(...)een uitspraak als: "Zijt ge met mijn doem gediend, zoek Uw eer, ik heb het ...

Ds. J. van het Goor / geen reacties

21-11-2005, 00:00

Vraag

Ik hoor af en toe een uitspraak als: “Zijt ge met mijn doem gediend, zoek Uw eer, ik heb het verdiend.” Is deze uitspraak eigenlijk wel in overeenstemming met Gods Woord?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Laten we beginnen met te zeggen dat het laatste waar is: ik heb verdiend verdoemd te worden, verloren te blijven. Daarin staat de HEERE in Zijn recht. Tegelijk moeten we oppassen niet ineens hele grote woorden na te spreken, die we inhoudelijk niet kennen. En toch is het waar: wij liggen allemaal verloren en als we niet komen tot geloof en bekering, dan blijven we verloren. Lees maar eens na in het slot van Johannes 3. Dus de oproep klinkt uit de mond van Johannes: Gelooft het evangelie en wordt (weest) behouden.

De uitspraak die hier geciteerd wordt is misschien uit een gedicht of van een oudvader. We moeten oppassen dat zo’n uitspraak niet een eigen leven gaat leiden. De Heere is wel recht, en dat in al Zijn weg en werk; ook als Hij mij moet verdoemen (=voor eeuwig weg doen voor Zijn aangezicht). Maar de Heere is er niet mee gediend. Immers: De HEERE heeft geen lust in onze dood, maar daarin heeft Hij lust, dat we ons bekeren en leven!! (naar Ezechiël 18:23 en 33:11). Daarmee is de HEERE gediend.
Daarin ligt Gods eer, als we geloven in de Zoon; en wie gelooft zal leven. En wie leeft zal eeuwig loven; eeuwig zingen van Gods goedertierenheden.

Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

 • Geboortedatum:
  20-09-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Is ellende, verlossing en dankbaarheid een kwestie van opeenvolging in tijd, of hoef je het niet op 'volgorde' ervaren t...
geen reacties
21-11-2003
Hoe vertel ik de kinderen van drie en vier eerlijk over de hel zonder dat zij er bang van worden?
geen reacties
22-11-2019
In artikel 27 van de Dordtse Kerkorde staat dat ouderlingen en diakenen twee jaren zullen dienen en elk jaar zal het hal...
2 reacties
21-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering