De Heere en Zijn onveranderlijkheid

dr. J. Hoek / geen reacties

19-06-2005, 00:00

Vraag

Een dringende vraag over de Heere en Zijn onveranderlijkheid. Ik loop soms met de vraag Hoe en Wat is onveranderlijk als ik lees in 1 Samuël 2:30? Maar in het Nieuwe Testament staat volgens mij ergens: al wat uit de mond van de Heere komt, zal geschieden. Denkt u a.u.b. niet dat het een strikvraag is, maar ik wil hier meer van te weten komen.

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

De Heere is onveranderlijk als het Zijn trouw aan het eens gegeven Woord betreft. In psalm 89:35 lezen we: “Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit Mijn lippen gegaan is, zal Ik niet veranderen”. In de tekst uit 1 Samuël gaat het over het oordeel dat over het huis van Eli wordt aangezegd. Hierbij wordt als tegenstelling verwezen naar Gods belofte voor het huis van Aäron. De belofte in Exodus 28: 43 en 29:9 handelt over het Aäronitisch priesterschap als een eeuwige inzetting. Hierbij moet echter het woord “eeuwig” verstaan worden als “vele eeuwen omvattend”. Immers, niet het Aäronietisch priesterschap, maar het hogepriesterschap naar de ordening van Melchizedek, bekleed door Jezus Christus, is eeuwig in de zin van “tot in eeuwigheid”. Op dat volmaakte priesterschap wordt gewezen in vers 35.

Het oordeel over het huis van Eli betekende niet het einde van het Aäronitisch priesterschap. In het algemeen mag gezegd worden dat de HEERE niet star, maar uiterst wendbaar Zijn weg gaat door de geschiedenis. Dat kan soms de indruk wekken dat Hij zich niet houdt aan Zijn toezeggingen. In werkelijkheid is dat echter wél zo. Ook langs omwegen bereikt God toch Zijn doel.

Met vriendelijke groet,
Ds. J.Hoek

dr. J. Hoek

dr. J. Hoek

 • Geboortedatum:
  04-09-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Chr. Hogeschool Ede
geen reacties

Terug in de tijd

In de prediking binnen de Ger. Gem. maar ook in andere kerkverbanden hoor ik vaak zeggen dat de Heere Jezus, de Tweede P...
6 reacties
19-06-2009
Ik heb het vragenarchief doorzocht, maar kon mijn vraag niet terugvinden. Is het mogelijk om weer verkering te krijgen m...
geen reacties
19-06-2010
Is het gebruik van zelfbruiners op lange termijn schadelijk voor je gezondheid? Mag je ze dagelijks gebruiken? Je hoort ...
geen reacties
19-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering