Kwijtschelden van lening kinderen

P. M. (Pieter) Oskam / 2 reacties

04-04-2017, 11:45

Vraag

Wij zijn ouders van in de zestig met een aantal getrouwde kinderen. Drie van de kinderen hebben een lening lopen dat opgelopen is tot meer dan tienduizend euro. Er is er een die een extra studie heeft gedaan die zij zelf moest betalen. Een ander heeft in haar pubertijd schulden gemaakt die zij door omstandigheden nog niet heeft kunnen terugbetalen. Hoeveel mogen we kwijtschelden zonder de andere kinderen tekort te doen? Wij hebben niet genoeg geld om de andere kinderen ook dat bedrag te schenken. Of kan er een regeling getroffen worden dat zij het niet terug hoeven te betalen maar dat het verrekend wordt als wij komen te overlijden? Dat zou voor hen en ons een hele zorg minder zijn. Wij hebben een koophuis met nog een stuk hypotheek.

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Uit uw vraag begrijp ik het volgende. U hebt een aantal kinderen van wie er drie van u een lening hebben gekregen die meer dan tienduizend euro bedraagt. Elke lening heeft zijn eigen verhaal en nu vraagt u zich af hoeveel u kunt kwijtschelden zonder de andere kinderen tekort te doen. 

Om met het laatste te beginnen. In beginsel is dat geheel de eigen afweging van ouders. Het is immers úw geld en er kunnen goede redenen zijn dat u voor een of meerdere kinderen meer geld schenkt dan aan andere kinderen. De omstandigheden waarin uw kinderen zich bevinden zijn wellicht niet vergelijkbaar en als ouders kunt u daarin uw eigen afwegingen maken. Daarentegen kan ik mij voorstellen dat u uw kinderen, ongeacht de situatie, gelijk wilt behandelen en de anderen door het schenken niet tekort wil doen. 

Er zijn in uw situaties verschillende mogelijkheden denkbaar. Op basis van de (beknopte) gegevens die in uw vraag staan lijkt het mij het meest voor de hand liggend om de leningen niet in schenkingen om te zetten. De andere kinderen worden dan niet tekort gedaan omdat bij de afwikkeling van de erfenis de leningen kunnen worden verrekend. De leningen worden dan in mindering gebracht op de te ontvangen erfenis. 

Het is wel belangrijk om de geldlening goed vast te leggen. Bij niet al te grote bedragen kan dit in de vorm van een schuldbekentenis. Bij grotere bedragen is het raadzaam om dat bij de notaris vast te leggen. Dit laatste is zeker verstandig als de verstandhouding tussen uw kinderen niet optimaal is of er andere redenen zouden zijn om een testament op te stellen. 

Let er ook op dat de belastingdienst bij renteloze leningen de niet gevraagde rente als schenking aanmerkt. Informatie over schenkingen en vrijstellingen kunt u vinden op de website van de belastingdienst. U zou er ook voor kunnen kiezen om rente over de verschafte leningen (deels) terug te schenken aan de betreffende kinderen.

U zult begrijpen dat deze reactie is gebaseerd op de gegevens die u zelf in uw vraag vermeldt. Met eventueel mij niet bekende omstandigheden heb ik dan ook geen rekening gehouden. Voelt u zich vrij om contact op te nemen via vragen@refoweb.nl naar aanleiding van deze vraag en de gegeven reactie. 

Met vriendelijke groet,
Pieter Oskam

P. M. (Pieter) Oskam

P. M. (Pieter) Oskam

 • Geboortedatum:
  03-03-1992
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Zeist
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Financieel/diaconaal zorgverlener  (www.bobeldijk.nu)
  Opleidingen: Bachelor of Theology & Bachelor of Laws

Tags in dit artikel:

financiënjuridisch
2 reacties
denkna
04-04-2017 / 14:37
Goed advies om de leningen te beschrijven. Dat moet u sowieso doen!
Net zoals u de lenende kinderen gewoon een reële rente moet laten betalen.
Het is prima als kinderen voelen dat geld een waarde heeft.

Echter, deze aanpak zal pas na overlijden van de langstlevende partner leiden tot gelijkheid met de andere kinderen. Ervaring leert dat als andere kinderen niet van deze leningen wisten, er dan toch nog spanningen kunnen ontstaan. 'Waarom kon hij/zij lenen? Ik heb altijd voor mezelf gezorgd!', is een te verwachte reactie. Ook na jaren....

De volgende optie zou dat kunnen voorkomen:

Naast dat u de leningen goed beschrijft doet u al uw kinderen een papieren schenking van de genoemde € 10.000,-. Op deze schenking - die verder nog niet wordt uitgekeerd - dient u uw kinderen slechts een rente te vergoeden.
(bij de lenende kinderen valt deze dan weg tegen de rente die ze betalen moeten)

Het voordeel is dat er dan gelijkheid én openheid ontstaat vanaf dat moment. Nog los van het feit dat het fiscaal aantrekkelijk kan zijn. Je hebt daar wel een notaris voor nodig om dat éénmalig goed te regelen.

Uiteindelijk moet aflossen het doel blijven! € 10.000 is natuurlijk veel geld. Maar als je jong bent en een inkomen krijgt mag dat niet onoverkomelijk zijn.

Want wie zegt dat de leningen in de toekomst in mindering kunnen worden gebracht op de erfenis?! Dan worden kinderen schuldenaar / schuldeiser van elkaar. Wat over het algemeen niet bevorderlijk is voor de verhoudingen..
Samanthi
10-04-2017 / 15:38
@denkna
Het gaat niet om kinderen maar om volwassenen en van je kinderen vraag je geen rente trouwens van je medemens ook niet volgens de Bijbel. Je moet niet eens verwachten dat je het geld terug krijgt.

Terug in de tijd

Mijn dochter heeft pas verkering met een hele lieve niet-christelijke jongen. Hoe leg ik die kinderen uit dat seks voor ...
geen reacties
04-04-2006
In Lukas 12:22-29 staat dat christenen zich geen zorgen hoeven te maken. Spurgeon zegt dat het ons niet aan kleding eten...
1 reactie
06-04-2020
In 1 Kor. 11 staat dat een vrouw lang haar dient te hebben, dat het haar een eer is. Waarom zie ik zo weinig mensen in d...
geen reacties
04-04-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering