Mijn dochter heeft pas verkering met een hele lieve niet-christelijke jongen. Ho...

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke / geen reacties

04-04-2006, 00:00

Vraag

Mijn dochter heeft pas verkering met een hele lieve niet-christelijke jongen. Hoe leg ik die kinderen uit dat seks voor het huwelijk en bij elkaar slapen niet mag. Ik heb al veel gepraat met ze en mijn dochter weet best beter. Ik wil ze niet kwijt. Zelf ben ik ook niet christelijk opgevoed, maar wel met mijn man meegegaan naar de Gereformeerde Gemeenten. Ik zou het hen zo graag -al is het op een kinderlijke wijze- willen uitleggen. Bij huisbezoeken wordt altijd gezegd: Onderzoek maar goed. Maar als je hierin niet bent grootgebracht, waar moet je dan zoeken wil je iets begrijpen. Helpt u mij a.u.b. Er zijn toch ook mensen in de zendingslanden die God niet kennen en die ook dit soort dingen op een eenvoudige manier leren begrijpen. Zeker voor de jeugd in deze tijd is een eenvoudige uitleg van de preek toch nodig om ze nog in de kerk te houden? Of denk ik nu verkeerd en te menselijk en mag dit misschien niet? Ook zit de vriend van mijn dochter vol tatoeages die een betekenis voor hem hebben. Is dit ook verkeerd? Ik vind het allemaal zo moeilijk. Misschien dat u mij de uitleg kunt geven die ik zo zoek. Vriendelijke groet van een bezorgde moeder.

Antwoord

Lieve bezorgde moeder, eerst een aantekeningetje vooraf: Het heeft even geduurd voor ik u antwoord kon geven omdat we ver weg in de jungle zaten. Daar hebben we niet altijd e-mail tot onze beschikking. Maar hier ben ik toch.

Ja, dat begrijp ik, je wilt je dochter niet kwijt... natuurlijk niet! Je praat met haar en met haar niet-christelijke vriend en als ik het goed begrijp heeft dat weinig effect!? Je hebt uitgelegd dat seks voor het huwelijk niet mag, dat bij elkaar slapen niet de weg is die de Heere wil dat we gaan. En al met al zit je met de handen in het haar. Want toegeven en zo de weg van de minste weerstand in slaan, dat wil je niet. Twee werelden zijn samen gekomen in je huis. Je dochter die christelijk opgevoed is, die weet wat de Heere van ons vraagt. En een jongen die de dag  plukt, misschien... Dat weet ik niet, maar zo gaat het meestal in de wereld, die vindt het gewoon om met een  meisje naar bed te gaan. Hij leeft in een wereld die neemt wat er te nemen valt, zoals het in deze tijd helaas gaat. Maar je dochter is opgevoed met de heilzame wetten van de Heere, Hij, die ons behoud op het oog heeft!! Die vanuit de liefde van Zijn Vaderhart ons deze dingen geleerd heeft! Van haar zou deze ongelovige jongen dit allemaal  moeten leren...Via haar zou hij al die dingen die vreemd voor hem zijn, moeten horen. Ik begrijp uit je brief dat dit niet het geval is... helaas. Ja, een meisje dat verliefd is wil een jongen niet kwijt... en dan gaat het vaak seksueel mis. De weg van de minste weerstand...

.De weg van de Heere is wachten tot het huwelijk. De weg van de Heere is: toon liefde, respect voor je meisje. En die liefde en dat respect wacht tot de dag dat de bruidegom zijn bruid krijgt. Een meisje moet haar eigen lichaam respecteren. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wat is je gebed in de eerste plaats nodig, bezorgde moeder... persoonlijk en samen met je dochter en haar vriend. Met elkaar op de knieën voor onze Schepper. Nee, dat is niet zo moeilijk als dat je denkt.
 
Op huisbezoek krijg je op je vraag waar je moet zoeken, omdat je zelf zoveel vragen hebt, het antwoord dat je maar goed moet onderzoeken. Maar waar zoeken om te begrijpen? In de eerste plaats, neem van af dit moment elke dag een poosje om eerst te bidden, de Heere te vragen je verstand te verlichten, je ogen te openen voor Zijn woorden en ga dan een gedeelte in de Bijbel lezen. Overdenk wat je  gelezen hebt, wat stond er, wat heeft dat mij te zeggen en: Heere, help! Misschien zijn er in je omgeving mensen die een levende  relatie met de Heere hebben. Mensen die met God leven. Zoek die eens op; vraag ze op de koffie. Ik heb naar zoveel kinderen van God geluisterd en al luisterende kreeg ik antwoorden op de vragen waar ik mee worstelde. Het was zo heilzaam in mijn leven, en nog.

Hoe leren mensen in zendingslanden die God niet kennen dit soort dingen op een eenvoudige manier, zo vraag je. Heel gewoon en heel speciaal. We hebben zelf 20 jaar in een RK-stad gewerkt, kregen elke dag mensen over de vloer die niks wisten. Ze hadden 1000 vragen en die werden serieus beantwoord, met Gods Woord open. We spraken op onze Bijbelstudies open en eerlijk met elkaar, met Gods Woord als leidraad. De preken waren gericht om mensen te leiden in de grazige weiden van Zijn Woord. Daarna konden er altijd vragen gesteld worden. Nu werken we in Peru, een zendingsland, want ook hier weten de mensen niets. Er zijn mensen die Gods Woord gaan lezen, alsof het een roman is en zo lezen vele ongelovige mensen de Bijbel voor het eerst! En dan ineens gaat dat Woord spreken. Legt beslag op hun leven. Ze geloven die woorden. Ik heb mensen meegemaakt, in Nederland en hier, die de woorden als water indronken.

Misschien ken je het zelf wel toen je als niet-christelijk opgevoed meisje bij een christelijke familie in huis kwam en mee naar de kerk ging. Hopelijk ging er een wereld van liefde voor je open, vanuit hun christen zijn. Laat dat die jongen ook ervaren. Maar ook dat wij anders zijn, dat we met God wandelen. Dat we met twee voeten midden in deze wereld staan en heel goed weten wat er te koop is, maar niet van deze wereld zijn.
 
Gisteren vertelde een jongen hier in Peru hoe hij heel zijn jonge leven stomdronken had doorgebracht. Op een dag zat hij ergens te hangen, een beetje nuchter en heel ongelukkig. Toen kwam een man naast hem zitten en zag zijn troosteloze gezicht. Hij zei: Jongen, jij moet de Bijbel gaan lezen, dat zijn de woorden van God. Het zal je leven veranderen. (Prachtig hé, hij was een licht voor deze jongen in zijn dikke duisternis.) Vanaf dat moment is hij in Gods woord gaan lezen en vanaf dat moment was er blijdschap en vrede in zijn leven. Hij heeft nooit meer EEN druppel alcohol aan geraakt. Hij zit hier op dit moment op een cursus die we hier geven en is leider in een gemeente.
 
Ja, het is nodig dat er zo gepreekt wordt dat de gemeente het begrijpt. Jezus moet aan de gemeente gepresenteerd worden. “Zie, hier is uw Heiland”. Hij gaat door met Zijn opzoekende zondaarsliefde... ook in Nederland. Hem hebben we nodig, ook die jongen die in jullie familie gekomen is. Wees een licht voor die jongen in zijn donkere bestaan.

Hij zit vol tatoeages schrijf je...die betekenis voor hem hebben. Hoe erg. Hier zijn jonge pastors, we hebben er pas een diep in het regenwoud ontmoet, hij had enkele tatoeages. Ik keek er naar, pijn gleed over zijn gezicht. ”Hermana”, (zuster) zei hij, “ik leefde zonder God, ik wilde ook mee doen met de wereld, tot de Heere in mijn leven kwam. Dat veranderde me totaal en nu draag ik satans merktekens heel mijn leven mee. Het herinnert me aan mijn eertijds. Máár Jezus heeft me al mijn zonden vergeven, ook die ik in onwetendheid gedaan heb”. Spreek met die jongen over die tatoeages en vertel dat het zonde voor de Heere is om er betekenis aan te hechten.

Ik hoop dat ik je een beetje geholpen heb. Ik bid je wijsheid en liefde toe in het omgaan met deze jonge kinderen. Vraag maar, al werkend, of wat je ook moet doen, “Heere, geef me verstand met Goddelijk licht bestraald”. Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht.

Hartelijke groeten,
Mevr. N. J. van Dooijeweert-van der Slikke, Holland/Peru

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

 • Geboortedatum:
  25-04-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Pastoraal medewerkster

Tags in dit artikel:

relaties
geen reacties

Terug in de tijd

In Lev. 26 wordt gesproken over een welgevallen hebben aan de straffen van hun ongerechtigheid. Mag je dit doortrekken n...
geen reacties
04-04-2007
In Lukas 12:22-29 staat dat christenen zich geen zorgen hoeven te maken. Spurgeon zegt dat het ons niet aan kleding eten...
1 reactie
06-04-2020
Ik worstel de laatste tijd erg met het onderwerp bekering/onbekeerd zijn, helemaal in deze tijd. Ik weet dat ik een Borg...
geen reacties
06-04-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering