Gods Geest en mijn karakter

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

19-06-2006, 00:00

Vraag

Houdt Gods Geest met Zijn werking in mijn hart rekening met mijn karakter, aard, zwakke en sterke kanten? Graag zou ik van Hem een waar geloof ontvangen waarbij ik (misschien veel moet gaan doen of juist na gaan laten maar) nog wel mezelf wil blijven, namelijk. positief, vrolijk, humoristisch, enz.

Antwoord

Beste vragensteller,

Houdt de Heere rekening met ons karakter, onze zwakke en sterke kanten, als Hij door Zijn Geest in het hart werkt? Nou en of! Je komt dat door héél de Bijbel heen volop tegen. En één van de mooiste voorbeelden vind ik in Psalm 103: “Hij weet, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten”. Maar we moeten de dingen wél in een goed verband zetten. Laten we dat maar proberen.

We hebben allemaal een bepaald karakter: vrolijk, driftig, of wat pessimistisch. En dan denk ik aan wat ik eens iemand hoorde zeggen: “God bekeert géén karakters, wél harten”. Ook als we de Heere door het geloof leren kennen, behouden we ons karakter. Dan blijf je vrolijk van aard, of juist wat meer somber. Alleen: dan worden onze karaktereigenschappen door genade geheiligd. Dan blijf je bijvoorbeeld humoristisch, maar dan zul je een afkeer hebben van smakeloze grappen, die soms een ander kwetsen. Heel mooi verwoordt Paulus dat in Efeze 5 vers 4. En als je van nature optimistisch van aard bent en positief ingesteld, dan kun je misschien wat meer op de Heere vertrouwen dan wanneer je de dingen meer van de donkere kant ziet.

Maar nu denk ik verder: er zijn ook verkeerde karaktereigenschappen. We zijn immers zondige, onvolmaakte mensen. En daar houdt de Heere óók rekening mee. Als we een nogal driftige aard hebben, dan moeten we daar tegen strijden. Hoeft een zachtmoedig mens niet te doen! En er kunnen bepaalde verleidingen zijn of verslavingen. Die kunnen de één meer meezuigen dan de ander. Hangt soms ook van je karakter af.

Als je de Heere wilt dienen, hoef je dus niet je karakter te veranderen. Dat mag ook niet, want dat zou je heel erg krampachtig maken. Wees jezelf maar. Kijk maar naar die opvliegende Petrus, die stille nadenkende Johannes, die pessimistische Thomas. Petrus wordt géén Johannes!

Moet je dan dingen doen of nalaten? Zonder twijfel. Je kunt dingen in je leven als zondig leren zien. Kappen dus! Maar ook positief: dan ga je andere dingen dóen: met vreugde bidden, je Bijbel lezen, trouw zijn in je werk. Maar dat heeft niet in directe zin met je karakter te maken. Daar worden we allemaal toe geroepen.

Tussen degenen, die de Heere dienen en liefhebben, is dus evenveel onderscheid als tussen de bladeren van een boom. Niet één is gelijk aan de andere. Maar er zijn ook dingen, die ze allemaal gemeenschappelijk hebben: zondekennis en de hoop op Gods genade. En al ben je nóg zo vrolijk en optimistisch, als je jezelf als zondaar voor God leert kennen, heb je daar een intens verdriet over. En al ben je nóg zo zwaarmoedig: als de Heere in het hart werkt, ben je vol vreugde. Dat is de altijd hoorbare grondtoon in de rijke schakeringen van het lied der genade.

Dient de Heere met vreugde! (Psalm 100).

Ds W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

karakter
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een meid van midden twintig. Ik heb al jaren verkering. Zelf voel ik mij vrij zelfstandig. Maar ik woon thuis. Mi...
13 reacties
19-06-2013
Hoe moet ik de bijbelse richtlijn van: "Die de verlatene trouwt doet óók overspel" hanteren, als er sprake is van een sc...
7 reacties
19-06-2012
Komende weken zou ik graag de voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal willen volgen, gewoon thuis op de bank. Kan i...
1 reactie
19-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering