de video kan dit verschillende vormen aannemen, maar ik denk dat een dergelijke vorm van intimiteit met een onbekende, bijbels gezien snel problematisch kan worden. Ik las van een christen die het ervoer als iets dat tussen hem en zijn vriendin kwam te staan en daarom besloot deze filmpjes niet meer te kijken of te luisteren.

Het tweede probleem kan zijn dat het verslavend kan werken. Er kan een zekere hunkering gaan ontstaan naar deze gevoelens en tintelingen of het zoeken naar ontspanning op deze manier, zodat je het telkens weer gaat opzoeken. En dat kan nog verder gaan, zodat je op deze manier gaan zoeken naar een surrogaat van intimiteit.

Een derde probleem kan er in zitten wat je er verder nog allemaal bij meekrijgt. Ik zie geen probleem met de tintelingen op zichzelf en heb ook niet de indruk dat er hier iets duisters achter zit. Dat neemt echter niet weg dat er ook mensen uit een esoterische hoek, zoals New Age, dergelijke video's maken en dit vermengen met hun eigen mystieke zaken. De vraag is dan wat voor mengelmoes daaruit ontstaat en wat daar verder allemaal nog bij meekomt. En datzelfde geldt uiteraard ook voor anderen die het vermengen met hun denkbeelden. Dus de vraag is dan altijd: wat krijg je er verder nog meer mee binnen waar je je niet zo van bewust bent. Extra van belang hierbij is nog dat wegens de rustgevende en sussende werking je alertheid en waakzaamheid juist wordt afgezwakt. Door de prettige gevoelens wordt je minder alert op wat voor levensbeschouwingen je ondertussen worden aangepraat. Iets soortgelijks gebeurt bijvoorbeeld ook met muziek, films en televisiekijken en -luisteren. Doordat er prettige gevoelens worden opgewekt, glijden verkeerde waarden makkelijk mee naar binnen. Dit zal niet bij alle video’s spelen, maar in de gevallen waar dat wel zo is heeft het mogelijk ongemerkt zijn werking.

Dus al met al zie ik verschillende zaken die mij er toe zetten hiermee heel terughoudend te zijn. Luister liever rustige muziek. Persoonlijk ervaar ik deze tintelingen of ontspanning ook wel bij bepaalde muziek zoals bijvoorbeeld van Bach en daar kan ik gerust zijn dat deze problemen niet spelen.

Je zegt nog dat je veel bezig bent met het geloof en nu bij de dingen die je doet denkt: kan ik dit bijbels gezien doen? Ik wil in dit kader graag nog iets meegeven. Christenen onderling hebben nogal eens discussies over allerlei zaken, ook over wat wel of niet kan. Wat daarbij niet altijd wordt onderkend, is dat achter de verschillende standpunten nogal eens verschillen zitten die dieper gaan dan het punt van discussie zelf. Mensen hebben soms fundamenteel verschillende uitgangspunten in hun geloof en dat heeft dan ook gevolgen voor de uitwerking daarvan. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat het hebben van de juiste beginpunten cruciaal is. Te beginnen met de God Die leeft en tot ons heeft gesproken. Dan te begrijpen wat ons werkelijke probleem is. Vervolgens te begrijpen wat de overweldigende rijkdom van Gods genade is in het evangelie van de Heere Jezus Christus. Dan te begrijpen waartoe wij geroepen zijn en wat onze bestemming is. En dan vervolgens te leren hier dagelijks uit te leven.

Als dit fundament zuiver is naar Gods woord, dan zullen de dingen die daaruit voorkomen ook eerder een bijbelse invulling krijgen, naar de woorden en het voorbeeld van de Heere Jezus en van de apostelen. Dan krijgen de woorden van Paulus uit Fil. 1:21: “Want het leven is voor mij Christus”, betekenis voor je. Dan ga je, met vallen en opstaan, elke dag keuzes maken, niet met de vraag of iets wel of niet kan, maar met de vraag wat het goede is om te doen. Maar als dit fundament onhelder of onzuiver is, dan is het gevaar groot dat allerlei andere dingen belangrijk worden gemaakt, zaken die er mogelijk helemaal niet zoveel toe doen, maar waarbij wel het gevaar dreigt dat je door je daar op te richten voorbij gaat aan waar het nu werkelijk om gaat. Zoals Martha zich druk maakte om vele dingen, terwijl Maria het goede deel had uitgekozen, het éne ding dat slechts nodig is: te zitten aan de voeten van de Heere Jezus en naar Zijn woord te luisteren (Luk. 10:38-42).

Ik meen dat als je geloof het juiste fundament heeft en je daar uit leert te leven, je helemaal geen behoefte meer zal hebben aan het kijken van ASMR-video's of iets dergelijks, maar je zal bezighouden -in je gedachten en in je handelen- met andere zaken die in de ogen van de Heere Jezus veel waardevoller zijn en je daar ook je ontspanning en rust in zal vinden.

Ik hoop dat dit antwoord je helpen zal.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

internet
1 reactie
Spiderman
16-09-2017 / 14:28
nou had tot nu toe niet van asmr gehoord maar ik zie dat deze site ook aan voorlichting doet : ben er niet blij mee!
ga toch ook niet naar een bordeel om daar te kijken of het wel zo slecht is als ze zeggen ? als het slecht is (en u beschrijft zelf enkele voorbeelden ) waarom dan nog deze video van you tube gedeeld ?
als ik u schrijf over mijn vraag of instant karma video's van you tube wel iets voor christenen is dan gaat u toch ook niet zo een video tonen?

Terug in de tijd

Voor Ds. Simons. De psalmen staan vol met uitroepen van blijdschap. Ook de Heere Jezus spreekt hier over:  Joh 16:24, “T...
geen reacties
15-09-2008
Wij hebben een goed en gezegend huwelijk en zijn dankbaar met vijf kinderen. Inmiddels zijn we de 40 gepasseerd en is he...
4 reacties
15-09-2014
Ik weet het even niet meer... Bijna twee jaar geleden ben ik verkracht door mijn beste vriend. Hij heeft kort daarna zel...
6 reacties
15-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering