Bidden en danken uitleggen

Ds. H. Peet / geen reacties

04-04-2006, 00:00

Vraag

Hoe leg je aan kinderen uit waarom je bidt en dankt voor het eten? Niet alleen aan kinderen die niet weten wat bidden en danken is, maar ook ons eigen kind.

Antwoord

Je zou op deze vraag allereerst kunnen antwoorden: we doen het naar het voorbeeld van de Heere Jezus Zelf. Tot twee maal toe lezen we van een wonderbare spijziging in de Bijbel. Zo lezen we in Matth. 15: 36 dat de Heere Jezus een dankzegging uitspreekt voordat het eten begint. Door de maaltijd te beginnen met een (dank)gebed erkennen we de Heere als Gever van de maaltijd die voor ons staat. Zoals alles komt ook de maaltijd als een goede gave van de Vader der lichten (Jac. 1:17). En dan geldt uiteraard: ere wie ere toekomt en dan is in dit geval die eer voor de Heere.
Tegelijk vragen we een zegen over de maaltijd. We mogen de Heere vragen of de maaltijd ons lichaam ten goede mag komen. Het is echt niet vanzelfsprekend dat je lichaam door wat je nuttigt ook gesterkt wordt. Wordt maar eens vlak na een maaltijd flink misselijk zodat je moet overgeven... Hoezeer kan eten je gaan tegenstaan als je niet in orde bent. We realiseren het ons echter vaak pas als ons lichaam niet goed functioneert. Het mag duidelijk zijn: ook daarvoor hebben we de zegen van de Heere zo hard nodig. Alle reden om te bidden om die zegen.

In de derde plaats is gebed nodig met het oog op de wijze waarop de kracht besteed wordt die we door het voedsel ontvangen. Uit onszelf zijn we niet in staat om die kracht te gebruiken tot eer van de Heere. Als God het niet verhoedt, zullen we die kracht alleen maar aanwenden ten eigen nutte en niet voor de dienst van de Heere. Juist rond de maaltijd is er dan ook alle reden de Heere te vragen of Hij geven wil dat de kracht door het voedsel ontvangen ook in Zijn dienst besteed mag worden. Zo mag door het gebed de kracht uit het voedsel geheiligd worden zoals staat in 1 Tim. 4: 5.

In de vierde plaats is het gebed rond de maaltijd een geschikt moment om alle noden en zorgen die in het gezin spelen bij de Heere te brengen. Juist die momenten zijn bij uitstek geschikt om samen het aangezicht van de Heere te zoeken. Ziekte en zorg, moeite in de familiekring, wat speelt op werk en school, tijdens de maaltijd kun je dat alles in gezamenlijk gebed bij de Heere brengen. Wat een zegen voor je kind als het ook horen mag dat er in het gebed rond de maaltijd ruimte is voor de dingen die in zijn kleine kinderleventje aan de orde zijn! Het is goed dat een kind ook hóórt dat er voor hem/haar gebeden wordt en dat hij het niet alleen weet.

Tenslotte is er reden tot gebed rond de maaltijd met het oog op het Woord dat bij de maaltijd open mag gaan. Dit Woord zal ons hart alleen raken en door ons geestelijk verwerkt worden als de Heilige Geest dit in ons hart uitwerkt. Zo mag je bij de maaltijd de Heere ook vragen om gebracht te worden tot en gebouwd te worden in het geloof als de Bijbel na de maaltijd gelezen wordt. Zoals we dat ’s zondags ook in de kerk doen, is er ook reden met het oog op het Woord dat bij de maaltijd gelezen wordt, te vragen of de Heere het ingang wil doen vinden.

Ik hoop dat deze overwegingen je wat bouwstenen aanreiken om ook aan je kind duidelijk te maken waarom gebed rond de maaltijd zo belangrijk is. Veel wijsheid bij de opvoeding!

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofsopvoeding
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag die mij erg bezighoud. Ik ben erg bang om te sterven en denk ook steeds dat ik binnenkort er niet meer ...
2 reacties
04-04-2011
In Lev. 26 wordt gesproken over een welgevallen hebben aan de straffen van hun ongerechtigheid. Mag je dit doortrekken n...
geen reacties
04-04-2007
Afgelopen maand stond de oproep in De Saambinder om je aan te melden bij het curatorium voor de opleiding tot predikant....
geen reacties
05-04-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering