Alleen bij de vierde, vijfde, zevende, negende en tiende plaag wordt duidelijk v...

Ds. W. C. Meeuse / geen reacties

15-06-2006, 00:00

Vraag

Alleen bij de vierde, vijfde, zevende, negende en tiende plaag wordt duidelijk vermeld dat het volk Israël uitgesloten werd van de plaag. Hebben zij de andere plagen wel gehad of weten wij dat niet? En zo ja, waarom dan? En bij alle plagen wordt Farao vooraf gewaarschuwd. Waarom bij de tiende niet?

Antwoord

Het is inderdaad zo dat er bij een aantal plagen uitdrukkelijk vermeld wordt dat het volk Israël er niet onder te lijden had. De uitdrukking: “het ganse Egypteland” wijst er echter op dat ook het land Gosen erbij ingesloten was. Farao kreeg ook voor de tiende plaag m.i. een waarschuwing. In Ex. 11 lezen we in vers 8, na de aankondiging van deze plaag, dat Mozes uitging van Farao. Dat wijst erop dat de voorgaande woorden tot hem gesproken zijn.
 
Maar, al was dat ook niet zo, Farao heeft voldoende waarschuwingen gehad. En al zou het volk Israël ook een deel van de plagen gekregen hebben, ze hadden geen reden om te protesteren. God is rechtvaardig, ook als Hij oordelen over ons brengt. Daarom moeten we niet blijven steken in het zoeken naar antwoorden op vragen over het handelen van de Heere. Maar ons afvragen, wat deze geschiedenis  ons te zeggen heeft. Hoeveel waarschuwingen zijn tot ons gekomen? Hoe vaak heeft de Heere tot ons gesproken door gebeurtenissen in ons leven, ver weg, of dichtbij? Jezus geeft Zelf het antwoord op dergelijke vragen: indien gij u niet bekeert zult ge desgelijks vergaan Luk 13:1-5).
 
Voor verdere bestudering over de plagen in Egypte kan ik, behalve naar bekende Bijbelverklaringen verwijzen naar het boekje van dr. J. Broekhuis: “De tien plagen en Egypte” (Kok. Kampen 1984).
 
Ds. W. C. Meeuse
Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

geen reacties

Terug in de tijd

Ieder mens, al is het in verschillende mate, ervaart in zijn of haar leven moeiten. Dat hoort bij het leven. Om een voor...
1 reactie
15-06-2011
Laatst kreeg ik een enquete waarin gevraagd werd naar mijn opvatting over de kerk. Een keuzemogelijkheid was: "Mooie woo...
geen reacties
15-06-2003
Wat is de invloed van een Boeddhabeeld in je huis?
geen reacties
16-06-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering