Vriend heeft al seks gehad

Ds. A. van Vuuren / Geen reacties

03-05-2024, 15:18

Vraag

Ik heb bijna een jaar een relatie met een jongen die de Heere dient. Hij heeft de meeste jaren van zijn leven zonder God geleefd. Hij leefde een zondig bestaan. Twee jaar geleden kwam God in zijn leven en heeft hij dit leven achter zich gelaten kunnen laten. Hij heeft al zijn zonden beleden in gebed voor God en gelooft op grond van Christus’ offer dat zijn zonden vergeven zijn. Voor dat we een relatie aan gingen vertelde hij mij dat hij seks heeft gehad met een vorige vriendin. Hij heeft ook die zonden beleden en weet dat ze vergeven zijn.

Toch worstelen we met de vraag of wij nu voor God een relatie kunnen hebben. De Bijbel zegt heel duidelijk dat als je gemeenschap hebt met een man/vrouw je met diegene getrouwd bent. Voor God is mijn vriend dus al ‘getrouwd’. Wat is de waarde van schuldbelijdenis in dit geval? Kunnen wij zeggen dat op grond van het verzoenend offer van Christus mijn vriend rechtvaardig voor God is en dat God door Christus geen zonden meer in hem ziet?

Of moeten we zeggen dat schuldbelijdenis niet de orde van het huwelijk en gemeenschap in Gods ogen verandert? Wat betekent dat hij in Gods ogen getrouwd is en dus overspel pleegt en ik ook, omdat ik met iemand wil trouwen die overspel heeft gepleegd.


Antwoord

Dapper hoor dat jullie deze  intieme en gevoelige vraag durven voor te leggen. Goed ook dat jullie open en eerlijk zijn naar elkaar en samen een antwoord zoeken op de vragen. Wel merk ik dat  jullie wat begrippen door elkaar halen. Daarom ter verheldering enkele opmerkingen.

Te menen dat iemand die al seksuele gemeenschap heeft gehad dus ook met die ander getrouwd is, is te kort door de bocht. Als dat waar was zouden jullie nu inderdaad niet eens  verkering met elkaar mogen hebben. Echter, een dergelijke conclusie lees ik  in de Bijbel niet. Al ontken ik daarmee de impact  van de geslachtsdaad niet. En ook niet wat dat betekent voor jullie huidige relatie.

Maar hoe ingrijpend zo’n lichamelijke eenwording ook is, trouwen houdt meer in. Het heeft ook een geestelijke kant. Je sluit dan een verbond met elkaar, tegenover God en de mensen. Trouwens Genesis 2 zegt: “Daarom zal een man zij vader moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn.” Dat aanhangen duidt op een totale levensgemeenschap.

Hoe zeer het ook fout is en tegen Gods bedoeling om vooruit te grijpen op de huwelijkssluiting, je kunt dus niet stellen dat je dan ook meteen met die persoon getrouwd bent. Dus ook niet dat de latere eenwording straks binnen jullie huwelijk overspel is. Wat het dan volgens jullie allemaal nog erger zou maken.  

Ervan uitgaande dat je vriend er echt berouw van heeft gehad en van de Heere vergeving van die zonde heeft ontvangen, mag dat jullie tot troost zijn. Je mag dan ook niet denken dat die schuld vanwege die misstap toen toch niet vergeven is. Voor alle zonden is vergeving mogelijk, behalve dan wat we noemen “zonde tegen de Heilige Geest” (Mattheüs 12). Maar wie die zonde begaat zal ook niet meer verlangen naar vergeving. 

Wel is het zo dat ook vergeven zonden soms sporen nalaten in het leven. Het mooie van twee mensen die de lichamelijke eenwording bewaren tot de dag van het huwelijk is er van af. Maar als jij als zijn vriendin hem het ook kan vergeven en biddend en in liefde samen strijdt tegen een mogelijke herhaling van dat vooruit grijpen, mag je straks toch ervaren hoe zegenrijk dat is. Zo kun je toch samen een mooi en goed huwelijk hebben onder de zegen van God.

Mensen pinnen je soms vast op je verleden. Dat doet God niet, want Hij heeft daarvoor zijn Zoon op het kruis laten vastspijkeren. De Heere is zo onvoorstelbaar genadig! Wie zijn zonde belijdt en laat zal barmhartigheid verkrijgen, zegt Gods Woord. Verwacht het in alles van Hem van wie Micha 6:19 zegt: “Hij zal zich over ons weer ontfermen Hij zal onze ongerechtigheden dempen, ja u zult al hun zonden in de diepten van de zee werpen.”
 
Trek zo samen blijmoedig verder en laat de vreugde om de liefde voor elkaar overheersen. 

Met vriendelijke groet,
Ds. A. van Vuuren

Lees meer artikelen over:

seksualiteit voor het huwelijk
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
132 artikelen
Ds. A. van Vuuren

Bijzonderheden:

Emeritus-predikant


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Wanneer en hoe weet je eigenlijk of jouw partnerkeuze Gods wil is? God voorziet in alles, dus ook hier in. Het antwoord zal vast zijn: Bid en vraag er om. Maar als je dat al doet? Natuurlijk weet ik o...
Geen reacties
03-05-2012
[Vraag 1:] Als je in het Nieuwe Testament al die verhalen van mensen leest die tot Christus kwamen, bijvoorbeeld de lamme, blindgeborene, de bezetene, doofstomme, etc., dan wil dat toch zeggen dat die...
Geen reacties
03-05-2006
Ik ben een vrouw van 40 en heb sinds enkele maanden regelmatig flinke steken in mijn linkerborst. De huisarts heeft mijn borst(en) al meerdere malen gecontroleerd, maar kan geen afwijkingen vinden. Vo...
Geen reacties
03-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering