Geen Goddelijk versje

Johan Vreugdenhil / geen reacties

21-11-2003, 00:00

Vraag

Ik was vrijdag 17 oktober bij de jongerendebatavond in Utrecht en daar zei u het volgende: "Muziek is in te delen in vier stukken: wereldse, satanische, Goddelijke en ...", het vierde ben ik even kwijt. U zei dat alle muziek die niet Goddelijk is, fout is. Maar een heel simpel voorbeeld. "Altijd is Kortjakje ziek", dat is geen Goddelijk versje. Zijn zulke versjes dus ook niet goed?

Antwoord

Er zijn vier soorten muziek.

1. Muziek tot eer van God: Colossenzen 3:16: "Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart." Muziek wat God verhoogt en verheerlijkt en de christen opbouwt.

2. Muziek van de wereld: Wereldse muziek kan een gewoon liedje over gewone zaken zijn, over bloemetjes en bijtjes, ik hou van jou en blijf je trouw, enz., enz. Het is muziek van de wereld, vaak door mensen gemaakt en gezongen die Jezus niet echt volgen. Als een juf in de klas een liedje aan de kinderen leert, b.v. "altijd is Kortjakje ziek" en ze is de dag met de kinderen in gebed begonnen en God gevraagd of Hij erbij wil zijn en alles wat ze doen die dag wil zegenen, dan mag je aannemen dat een liedje waar geen zondige woorden in zijn, ook onder Gods zegen vallen mag.

Maar als (b.v.) Andre Hazes dit zelfde liedje tijdens een optreden zingt, waar de mensen voor hem (!) gekomen zijn om eens lekker uit de bol te gaan en niet om de zegen van de Heere is gebeden, dan rust er ook geen zegen op dit liedje. En dan ga ik zeggen wat ik al zo vaak heb gezegd, als je de Heere Jezus door genade  hebt lief gekregen wil je alleen nog maar tot zijn eer leven, dan ga je echt op zoek naar muziek waar je Hem mee kunt loven en prijzen en ik kan je zeggen uit eigen ervaring, daar kun je ook geweldig van uit je bol gaan. En als je het echt tot zijn eer gedaan hebt? Dan blijft er heerlijke vrede, aanbidding en rust over.
               
3. Muziek van het vlees: Meestal lustvolle liedjes die sensueel en vuil zijn, met zeer opwindende videoclips, vaak te zien op muziekzenders zoals MTV. Ze strelen het vlees, zetten je aan tot ongeoorloofde seksuele handelingen, b.v. zelfbevrediging met de daarbij behorende fantasieën over de vrouwen of mannen die zich in de clips zeer opwindend aan je hebben getoond. Als je er heel veel naar luistert en kijkt naar de clips, dan word het op den duur heel gewoon wat zich daar afspeelt. Gevolg, je kleding, je gedachten, je taal, je gedrag, gaat zich als vanzelf aanpassen aan wat je ziet en hoort. En voor je het weet ben je een product van de hedendaagse muziekcultuur.

4. Duivelse muziek: Is direct gezalfd door de satan. De muziek is vaak boosaardig, gewelddadig, seksueel en godslasterlijk, ze verhogen openlijk satan, en zien hem vaak als hun heer. De meest gruwelijke dingen spelen zich af tijdens optredens. Als je fan word van deze muziek, word je een soldaat in het leger van satan. De weg terug is vaak heel moeilijk.

Gelukkig, God is sterker dan de satan, in Jezus zijn we meer dan overwinnaars. Jezus heeft op Golgota de  kop van satan vermorzeld. Zoek de Heere terwijl Hij nog te vinden is, Jezus oprecht volgen geeft heldere leiding aan de keus van je muziek.

Hartelijke groeten en Gods onmisbare zegen,
Johan Vreugdenhil

Johan Vreugdenhil

Johan Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  27-10-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Emmeloord
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Specialismen: Media-Muziek en computer

Tags in dit artikel:

muziek
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben depressief door alles wat er af(ge)speel(d)t (heeft) in m'n leven. Hierdoor raakt het geloofsleven ernstig beknel...
1 reactie
21-11-2014
Waar kan ik in de Bijbel vinden hoe en wanneer de apostelen Mattheüs, Lukas en Markus zijn gestorven? Er wordt vaak wel ...
geen reacties
21-11-2005
Ik heb een jaar verkering met onbetaalbaar lieve jongen. Hij betekent ontzettend veel voor me, ik zou niet weten wat ik ...
1 reactie
22-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering