Biofotonentherapie

drs. A. Meijer / 2 reacties

04-04-2018, 08:03

Vraag

Binnen reformatorisch Nederland werken mensen met de Global Diagnostic van Vitatec en ook met de biofitonentherapie van hetzelfde merk. In Duitsland werken hier al 750 artsen mee, in Nederland niet omdat we in een ander land leven. Wat vindt u van deze behandeling? Kunnen we dit Bijbels wel goed vinden? Of hoe zeg ik dat? Als je de uitslagen ziet, is het echt allemaal enorm kloppend. Het voelt ook echt goed, maar toevallig las ik hier op deze site uw reactie van twijfel bij biofitonen. En daar schrok ik toch wel van. Temeer omdat ik er zelf aan heb deelgenomen bij deze reformatorische natuurgeneeskundigen. Wilt u hier uw reactie specifiek op geven?

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Beste vragensteller, 

Als ik het goed begrijp ben je geschrokken omdat je deelgenomen hebt aan diagnostiek of therapie van “reformatorische natuurgeneeskundigen.” De schrik is waarschijnlijk ontstaan nadat je realiseerde dat het misschien minder reformatorisch was dan eerder ingeschat (of heb ik het mis?). Overigens wist ik niet van het bestaan van deze groep natuurgeneeskundigen. Ik kan wel iets schrijven over biofotonentherapie en zal daarbij ingaan op respectievelijk de ethische kant van de therapie en de aard van de therapie. 

Eerst iets over het ethische aspect. De therapie behoort mijns inziens tot de groep energetisch geneeswijzen. Die hebben over het algemeen een duidelijk andere mens- en levensvisie dan de judeo-christelijke (wees dus alert).  Energetische behandelwijzen richten zich op het herstellen van harmonie en het stimuleren van het zelfhelend vermogen door energie-overdracht.  Je hebt hier duidelijk paranormale vormen van, zoals magnetiseren en reiki. Daar moet je echt van wegblijven. Dat ligt bij biofotonentherapie wel anders, maar toch denk ik dat het belangrijk is om te weten vanuit welk principe de behandelaar werkt en welke achtergrond hij of zij heeft.  

Dan iets over de therapie zelf. De gedachte is dat cellen in het lichaam (maar ook in dieren en planten) informatie uitwisselen door lichtdeeltjes (fotonen). Daar zijn ook genoeg aanwijzingen voor en er wordt ook onderzoek naar gedaan. Biofotonentherapeuten gaan er vanuit dat als de cellen ziek zijn ze een minder goed lichtsignaal (disharmonisch profiel) uitzenden. Met de biofotonentherapie zou je dit positief kunnen beïnvloeden en genezing bewerkstelligen. 

Er is mijns inziens onvoldoende overtuigend bewijs dat de therapie werkt. De cellen en de communicatie tussen de cellen lijken mij ook te complex om dat op deze manier goed te kunnen beïnvloeden. Ik zou mijn geld er niet aan uitgeven, los van de vraag of je als christen deze therapie kan ondergaan. 

Vriendelijke groet,
A. Meijer, huisarts

drs. A. Meijer

drs. A. Meijer

 • Geboortedatum:
  14-12-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ouderkerk aan de Amstel
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskunde
2 reacties
Justinus
07-04-2018 / 14:27
Zonder iets af te doen aan hetgeen de heer Meijer schrijft, merk ik hier toch wel op dat met name in ons land de reguliere geneeskunde weinig of niets moet hebben van alternatieve geneeskunde. Ik ken artsen en medisch specialisten die geleidelijk aan iets anders, iets genuanceerder (zijn gaan) denken.

Ik heb zelf een vorm van alternatieve geneeskunde gevolgd en heb daar erg veel baat bij gevonden. Ik heb de Heer daarvoor gedankt! Ik ken echter ook die het zelfde deden en er geen baat bij hadden!
AHHK76
07-04-2018 / 19:59
Wat ik zelf jammer en lastig vind, is dat alles wat regulier is, goed lijkt te zijn.
Terwijl alles wat alternatief is, verdacht is. Zelf heb ik ervaring met bioresonantietherapie en met iets anders wat daarop lijkt. Ik weet wat de intenties zijn van de therapeuten die ik gehad heb en die waren goed. Ik weet ook dat bepaalde dingen in de gewone gezondheidszorg niet serieus genomen worden. Dat vind ik heel erg en niet goed. Dan is het een vrij logische stap om naar alternatieven te kijken/zoeken. Dus niet alles klakkeloos zomaar doen, maar zeker ook niet alles zomaar verwerpen. Onderzoek biddend naar de mogelijkheden en achtergronden van de dingen/mensen. Kijk naar wat er kan en mag en leg het ook aan God voor. Ik wens je zijn zegen en gezondheid!

Terug in de tijd

Aan ds. M. J. Paul. Ik heb een vraag over Godservaring. In de gereformeerde gezindte wordt veel aandacht geschonken aan ...
geen reacties
03-04-2009
Aan ds. Bos, Urk. Geachte dominee. Als ik het goed heb preekte u onlangs in de Christelijke Gereformeerde kerk in Bennek...
geen reacties
03-04-2007
Ik heb een vraag over de bijbel. Daar staat in dat je niet mag zweren. Maar de Heere Jezus heeft ook gezworen. Hoe zit d...
geen reacties
03-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering