Leer in de Gereformeerde Gemeenten

Ds. H. Paul / geen reacties

10-06-2006, 00:00

Vraag

Ik vraag me af of de leer in de Gereformeerde Gemeenten niet te smal is. En dan bedoel ik vooral het aanbod van genade. Ik heb de indruk dat er maar zeer weinig mensen mogen zeggen een kind van God te zijn en als er in een kerkdienst van alle belijdende leden 30 aan het avondmaal gaan, is dat heel erg veel. Mijn vraag is dus of dat wel bijbels is. En mijn tweede vraag is waarom de kinderen in de Ger. Gem. dan nog eigenlijk gedoopt worden. Van wat ik begrepen heb geloven mensen van de Gereformeerde Gemeenten niet dat hun kind er ook echt bij hoort. Is het dan niet beter om de volwassendoop te gaan praktiseren?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Je vraag bevat verschillende onderdelen. Ik hoop ze alle in het kort te beantwoorden:

1. Is de leer van de Geref. Gemeente te smal? M.i. niet, omdat Gods Woord en onze belijdenis er het uitgangspunt en het fundament van zijn. Daarom spreek ik ook niet van de leer van de Geref. Gemeente. Het is de leer van de Reformatie, die we onverkort willen handhaven. Dat deze leer niet altijd in haar breedte gebracht zou worden, hangt dan samen met de persoonlijke invulling ervan door een predikant, die daarover mag worden aangesproken. Want hij heeft ondertekend de leer der Reformatie te brengen.

2. Dat er niet zo veel Avondmaalgangers zijn vloeit niet voort uit de leer, maar kan samenhangen met de werkelijkheid dat er niet meer kinderen van God zijn. Vergeet niet dat er ware bekering tot God en verlossing door God plaatsgehad moet hebben. Lees het formulier maar aandachtig. De kracht van ons ongeloof is zo sterk, dat de Heere die alleen kan doorbreken. Al blijft het voluit onze schuld. Meerdere volle tafels zijn niet altijd een bewijs van werkelijk geestelijk leven. De Heere ziet het hart aan.

3. De reden dat kinderen gedoopt worden is dat het Gods bevel is en dat zij het teken van het verbond der genade, behoren te dragen. Niet, omdat wij mogen veronderstellen dat zij een kind van God zijn. We dopen niet op grond van wat in hen is, maar op grond van het verbond der genade waar zij krachtens hun geboorte bij behoren. Maar dat betekent niet dat wij moeten veronderstellen: "dat zij er echt bij horen". Ook niet, dat het niet zo is. Dat is helemaal niet in het geding.

Hopelijk is het duidelijk, wat ik bedoel. Het gaat om de waarheid naar Gods Woord, waarbij wij bidden om de leiding van de Heilige Geest.

Hartelijk gegroet,
Ds H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
geen reacties

Terug in de tijd

Onlangs heb ik de "Navolging van Christus" van Thomas á Kempis gelezen. De dag daarop las ik (toevallig) in De Redelijke...
geen reacties
10-06-2004
Ik ben een onzeker meisje van 16 jaar. Ik heb iemand op de chat ontmoet die veel problemen heeft. Ik vind het fijn om he...
geen reacties
10-06-2004
Waarom merk ik zo weinig van de onderlinge liefde juist in de kerk? Waarom wordt er vaak over je gesproken met een onder...
geen reacties
11-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering