Welke manieren gebruikt God om iemand tot Hem te trekken?

Ds. J. Westerink / geen reacties

10-07-2006, 00:00

Vraag

Welke manieren gebruikt God om iemand tot Hem te trekken?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Jij vraagt welke manieren God gebruikt om mensen tot Zich te trekken. Ik vind dat een goede vraag. De Bijbel laat ons immers zien dat niemand uit zichzelf tot God komt. Dat is al begonnen bij Adam en Eva in het paradijs na de zondeval. Wanneer de Heere niet Zelf was uitgegaan om hen te zoeken, dan zouden zij voor Hem op de vlucht zijn gebleven. Bevend bij de gedachte aan een ontmoeting met de Heere, of zoals Kaïn in vijandschap zich afkerend van het aangezicht van de Heere. Hoe dan ook, wij zijn van nature van Hem wegvluchtende, afkerige, vijandige zondaren.

Maar -en dat zeg je al in je vraag- de Heere zoekt en trekt tot Zich. Dat gaat van de Heere uit. De Heere Jezus spreekt in het Evangelie over de Vader. Die tot Christus trekt. Zelf belooft Hij dat Hij na Zijn verhoging aan het kruis zondaren tot Zich zal trekken. En in dat trekkende werk heeft de Heilige Geest een geheel eigen plaats. Met andere woorden, de drieënige God is er op uit om zondaren te trekken uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Daar heeft Hij lust in. Je mag zelfs zeggen: daar heeft Hij Goddelijk belang bij. Terecht spreken we van de trekkende zondaarsliefde van God.

Op welke manieren trekt de Heere? Vooral de evangeliën en de Handelingen laten daar hele mooie voorbeelden van zien. Denk aan de Samaritaanse vrouw, aan Nicodemus, aan de blindgeborene, in Johannes3, 4, 9. Denk ook aan een geschiedenis als die van de kamerling uit het Morenland en de stokbewaarder van Filippi. Hand. 8 en 16. Vooral in de Handelingen zie je dat de Heere heel verschillende wegen gaat met mensen. Maar je ziet vooral ook dat de Heere mensen langs die wegen leidt om hen te brengen onder de prediking van het Woord. Hij stuurt geen engel naar het Morenland, maar naar Filippus. En Hij haalt die man uit het Morenland naar Jeruzalem om hem in aanraking te brengen met het Woord. Maar wanneer ontmoet die moorman Christus? Onder de prediking van het Evangelie. Door de verkondiging van het Woord; zie ook Z25 HC. Met andere woorden: iemand die onder het Woord opgegroeid is of langs een bepaalde weg daar gebracht is, heeft geen bijzondere trekking meer nodig. Hij/zij is op de plaats waar de Heere trekt. Door en met het Woord dat verkondigd wordt.

Wie bidt: “Heere trek mij”, moet dus daar zijn. Wie verlangt getrokken te worden, mag met verwachting naar de kerk gaan. Lees er ook de DL nog maar eens op na! De meeste van ons weten deze dingen eigenlijk al sinds hun kinderjaren. Toen leerden we immers zingen: “Heere maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend”. Nu, dat is de korte samenvatting van dit lange verhaal.

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

  • Geboortedatum:
    25-08-1939
  • Kerkelijke gezindte:
    Christelijk Gereformeerd
  • Woon/standplaats:
    Urk (Maranatha)
  • Status:
    Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Beste drs. Els van Dijk. U heeft een vraag beantwoord van een jongen van 20 jaar die eigenlijk een noodkreet uitte over ...
geen reacties
10-07-2007
Wat moet je doen als je man persé een huis wil kopen en jij ziet het helemaal niet zitten? Hij heeft het in z’n hoofd en...
11 reacties
12-07-2018
Reactie op de vraag over 2 Kon. 2:23-25 ('Beren verscheuren twee en veertig kinderen') van ds. H. D. Rietveld. Geachte d...
geen reacties
10-07-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering